Dyskusja:16-01.01/Projekt opinii: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 68: Linia 68:
 
We wprowadzeniu do uwag uważamy za konieczne przekazanie opinii w pewnym stopniu wykraczających poza zakres danego dokumentu. Po pierwsze przyjęliśmy reorganizację  ministerstwa polegającą na odłączeniu od niego zakresu administracji z pozostawieniem wyłącznie informatyzacji (trochę jednak nieszczęśliwie utożsamianej terminologicznie z cyfryzacją) za faktyczną dobrą zmianę. Po drugie niedosyt pozostawiło  dotychczasowe usytuowanie informatyzacji na poziomie poniżej wicepremiera lub przynajmniej pełnomocnika premiera ds. informatyzacji. Znacznie obniża to możliwość skutecznego informatyzowania państwa a ponadto sugeruje, że ranking informatyzacji w rządzie nie jest odpowiednio wysoki względem wyzwań współczesnego świata. Dana ocena ma też kontekst działania 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej.
 
We wprowadzeniu do uwag uważamy za konieczne przekazanie opinii w pewnym stopniu wykraczających poza zakres danego dokumentu. Po pierwsze przyjęliśmy reorganizację  ministerstwa polegającą na odłączeniu od niego zakresu administracji z pozostawieniem wyłącznie informatyzacji (trochę jednak nieszczęśliwie utożsamianej terminologicznie z cyfryzacją) za faktyczną dobrą zmianę. Po drugie niedosyt pozostawiło  dotychczasowe usytuowanie informatyzacji na poziomie poniżej wicepremiera lub przynajmniej pełnomocnika premiera ds. informatyzacji. Znacznie obniża to możliwość skutecznego informatyzowania państwa a ponadto sugeruje, że ranking informatyzacji w rządzie nie jest odpowiednio wysoki względem wyzwań współczesnego świata. Dana ocena ma też kontekst działania 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej.
  
Uwagi ogólne:
+
Uwagi ogólne:<br />
• Dokument ma niewłaściwą strukturę - powinien się zaczynać od celu podstawowego: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców, a dopiero potem powinna być mowa o strategii tworzenia systemów informatycznych realizujących taką strukturę
+
• Dokument ma niewłaściwą strukturę - powinien zaczynać się od celu podstawowego: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców, a dopiero potem powinna być mowa o strategii tworzenia systemów informatycznych realizujących taką strukturę
* W dokumencie o charakterze strategicznym brakuje kilku omówionych poniżej kwestii strategicznych, natomiast znalazły się tam sprawy właściwie realizacyjno-narzędziowe
+
* W dokumencie o charakterze strategicznym brakuje kilku omówionych poniżej kwestii strategicznych, natomiast znalazły się tam sprawy właściwie realizacyjno-narzędziowe (operacyjne)
 
* Uwaga redakcyjna - ciężko się komentuje dokument, który nie ma numerów akapitów itp., a nawet numerów stron (dlatego w dalszej części niniejszej opinii takie numery kierunków zostały wprowadzone)  
 
* Uwaga redakcyjna - ciężko się komentuje dokument, który nie ma numerów akapitów itp., a nawet numerów stron (dlatego w dalszej części niniejszej opinii takie numery kierunków zostały wprowadzone)  
*Zapisy dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać pogłębione.  
+
* Zapisy dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać pogłębione.  
*Należy wyeksponować interoperacyjność, wspólne standardy oraz neutralność  technologiczną rozwiązań (na zewnątrz i wewnątrz) dla zapewnienia współpracy systemów e-administracji
+
* Należy wyeksponować interoperacyjność, wspólne standardy oraz neutralność  technologiczną rozwiązań (na zewnątrz i wewnątrz) dla zapewnienia współpracy systemów e-administracji
*Ponadto należy zapewniać otwartość kodu (gdzie to możliwe)  
+
* Należy zapewniać otwartość kodu (tam gdzie jest to możliwe)  
*Należy doprecyzować pojęcia 'możliwie w czasie rzeczywistym' aby nie wymuszać tworzenia systemów skrajnie niewygodne np. z powodu nieuzasadnionych realnymi potrzebami czasów reakcji
+
* Należy doprecyzować pojęcia 'możliwie w czasie rzeczywistym' aby nie wymuszać tworzenia systemów skrajnie niewygodnych np. z powodu nieuzasadnionych realnymi potrzebami czasów reakcji
*Zaprezentowaną powyżej tabelę stopni dojrzałości należy włączyć do rozdziału "Wstęp" lub lepiej "Cyfrowe państwo usługowe" – będzie ona uzupełnieniem dokumentu o miernik syntetyczny osiągania celów. Miernik ten będzie mógł być wykorzystywany do cyklicznej (rocznej) oceny dojrzałości państwa oraz jego agend centralnych, z publikacją oceny na portalu gov.pl.   
+
* Zaprezentowaną powyżej tabelę stopni dojrzałości należy włączyć do rozdziału "Wstęp" lub lepiej "Cyfrowe państwo usługowe" – będzie ona uzupełnieniem dokumentu o miernik syntetyczny osiągania celów. Miernik ten będzie mógł być wykorzystywany do cyklicznej (rocznej) oceny dojrzałości państwa oraz jego agend centralnych, z publikacją oceny na portalu gov.pl.   
*W sekcji "Cyfrowe państwo usługowe":
+
* W sekcji "Cyfrowe państwo usługowe":
 
