Dyskusja:17-11.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 3: Linia 3:
 
<br />
 
<br />
 
# Warto odnieść się do zapisów Krajowych ram polityki ceberbezpieczeństwa RP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/documents/31305/0/krajowe_ramy_polityki_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/0bbc7a32-64df-b45e-b08c-dac59415f109  
 
# Warto odnieść się do zapisów Krajowych ram polityki ceberbezpieczeństwa RP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/documents/31305/0/krajowe_ramy_polityki_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/0bbc7a32-64df-b45e-b08c-dac59415f109  
#
+
# Niespójna terminologia
 
# Wśród wymienionych w art. 4 komponentów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa brakuje Policji. Bardzo często obecnie to właśnie Policja jest podmiotem, do którego zgłaszane są incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, których ofiarami są obywatele lub firmy.
 
# Wśród wymienionych w art. 4 komponentów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa brakuje Policji. Bardzo często obecnie to właśnie Policja jest podmiotem, do którego zgłaszane są incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, których ofiarami są obywatele lub firmy.
 
# Art. 5.2 - Projekt ustawy nie definiuje czym jest “krytyczna działalność społeczna”? Czy do organizacji prowadzących krytyczną działalność społeczną będę należały organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe?
 
# Art. 5.2 - Projekt ustawy nie definiuje czym jest “krytyczna działalność społeczna”? Czy do organizacji prowadzących krytyczną działalność społeczną będę należały organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe?
Linia 9: Linia 9:
 
# Art. 16.2 "Audyt jest przeprowadzany przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ciągłością działania." - Projekt ustawy nie precyzuje kto będzie akredytował jednostkę oceniającą. W naszej opinii w ustawie powinno to być dokładnie określone.
 
# Art. 16.2 "Audyt jest przeprowadzany przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ciągłością działania." - Projekt ustawy nie precyzuje kto będzie akredytował jednostkę oceniającą. W naszej opinii w ustawie powinno to być dokładnie określone.
 
#
 
#
 +
 +
Opinia nie została zakonczona

Aktualna wersja na dzień 20:24, 13 lis 2017