Dyskusja:16-01.01/SI-TKu: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Anulowanie wersji nr 1375 utworzonej przez Dorożyński Janusz (dyskusja)-nie tuttaj)
Linia 7: Linia 7:
  
 
<references>źródło: http://raportpolskacyfrowa.gr8.com/</references>
 
<references>źródło: http://raportpolskacyfrowa.gr8.com/</references>
 +
 +
'''1. Uwagi ogólne'''
 +
 +
 +
• moim zdaniem dokument ma niewłaściwą strukturę - powinien się zaczynać od celu podstawowego:  zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców, a dopiero potem powinna być mowa o strategii tworzenia systemów informatycznych realizujących taką strukturę
 +
 +
• w dokumencie o charakterze strategicznym brakuje kilku omówionych poniżej kwestii strategicznych, natomiast znalazły się tam sprawy właściwie realizacyjno-narzędziowe
 +
 +
• uwaga redakcyjna - ciężko się komentuje dokument, który nie ma numerów akapitów itp. (a nawet numerów stron) 
 +
 +
 +
'''2. Uwagi do poszczególnych rozdziałów'''
 +
 +
 +
'''Cyfrowe państwo usługowe'''
 +
 +
• Niejasna jest pozycja Ministra Cyfryzacji w stosunku do pozostałych ministrów, nie widać narzędzi do wspomnianej koordynacji - ew. w tym miejscu powinna być mowa o roli KRMC
 +
 +
• Słuszne podejście dotyczące portalu administracji jako pojedynczego punktu kontaktowy (z  logowaniem typu Single-Sign-On)
 +
 +
 +
'''Technologia nie za wszelką cenę'''
 +
 +
• Nie bardzo wiem, jak się ma PZIP i standardy do eliminacji korupcji - trochę zaskakujące, że PZIP jest w całej strategii wspomniany tylko w tym miejscu
 +
 +
• Brakuje określenia przyczyny wspomnianego chaotycznego rozwoju
 +
 +
 +
'''Pięć zasad cyfrowego państwa'''
 +
 +
• Cały rozdział omawia narzędzia czy kierunki realizacji strategii - wcześniej brakuje głównego celu: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców
 +
 +
• Brak podkreślenia, że "bieżący, łatwy dostęp do danych gromadzonych przez służby publiczne" powinien być realizowany przy użyciu Otwartych Danych
 +
 +
 +
'''Strategiczne kierunki szczegółowe'''
 +
 +
 +
'''Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe'''
 +
 +
• Jako środowisko podkreślamy od lat, że w ramach e-usługi mają redukować obciążenia administracyjne  i  nie informatyzować czynności i procedur zbędnych - zarówno z punktu widzenia administracji, jak  i obywateli i przedsiębiorców
 +
 +
 +
'''Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji'''
 +
 +
• Zadanie zapowiadane i nierealizowane od lat
 +
 +
• Cały akapit o usługach chmurowych jest tam wmieszany właściwie "ni pricziom" - to narzędzie realizacyjne, które powinno być omawiane w p. " Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji"
 +
 +
• Definicja podstaw struktur informacyjnych administracji tu została sprowadzona tylko do roli narzędzia ("zbudowanie ponadresortowej bazy analitycznej (hurtowni danych),  której  celem  będzie  integracja  zasobów  informacyjnych z  różnych źródeł"),  i to  w dalszej perspektywie
 +
 +
 +
'''Jeden portal informacji i usług administracji rządowej/Brama do usług/BIP - Biuletyny Informacji Publicznej'''
 +
 +
• te trzy rozdziały właściwie się powielają, pomieszane są cele strategiczne z narzędziami (np. API) - to powinien być wspólny rozdział  "Jeden portal informacji i usług administracji rządowej"
 +
 +
• "na wzór brytyjski i amerykański" - kilka wzorów znalazłoby się też w bliżej okolicy, tym bardziej, że wymienione portale tych krajów działają w modelu prawa administracyjnego  dużo bardziej zbliżonego do naszego, niż USA i Wielka Brytania:
 +
 +
np. https://www.slovensko.sk, https://portal.gov.cz, https://magyarorszag.hu, https://www.eesti.ee, https://www.epaslaugos.lt, https://www.latvija.lv, http://www.egov.bg, http://www.hitro.hr
 +
 +
 +
'''Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego'''
 +
 +
• Ten dokument powinien się do tego zaczynać - ale brakuje wstępu - zadania opracowania spójnej struktury informacyjne administracji,  adekwatnej do potrzeb informacyjnych i zarządczych administracji, przedsiębiorców i obywateli
 +
 +
 +
'''Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych'''
 +
 +
• to powinien być fragment wspólny z powyższym  jako podstawa  spójnej struktury informacyjnej administracji publicznej
 +
Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
 +
 +
• Moim zdaniem to powinno być sformułowane dużo silniej, nie tylko  jako "rozważenie powrotu do koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (funkcjonującego obecnie już w 26 państwach Europy)"
 +
 +
 +
'''Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji'''
 +
 +
• " Analogiczne mechanizmy muszą być wdrożone i zastosowane wobec wszystkich innych systemów i zasobów danych znajdujących się z posiadaniu całej administracji" - w jaki sposób minister cyfryzacji jako koordynator może to wymusić na innych resortach - właściwie jest to tylko pobożne życzenie
 +
 +
 +
'''Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej'''
 +
 +
• Właściwie mowa powinna być o wznowieniu działalności KRMC - ostatnie posiedzenie KRMC odbyło się 23 września 2015
 +
 +
• " Muszą wreszcie zawierać szacunki całkowitych kosztów związanych z istnieniem tworzonych systemów, a nie tylko budżet na jego powstanie0 "  - To jest zagadnienie szersze, niż tylko projekty informatyczne administracji publiczne, chodzi o cel ich tworzenia jako narzędzi wspomagających legislację i jej przestrzeganie - nie tylko oszacowania kosztów, ale także oszacowania obciążeń administracyjnych dla administracji publicznej oraz innych korzystających (np. zobowiązanych do korzystania z danego systemu)
 +
 +
• " W przypadku środków UE, należy wpisać do kryteriów formalnych projektów operacyjnych obowiązku posiadania pozytywnej opinii KRMC." - Warto  kontynuować kierunek wskazany swojego czasu w wytycznych oceny projektów przez MIR: obowiązek  stosowania określonego poziomu otwartości danych (co najmniej 2 lub 3 gwiazdki w klasyfikacji "5 Star Open Data" oraz stosowania WGAC 2.0 w interfejsach (zgodnie z rozporządzeniem o KRI), a w projektach systemów, których to dotyczy, dodatkowe punkty oceny za wyposażenie systemów w API dla ponownego wykorzystania informacji publicznej
 +
 +
 
