Dyskusja:16-07.12: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(+moje)
Linia 30: Linia 30:
  
 
Przesyłam moje uwagi/wątpliwości:
 
Przesyłam moje uwagi/wątpliwości:
1. Brakuje uwzględnienia kwestii edukacji (np. 1 system rekrutacyjny na studia, przepływ informacji OKE-Uczelnie (bez pośrednika KREM), dołączenie szkół itp.
+
# Brakuje uwzględnienia kwestii edukacji (np. 1 system rekrutacyjny na studia, przepływ informacji OKE-Uczelnie (bez pośrednika KREM), dołączenie szkół itp.
2. Jeśli ma to nie być kolejna lista życzeń pytanie jak jednostki terenowe będą miały zagwarantowane finansowanie sprzętu i oprogramowania, co z utrzymaniem?
+
# Jeśli ma to nie być kolejna lista życzeń pytanie jak jednostki terenowe będą miały zagwarantowane finansowanie sprzętu i oprogramowania, co z utrzymaniem?
Co z kwestią szkoleń dla pracowników urzędów itd.?
+
# Co z kwestią szkoleń dla pracowników urzędów itd.?
3. Co z elektronicznym głosowaniem (ujęte jest tylko na jednym wykresie, ale propozycji brak)?
+
# Co z elektronicznym głosowaniem (ujęte jest tylko na jednym wykresie, ale propozycji brak)?
4. Tworzenie i utrzymanie interoperacyjnych systemów: problem potraktowany ogólnikowo. Wydaje mi się, że w tworzeniu tego typu rozwiązań współuczestniczyć powinny uczelnie (granty celowe). Daje to kontrolę nad rozwiązaniem i redukuje koszt. Teoretycznie bezsensowną sytuacją jest, kiedy system strategiczny robi np. amerykańska firma. Czy w USA soft dla rządu robią spółki niemieckie? Czy w Rosji amerykańskie?
+
# Tworzenie i utrzymanie interoperacyjnych systemów: problem potraktowany ogólnikowo. Wydaje mi się, że w tworzeniu tego typu rozwiązań współuczestniczyć powinny uczelnie (granty celowe). Daje to kontrolę nad rozwiązaniem i redukuje koszt. Teoretycznie bezsensowną sytuacją jest, kiedy system strategiczny robi np. amerykańska firma. Czy w USA soft dla rządu robią spółki niemieckie? Czy w Rosji amerykańskie?
5. Czy nie założyć do uwierzytelniania 'nowego' dowodu osobistego?
+
# Czy nie założyć do uwierzytelniania 'nowego' dowodu osobistego?
6. Puszczenia hasła: robimy świetne, interoperacyjne, nowoczesne systemy spowoduje jak zwykle brak spójność (zbyt mocno po macoszemu traktowane są zamówienia publiczne). Spowoduje to, że (a) w trakcie produkcji software'u dla różnych jednostek powstaną niespójności oraz (b) jest duże prawdopodobieństwo, że rozwiązania będą ciężkie do dalszej rozbudowy
+
# Puszczenia hasła: robimy świetne, interoperacyjne, nowoczesne systemy spowoduje jak zwykle brak spójność (zbyt mocno po macoszemu traktowane są zamówienia publiczne). Spowoduje to, że (a) w trakcie produkcji software'u dla różnych jednostek powstaną niespójności oraz (b) jest duże prawdopodobieństwo, że rozwiązania będą ciężkie do dalszej rozbudowy
  
 
[[Użytkownik:Pełech-Pilichowski Tomasz|Pełech-Pilichowski Tomasz]] ([[Dyskusja użytkownika:Pełech-Pilichowski Tomasz|dyskusja]]) 23:39, 21 lip 2016 (CEST)
 
[[Użytkownik:Pełech-Pilichowski Tomasz|Pełech-Pilichowski Tomasz]] ([[Dyskusja użytkownika:Pełech-Pilichowski Tomasz|dyskusja]]) 23:39, 21 lip 2016 (CEST)
Linia 68: Linia 68:
  
 
[[Użytkownik:Żmudziński Janusz|Żmudziński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Żmudziński Janusz|dyskusja]]) 23:39, 23 lip 2016 (CEST)
 