*: W kontekście stwierdzenia "Konieczny jest jeden, przejrzysty adres internetowy usług e-administracji oraz sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji oraz płatności" należy określić jaka będzie rola rozporządzenia eIDAS w budowaniu usług zaufania.  
 
*: W kontekście stwierdzenia "Konieczny jest jeden, przejrzysty adres internetowy usług e-administracji oraz sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji oraz płatności" należy określić jaka będzie rola rozporządzenia eIDAS w budowaniu usług zaufania.  
*: Natomiast stwierdzenie „Konieczna jest sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji” powinno być zamienione na wskazanie tej metody, czyli jednej z dwojga – lub profil zaufany uznawany za niebezpieczny lub podpis elektroniczny, którego wydawanie i kontrolę nad nim powierzono przedsiębiorstwom komercyjnym i który w ostatnich latach jest marginalizowany.
+
*: Stwierdzenie „Konieczna jest sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji” powinno być zamienione na wskazanie tej metody, czyli jednej z dwojga – profil zaufany uznawany za niebezpieczny lub podpis elektroniczny, którego wydawanie i kontrolę nad nim powierzono przedsiębiorstwom komercyjnym i który w ostatnich latach jest marginalizowany.
 
*: Niejasna jest pozycja Ministra Cyfryzacji w stosunku do pozostałych ministrów, nie widać narzędzi do wspomnianej koordynacji - ew. w tym miejscu powinna być mowa o roli KRMC
 
*: Niejasna jest pozycja Ministra Cyfryzacji w stosunku do pozostałych ministrów, nie widać narzędzi do wspomnianej koordynacji - ew. w tym miejscu powinna być mowa o roli KRMC
 
*: Słuszne podejście dotyczące portalu administracji jako pojedynczego punktu kontaktowy (z logowaniem typu Single-Sign-On)  
 
*: Słuszne podejście dotyczące portalu administracji jako pojedynczego punktu kontaktowy (z logowaniem typu Single-Sign-On)  
Linia 88: Linia 88:
 
*Sekcja "Pięć zasad cyfrowego państwa":
 
*Sekcja "Pięć zasad cyfrowego państwa":
 
*: Może być uznana za zbyt ogólnikową, ponadto powinna być uzupełniona deklaracją:
 
*: Może być uznana za zbyt ogólnikową, ponadto powinna być uzupełniona deklaracją:
** zaprzestania wymagania od obywateli informacji, które już są w posiadaniu urzędów?
+
** zaprzestania wymagania od obywateli informacji, które już są w posiadaniu urzędów
 
** podnoszenie świadomości bezpieczeństwa informacji jako jeden z elementów strategii ochrony cyberprzestrzeni państwa,
 
** podnoszenie świadomości bezpieczeństwa informacji jako jeden z elementów strategii ochrony cyberprzestrzeni państwa,
 
** podnoszenia kompetencji urzędników, klientów urzędów i sprawności organów ścigania.  
 
** podnoszenia kompetencji urzędników, klientów urzędów i sprawności organów ścigania.  
Linia 99: Linia 99:
 
*: Redakcyjnie i znaczeniowo - należy słowo "klienci" zamienić na "partnerzy" (też wcześniej). To lepiej brzmi. Sformułowanie "...pozyskanie obustronnej relacji o planach..." należy zamienić na "utrzymanie dwustronnej wymiany informacji...".  
 
*: Redakcyjnie i znaczeniowo - należy słowo "klienci" zamienić na "partnerzy" (też wcześniej). To lepiej brzmi. Sformułowanie "...pozyskanie obustronnej relacji o planach..." należy zamienić na "utrzymanie dwustronnej wymiany informacji...".  
 
