Dyskusja:16-01.01/SI-JDo: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(założenie strony - wpisanie treści)
 
(korekty formatowania)
Linia 6: Linia 6:
  
 
1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:  
 
1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:  
 +
{| class=wikitable style="background-color:white"
 +
! [grupowanie spraw ustawowych w różnorodne obszary merytoryczne, w których dane sprawy są w mniejszym lub większym stopniu powiązane]
  
[grupowanie spraw ustawowych w różnorodne obszary merytoryczne, w których dane sprawy są w mniejszym lub większym stopniu powiązane]
+
|-
 
+
| style="background-color:MintCream"| '''(O1 - obszar administracji publicznej)'''
(O1 - obszar administracji publicznej)
+
|-
 +
||
 
*1) informatyzacji administracji publicznej;  
 
*1) informatyzacji administracji publicznej;  
 
*2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;  
 
*2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;  
 
*9) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie;  
 
*9) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie;  
  
(O2 - obszar techniczny)
+
|-
 +
| style="background-color:MintCream"| '''(O2 - obszar techniczny)'''
 +
|-
 +
||
 
*3) technologii i technik informacyjnych;  
 
*3) technologii i technik informacyjnych;  
 
*4) standardów informatycznych;  
 
*4) standardów informatycznych;  
 
*12) koordynacji interoperacyjności;  
 
*12) koordynacji interoperacyjności;  
  
(O3 - obszar rozwoju)
+
|-
 +
| style="background-color:MintCream"| '''(O3 - obszar rozwoju)'''
 +
|-
 +
||
 
*5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;  
 
*5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;  
  
(O4 - obszar społeczeństwa informacyjnego)
+
|-
 +
| style="background-color:MintCream"| '''(O4 - obszar społeczeństwa informacyjnego)'''
 +
|-
 +
||
 
*6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;  
 
*6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;  
 
*7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego;  
 
*7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego;  
 
*8) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;  
 
*8) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;  
  
(O5 - obszar komunikacji informacyjnej wykorzystującej energię elektromagnetyczną)
+
|-
 +
| style="background-color:MintCream"| '''(O5 - obszar komunikacji informacyjnej wykorzystującej energię elektromagnetyczną)'''
 +
|-
 +
||
 
*11) telekomunikacji;  
 
*11) telekomunikacji;  
  
(O6 - obszar międzynarodowy, w tym unijny)
+
|-
 +
| style="background-color:MintCream"| '''(O6 - obszar międzynarodowy, w tym unijny)'''
 +
|-
 +
||
 
*13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji.
 
*13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji.
 
*10) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;  
 
*10) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;  
 
+
|}
  
 
Powiązanie kierunków działań MC w ww. obszarami, a w konsekwencji ze sprawami powierzonymi ustawowo MC
 
Powiązanie kierunków działań MC w ww. obszarami, a w konsekwencji ze sprawami powierzonymi ustawowo MC
* 1 [O1, (O4)] Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe
+
{| class=wikitable
* 2 [---] Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
+
{{W-2k| [O1, (O4)]       | * 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe                                                                           }}
*:''(czy to jest w ogóle strategia – wg mnie to trywialne, podstawowe ciągłe i obowiązkowe operacyjne działanie ewidencyjne)''
+
{{W-2k| [---]           | * 2  Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji                                                                     }}
* 3 [O1, (O4)] Jeden portal informacji i usług administracji rządowej
+
{{W-2k| [O1, (O4)]       | * 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej                                                                       }}
* 4 [O1, (O4)] Brama do usług
+
{{W-2k| [O1, (O4)]       | * 4 Brama do usług                                                                                                               }}
* 5 [O1, (O4)] BIP - Biuletyny Informacji Publicznej
+
{{W-2k| [O1, (O4)]       | * 5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej                                                                                         }}
* 6 [O1] Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego
+
{{W-2k| [O1]             | * 6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego                                                                                     }}
* 7 [O2, O1, O4, O5]Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji
+
{{W-2k| [O2, O1, O4, O5] | * 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji                                                         }}
* 8 [O1, O4] Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych
+
{{W-2k| [O1, O4]         | * 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych                                                                                 }}
* 9 [O1, O4, O2] Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
+
{{W-2k| [O1, O4, O2]     | * 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli                                                             }}
* 10 [O1] Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji
+
{{W-2k| [O1]             | * 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji                                                                         }}
* 11 [O1] Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej
+
{{W-2k| [O1]             | * 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej                                                               }}
* 12 [O1] Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd
+
{{W-2k| [O1]             | * 12 [Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd                                                                       }}
* 13 [O1, O4] Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym
+
{{W-2k| [O1, O4]         | * 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym                                                         }}
* 14 [O1, O2] Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji
+
{{W-2k| [O1, O2]         | * 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji                                                       }}
* 15 [O4, O5, (O3)] Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020
+
{{W-2k| [O4, O5, (O3)]   | * 15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020                                                               }}
* 16 [O1] Podnoszenie kompetencji po stronie administracji
+
{{W-2k| [O1]             | * 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji                                                                             }}
* 17 [O6] Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych
+
{{W-2k| [O6]             | * 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych }}
 +
|}
  
 
Liczba wskazań danego działu przez kierunki działań MC
 
Liczba wskazań danego działu przez kierunki działań MC
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
 +
 +
|-
 
|  | O1
 
|  | O1
 
|  | <div align="right">14</div>
 
|  | <div align="right">14</div>
Linia 100: Linia 121:
 
* https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/EDCF.pdf  
 
* https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/EDCF.pdf  
 
Tekst jest poniżej:
 
