Dyskusja:17-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 2: Linia 2:
  
 
# Brak zapewnienia niezależności organu nadzorczego przez projektowane przepisy. Umożliwia wywieranie wpływu politycznego na organ.
 
# Brak zapewnienia niezależności organu nadzorczego przez projektowane przepisy. Umożliwia wywieranie wpływu politycznego na organ.
 +
# Art. 20 - kandydat na Prezesa UODO. Proponuję aby do wymagań na kandydata na prezesa dodać wymóg posiadania kompetencji kierowniczych oraz posiadania odpowiedniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, analogicznie jak w przypadku wymagań na kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapis “4) przez  okres  co  najmniej  pięciu  lat  wykonywała  czynności  bezpośrednio  związane  z ochroną danych osobowych; ” Proponuję zamienić na “posiada wiedzę oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych”.”
 
# dot. "''Art. 34.1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.''" ''':Jedyny wymóg dot. kandydata do rady to wyższe wykształcenie. Czy to jest wystarczające?'''
 
# dot. "''Art. 34.1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.''" ''':Jedyny wymóg dot. kandydata do rady to wyższe wykształcenie. Czy to jest wystarczające?'''
 
# Wąptliwości budzą zapisy w Rozdziale 3 projektu dotyczące procesu certyfikacji. Zgodnie z art. 6 certyfikacji będzie dokonywał Prezes UODO.  
 
# Wąptliwości budzą zapisy w Rozdziale 3 projektu dotyczące procesu certyfikacji. Zgodnie z art. 6 certyfikacji będzie dokonywał Prezes UODO.  
# Rozdział 9, art. 82 i 83 - Nakładanie kar pieniężnych. Nie widzę uzasadnienia dla odmiennego traktowania podmiotów administracji publicznej w zakresie nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UODO. Zapisy projektu stawiają w uprzywilejowanej pozycji podmioty publiczne (o których mowa w art. 9 pkt 1 – 12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
+
#Rozdział 9, art. 82 i 83 - Nakładanie kar pieniężnych. Nie widzę uzasadnienia dla odmiennego traktowania podmiotów administracji publicznej w zakresie nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UODO. Zapisy projektu stawiają w uprzywilejowanej pozycji podmioty publiczne (o których mowa w art. 9 pkt 1 – 12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Odmiennie będą traktowane uczelnie publiczne i prywatne.
 
+
# Art. 86.1. Tworzy się Fundusz Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Prezes Urzędu."''3. Przychodami  Funduszu  są  środki  finansowe  pochodzące  z  1%  kar  pieniężnych nakładanych  przez  Prezesa  Urzędu.  Środku  z  Funduszu  nie  mogą  być  podstawą  osiągania przychodu przez pracowników Urzędu.''''. Taki zapis niesie ryzyko, że Prezes UODO będzie dążył do maksymalizacji środków będących w jego dyspozycji a pochodzących z kar pieniężnych.
# Art. 86.1.
+
#
  
 
=== Ustawa_-_przepisy_wprowadzajace_ustawe_o_ochronie_danych_osobowych_-_13.09.2017.pdf ===  
 
=== Ustawa_-_przepisy_wprowadzajace_ustawe_o_ochronie_danych_osobowych_-_13.09.2017.pdf ===  

Aktualna wersja na dzień 15:12, 12 paź 2017