[[Użytkownik:Żmudziński Janusz|Żmudziński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Żmudziński Janusz|dyskusja]]) 23:39, 23 lip 2016 (CEST)
 +
 +
Dopiero dzisiaj udało mi się dość uważnie dokument przeczytać (pewne partie szczegółowe merytorycznie - oczywiście przewijałem). Ocena ogólna moja - pozytywna bez względu na końcówkę tego co dalej: dokument b. interesujący, b. przydatny, bardzo ambitny, ale też bardzo nierówny, w wielu miejscach pisany na kolanie.
 +
 +
Moje uwagi:<br>
 +
W całym dokumencie występuje błędny zapis typu "2016r. ..." lub nawet "2016r ..." zamiast poprawnego "2016 r. ..."
 +
 +
Warto byłoby przejść na stosowanie już powszechnego terminu "mejl" zamiast "e-mail"
 +
 +
Zwraca jednak też pozytywnie uwagę stosowanie polskich terminów, np. reużywalność.
 +
 +
str. 5 przedostatni akapit<br>
 +
jest:<br>
 +
Nie mniej jednak ...<br>
 +
powinno być:<br>
 +
Niemniej jednak ...<br>
 +
 +
str. 8<br>
 +
jest:<br>
 +
państwo ma być służebne wobec obywatela – ma zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi oferowane droga elektroniczną oraz dzięki technologii cyfrowej ma łączyć rozproszone  instytucje  ;obywatela.  Dzięki  technologii  cyfrowej  ma  łączyć  rozproszone instytucje i zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi.
 +
 +
powinno zapewne być:<br>
 +
państwo ma być służebne wobec obywatela – ma zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi oferowane droga elektroniczną oraz dzięki technologii cyfrowej ma łączyć rozproszone instytucje.
 +
 +
str. 34<br>
 +
Jest:<br>
 +
... platformę back-end'ową<br>
 +
Mogłoby być:<br>
 +
... platformę zaplecza (back-end) ...<br>
 +
 +
str. 37<br>
 +
zakładanie profilu zaufanego za pomocą poświadczeń bankowych (CR) i innych podmiotów ...
 +
 +
Jakich innych? Jest to enigmatyczne, a powinno być wskazaniem enumeratywnym (być może z zastrzeżeniem, że może być uaktualniane)
 +
 +
Ponadto stwierdzenie "Takie rozwiązanie pozwoli obywatelom na zakładanie Profilu Zaufanego o każdej porze dnia i nocy, bez wychodzenia z domu, " jest nie w pełni prawdziwe. Warunkiem jest już przeprowadzone uwierzytelnienie przez bank, związane z wyjściem z domu, zatem nie będzie możliwe dla osób, które do tej pory konta bankowego nie posiadają (i nadal nic nie wiadomo o owych "innych podmiotach" mających uwierzytelniać obywateli)
 +
 +
str. 39<br>
 +
bardzo dobre założenie<br>
 +
Dostęp do danych w ramach SRP nie będzie limitowany na poziomie całych rejestrów („dostęp do  rejestru    mają: ... ”), ale na poziomie pojedynczej informacji („Urząd X ma dostęp na następujących danych SRP: ...” –  tu  zostaną wymienione pojedyncze informacje gromadzone w różnych rejestrach SRP, jak np. imię, nazwisko, adres, numer dowodu).
 +
 +
str. 41<br>
 +
EZD RP z EZD PUW - dobry kierunek<br>
 +
 +
str. 42<br>
 +
Jest:<br>
 +
... open-source’ową ...<br>
 +
Mogłoby być<br>
 +
... otwartą ...<br>
 +
 +
str. 42<br>
 +
Bardzo dobra deklaracja o otwarciu części kodu - impuls do rozowoju i obudowywania całości usługami i rozwiązaniami dodanymi<br>
 +
 +
str. 42<br>
 +
Witryna ezd.gov.pl - dobrze że jest, ale jest niedopracowana m.in. pasek menu jest statyczny nad przewijanymi obiektami<br>
 +
 +
str. 42<br>
 +
Termin "business intelligence" - już od dłuższego czasu jest znany polskim temrin "analityka biznesowa"
 +
 +
str. 42<br>
 +
model usługowy SaaS - gdzie ITIL, choćby w wersji 2?
 +
 +
str. 47-48 Wspólna Infrastruktura Państwa<br>
 +
Bardzo radykalna, zapowiadania koncepcja centralizacyjna, przynajmniej w sensie zarządczym i standaryzacyjnym. Jest to idea bardzo atrakcyjna, ale wydaje się być najtrudniejsza, a może wręcz mało możliwa do zrealizowania w zakresie całego planowanego przedsięwzięcia. Warte szczególnego podkreślenia jest zapowiedż stosowania norm 27000 i 22301. Ponadto dana koncepcja w oczywisty sposób wskazuje na model usługowy, i dlatego sporym brakiem takiej koncepcji jest nieuwazględnienie podejścia ITIL, choćby w wersji 2.
 +
 +
str. 49-52 Kompetencje - Centrum Kompetencyjne Administracji (CKA)<br>
 +
Bardzo interesujaca i trafna konsktrukcja, ale też i tutaj brakuje korelacji z podejściem ITIL, co jest szczególnie istotne przy budowaniu, utrzymywanieu i przekazywaniu kompetencji w ramach modelu usługowego. Opis podstawowych zadań CKA (trzy filary) jest bardzo trafny, przede wszystkim ze względu na zorientowanie na ochronę interesu państwa jako zamawiajacego. Uwypuklenie tego aspektu stanowi bardzo mocny punkt dokumentu.