Tekst jest poniżej:
:'''5''' Digital is at the heart of policy and strategy. Services are digital by default. Digital culture is strong: agile, user-centred, innovative, responsive.
+
{|
:'''4''' Senior management have made significant progress in delivering the vision and plan, implementing new capability and trialling it successfully by re-engineering a range of services to be digital by default.
+
{{W-2k | '''5''' | Digital is at the heart of policy and strategy. Services are digital by default. Digital culture is strong: agile, user-centred, innovative, responsive.}}
:'''3''' Senior management in place with a remit to set targets, develop over-arching vision and plan, and develop necessary capability and culture. Digital is seen as a key transformation and advocacy is strong at key parts of the organisation.
+
{{W-2k | '''4''' | Senior management have made significant progress in delivering the vision and plan, implementing new capability and trialling it successfully by re-engineering a range of services to be digital by default.}}
:'''2''' Some digital services, but often of limited quality. Digital teams in place but tend to be siloed in business units or service/programme teams and have limited budget and remit. Senior (board level) digital management not in place.
+
{{W-2k | '''3''' | Senior management in place with a remit to set targets, develop over-arching vision and plan, and develop necessary capability and culture. Digital is seen as a key transformation and advocacy is strong at key parts of the organisation.}}
:'''1''' No awareness of digital capability, no resources allocated, no digital strategy, plan or metrics, no understanding of best practice, no digital services.
+
{{W-2k | '''2''' | Some digital services, but often of limited quality. Digital teams in place but tend to be siloed in business units or service/programme teams and have limited budget and remit. Senior (board level) digital management not in place.}}
 +
{{W-2k | '''1''' | No awareness of digital capability, no resources allocated, no digital strategy, plan or metrics, no understanding of best practice, no digital services.}}
 +
|}
  
Moje tłumaczenie<br>
+
Moje tłumaczenie
Stopnie dojrzałości cyfrowej władz publicznych
+
'''Stopnie dojrzałości cyfrowej władz publicznych''' - 5 to stopień najwyższy
:'''5''' Cyfryzacja (informatyzacja) jest jądrem polityk i strategii. Usługi (publiczne) są cyfrowe domyślnie (z definicji). Kultura cyfrowa jest trwała oraz zwinna, zorientowana na użytkownika, innowacyjna, elastyczna.
+
{| class=wikitable
:'''4''' Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych poczyniła znaczne postępy w przekazywaniu wizji i planów, wdrażaniu nowych udogodnień i skutecznym ich testowaniu poprzez przeprojektowanie szeregu usług na cyfrowe domyślnie (z definicji).
+
{{W-2k | '''5''' | Cyfryzacja (informatyzacja) jest jądrem polityk i strategii. Usługi (publiczne) są cyfrowe domyślnie (z definicji). Kultura cyfrowa jest trwała oraz zwinna, zorientowana na użytkownika, innowacyjna, elastyczna.}}
:'''3''' Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych wykonuje obowiązki ustalenia celi, opracowania wszechogarniających wizji i planów oraz udogodnień i kultury cyfrowej. Informatyzacja (cyfryzacja) jest postrzegana jako kluczowa część transformacji państwa, a wsparcie publiczne jest trwałe i stanowi kluczową część danej jednostki władzy publicznej.
+
{{W-2k | '''4''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych poczyniła znaczne postępy w przekazywaniu wizji i planów, wdrażaniu nowych udogodnień i skutecznym ich testowaniu poprzez przeprojektowanie szeregu usług na cyfrowe domyślnie (z definicji).}}
:'''2''' Pewne usługi są cyfrowe, ale często ich jakość jest ograniczona. Zespoły cyfrowe istnieją, ale mają tendencje do silosowego ograniczania się do swoich jednostek organizacyjnych lub zespołów usługowo/programowych, ponadto mają ograniczone budżety i zadania. Nie występuje wyższe (na poziomie analogicznym do zarządu organizacji biznesowej) kierownictwo cyfrowe.
+
{{W-2k | '''3''' | Najwyższa kadra zarządcza władz publicznych wykonuje obowiązki ustalenia celi, opracowania wszechogarniających wizji i planów oraz udogodnień i kultury cyfrowej. Informatyzacja (cyfryzacja) jest postrzegana jako kluczowa część transformacji państwa, a wsparcie publiczne jest trwałe i stanowi kluczową część danej jednostki władzy publicznej.}}
:'''1''' Nie ma świadomości potrzeb cyfrowych, nie są przydzielone zasoby, nie ma cyfrowych: strategii, planów, mierników, nie ma zrozumienia najlepszych praktyk, nie ma usług cyfrowych.
+
{{W-2k | '''2''' | Pewne usługi są cyfrowe, ale często ich jakość jest ograniczona. Zespoły cyfrowe istnieją, ale mają tendencje do silosowego ograniczania się do swoich jednostek organizacyjnych lub zespołów usługowo/programowych, ponadto mają ograniczone budżety i zadania. Nie występuje wyższe (na poziomie analogicznym do zarządu organizacji biznesowej) kierownictwo cyfrowe.}}
 +
{{W-2k | '''1''' | Nie ma świadomości potrzeb cyfrowych, nie są przydzielone zasoby, nie ma cyfrowych: strategii, planów, mierników, nie ma zrozumienia najlepszych praktyk, nie ma usług cyfrowych.}}
 +
|}
  
 
cdn. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 15:33, 8 lut 2016 (CET)
 
cdn. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 15:33, 8 lut 2016 (CET)

Wersja z 13:00, 9 lut 2016