*: Natomiast wobec spektakularnego sukcesu e-deklaracji twierdzenie, że nie należy przenosić procedur papierowych w sferę cyfrową wydaje się przedwczesne. Należy ponownie przeanalizować tę deklarację w kontekście tego, czy społeczeństwo i urzędnicy są gotowi na taką rewolucję.
 
*: Natomiast wobec spektakularnego sukcesu e-deklaracji twierdzenie, że nie należy przenosić procedur papierowych w sferę cyfrową wydaje się przedwczesne. Należy ponownie przeanalizować tę deklarację w kontekście tego, czy społeczeństwo i urzędnicy są gotowi na taką rewolucję.
*: Jako środowisko podkreślamy od lat, że w ramach e-usługi mają redukować obciążenia administracyjne i nie informatyzować czynności i procedur zbędnych - zarówno z punktu widzenia administracji, jak i obywateli i przedsiębiorców  
+
*: Jako środowisko podkreślamy od lat, że w ramach e-usługi mają być redukowane obciążenia administracyjne i nie informatyzować czynności i procedur zbędnych - zarówno z punktu widzenia administracji, jak i obywateli i przedsiębiorców  
 
* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
 
* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
*: To działanie w ogóle nie ma charakteru kierunku strategicznego – to  operacyjne działanie ewidencyjne, choć jego wyartykułowanie jest całkowicie słuszne, gdyż jako zadania jest nierealizowane od lat. Oczywiście działanie podstawowe, bez niego trudno jest w ogóle działać sensownie. Może być wymieniony jako np. istotny punkt pomocniczy. Ponadto jest za długi, jeśli by miał nawet jako pomocniczy być wymieniony w dokumencie strategicznym .  
+
*: To działanie w ogóle nie ma charakteru kierunku strategicznego – to  operacyjne działanie ewidencyjne, choć jego wyartykułowanie jest całkowicie słuszne. Te nierealizowane od lat zadanie zadanie dla dalszych działań. Może być wymienione jako np. istotny punkt pomocniczy. Jego opis jest ponadto jest za długi, nawet jeśli by miał być wymieniony jako pomocniczy w dokumencie strategicznym .  
 
*: W odniesieniu do chmury, BigData (gigadanych) należy w „Kierunkach …” zaakcentować ogromne możliwości wykorzystania tych danych, jeśli tylko dostęp do nich będą mieli zainteresowani (na świecie w chwili obecnej duże firmy nie radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem danych, np. pod kątem badania koincydencji, wykrywania symptomów zmian itd., co oznacza, że nie można założyć, iż aktualne algorytmy dostępne komercyjnie są efektywne).  
 
*: W odniesieniu do chmury, BigData (gigadanych) należy w „Kierunkach …” zaakcentować ogromne możliwości wykorzystania tych danych, jeśli tylko dostęp do nich będą mieli zainteresowani (na świecie w chwili obecnej duże firmy nie radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem danych, np. pod kątem badania koincydencji, wykrywania symptomów zmian itd., co oznacza, że nie można założyć, iż aktualne algorytmy dostępne komercyjnie są efektywne).  
 
*::Ponadto ewidentnie ta problematyka powinna być przeniesiona z danego kierunku do kierunku „10. Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji” - jest to narzędzie realizacyjne.
 
*::Ponadto ewidentnie ta problematyka powinna być przeniesiona z danego kierunku do kierunku „10. Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji” - jest to narzędzie realizacyjne.
Linia 116: Linia 116:
 
** http://www.egov.bg,  
 
** http://www.egov.bg,  
 
** http://www.hitro.hr  
 
** http://www.hitro.hr  
*: Warto w tym kierunku wskazać kwestie dobrego wyszukiwania semantycznego oraz algorytmów badania podobieństwa (m.in. tekstów) – bez tych narzędzi taki portal nie będzie skutecznie pomagał obywatelowi, szczególnie niezbyt biegłym informatycznie. Należy w tym kontekście zagwarantować uczelniom dostęp badawczy do portalu w celu tworzeniu algorytmów dla takich narzędzi.
+
*: Warto w tym kierunku wskazać kwestie dobrego wyszukiwania semantycznego oraz algorytmów badania podobieństwa (m.in. tekstów) – bez tych narzędzi portal taki nie będzie skutecznie pomagał obywatelowi, szczególnie niezbyt biegłym informatycznie. Należy w tym kontekście zagwarantować uczelniom dostęp badawczy do portalu w celu tworzeniu algorytmów dla takich narzędzi.
 
* 4 Brama do usług
 
* 4 Brama do usług
 
*: Patrz uwaga do działania 3.
 
*: Patrz uwaga do działania 3.

Wersja z 07:26, 15 lut 2016