 +
'''Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym'''
 +
 +
• "Elektroniczne konsultacje społeczne to element nowoczesnego i otwartego państwa. Konieczne jest reaktywowanie portalu konsultacje.gov.pl dla konsultacji w obrębie całej administracji państwowej" - No comments - wystarczy spojrzeć na dotychczasowe statystyki obecnej kadencji Sejmu - 95% to projekty poselskie bez konsultacji, bez uzasadnienia, bez ocen skutków regulacji i testu regulacyjnego
 +
 +
 +
'''Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji
 +
Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020'''
 +
 +
• Oba rozdziały przedstawiają raczej oczywiste  działanie operacyjne a nie cele strategiczne
 +
 +
 +
'''Podnoszenie kompetencji po stronie administracji'''
 +
 +
• ".. realizowanie audytów, analiz i konsultacji (ze szczególnym uwzględnieniem oceny technicznej i ekonomicznej projektów przekazywanych do opiniowania KRMC)" - to jest zagadnienie szersze, niż tylko analizy i konsultacje samych projektów informatycznych, bo powinno się podnosić kompetencje np. w przygotowywaniu ocen skutków regulacji oraz wyliczania obciążeń administracyjnych - tym bardziej, że nie widać, by tymi zagadnieniami była zainteresowana KPRM (do której swojego czasu przeszła z MG tematyka podnoszenia kwalifikacji regulacyjnych administracji publicznej)
 +
 +
 +
'''Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych'''
 +
 +
• Warto przypomnieć o istnieniu OECD (i zainteresowaniu OECD tematyką ICT, obciążeń administracyjnych oraz efektywnej regulacji) czy takich organizacji i inicjatyw, jak Open Government Forum (Polska jest nieobecna - wśród 69 krajów jest w nim 19 krajów UE).
 +
 +
--[[Użytkownik:Kulisiewicz Tomasz|Tomasz Kulisiewicz]] ([[Dyskusja użytkownika:Kulisiewicz Tomasz|dyskusja]]) 20:00, 14 lut 2016 (CET)

Wersja z 19:00, 14 lut 2016