 +
 +
str. 53-54 Główny Informatyk Kraju<br>
 +
Generalnie do dokładniejszym zapoznaniu się z danym rozdziałem oraz załącznikiem nr 4 należy ocenić koncepcję pod - jak to bezwlędnie nalezy określić - kodową i umowną nazwą GIK jako bardzo interesujacą, bardzo ambitną i zgodną z interesem państwowym w zakresie informatyzacji. Oczywiście w warstwie koncepcyjnej. Kwestia realziacyjna to zupełnie inna sprawa.
 +
 +
Natamiast przy zapoznawaniu się z koncepcją krok po kroku początkowo z pewnością pojawi się ocena, że koncepcja ta jest bardzo niejasna, przede wszystkim semantycznie. Literalnie rozumiejąc oznacza ona osobę pełniącą konkretną rolę (być może kierowaniem pewnego zespołu kadrowego). Natomiast dany dokument określa te nazwę jako "zestaw  instytucjonalno-procesowych mechanizmów porządkujących procesy informatyzacji Państwa". Mechanizm procesowy jest konstruktem  abstrakcyjnym (jak np. pojęcie "osoba prawna"), a jako taki nie ma możliwości rzeczywistego działania, mają ją (nadal) tylko osoby ficzyczne, czyli ludzie. Jednocześnie dokeumnt zawiera stwierdzenie "Główny Informatyk Kraju będzie definiował systemowe meta-reguły ...", co zdecydowanie wskazuje na osobę luv zespół osób, a nie na abstrakcyjne mechanizmy procesowe. Zatem jest w tej koncepcji znaczące niedopowiedzenie, co będzie wymagało usunięcia tego dopowiedzenia w kolejnej wersji dokumentu.
 +
 +
Jednocześnie załącznik nr 4 (od str. 87) ponownie oznajmia, że GIK to nie osoba czy urząd, ale:
 +
 +
zestawem  mechanizmów  porządkującym  proces  informatyzacji  Państwa,  z  nadrzędną  rolą  MC,
 +
opartych na przepisach prawa, z jasno określonymi rolami poszczególnych aktorów, bazując na
 +
pryncypialnych  zasadach  ponownego  wykorzystania  (reuse),  współdzielenia  zasobów,  integracji
 +
systemów,  referencyjności  oraz  obniżania  kosztów  wytwarzania  oraz  utrzymania  systemów  IT. <br>
 +
GIK jest integralnym elementem Strategii Informatyzacji Państwa – Plan Działań  Ministra Cyfryzacji (SIP MC)<br>
 +
W Ministerstwie Cyfryzacji, Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) oraz innych instytucjach
 +
podległych  MC będą umocowane główne mechanizmy wspomagające GIK, z kluczową rolą Centrum
 +
Kompetencji  Administracji  oraz  innymi  elementami opisanymi w dalszej części dokumentu.
 +
 +
co de facto oznacza rozśrodkowanie kompetencji. W dalszej części załącznika nr 4 zdefiniowano, że "Główne elementy GIK to:    Centrum  Kompetencji Administracji, Centrum Utrzymania i Centrum Usług Informatycznych" - a więc już nie abstrakcje, ale realne zespołu kadrowe. Powoduje to znaczne ryzyko nierealizowania założonych zadań. Ponadto zdecydowanie termin jest semantycznie nietrafiony i musi być wymieniony na inny.
 +
 +
Sam mechanizm "GIK" jako szereg procesów wydaje się być poprawny i przydatny, ale dość dyskusyjna jest żywotność takiego modelu ze względu na rozproszenie kompetencji w zakresie poszczególnych procesów.
 +
 +
Natomiast sama koncepcja w warstwie merytorycznej wydaje się być dość zróżnicowana ze względu na różny stopień skomplikowania oraz realności funkcjonowania. Mniej skomplikowane i realzne w realziacji wydaje się być tworzenie meta-reguł, a bardzo skomplikowane i dużo mniej realne prowadzenie przedsięwzięć od zatwierdzania perojektów po odbiór i utrzymanie.
 +
 +
str. 62<br>
 +
Termin "layout" nawet słownikowo to po polsku "układ" i nie warto w dokumentach rządowych powtarzać zwłaszcza w takich oczywistych przypadkach żargonu informatycznego.
 +
 +
str. 62<br>
 +
Bardzo pozytywnym jest fakt wskazania, że układy stron www zostaną zaprojektowane na podstawie doświadczeń użytkowników (UX).
 +
 +
str. 75-83  Opis docelowego modelu eID<br>
 +
Załącznik nie zawiera wskazania co będzie nośnikiem poświadczenia tożsamości obywatela, a ta sprawa jest kluczona w całym przedsiqziwciu pt. informatzyacja państwa. Nie ma w tym materiałe wspomnienia o telefonie komórkowym jako urządzeniu zastępujacym całkowicie dowód osobisty - czy to oznacza odejście od tej koncepcji dość szeroko propagowanej przez MC?
 +
 +
str. 87- GIK (uwago powyżej, do str. 53-54)<br>
 +
 +
Jutro postaram się scalić z waszymi uwagami, pisma oczywiście jutro nie da rady wysłać, dopiero we wtorek, ale jutro wyślę mejla do MC z informacją, że pismo będzie we wtorek. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 02:00, 25 lip 2016 (CEST)

Wersja z 00:00, 25 lip 2016