Dyskusja:16-01.01/Projekt opinii: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(lit.)
Linia 1: Linia 1:
 
Oceniamy dokument MC ''Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych'' był – ze względu na niejasność co do wybranego modelu działania ministerstwa, o czym jest mowa dalej – rozważany według dwóch podejść:
 
Oceniamy dokument MC ''Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych'' był – ze względu na niejasność co do wybranego modelu działania ministerstwa, o czym jest mowa dalej – rozważany według dwóch podejść:
# po pierwsze w odniesieniu do innych materiałów dotyczących danej materii, tj. informatyzacji państwa,  
+
# w odniesieniu do innych materiałów dotyczących danej materii, tj. informatyzacji państwa,  
# a po drugie w oderwaniu od jakichkolwiek innych materiałów i/lub z milczącym (świadomym lub nieświadomym) założeniem, że takich materiałów nie było i nie ma – w końcowym okresie opracowania opinii uwzględniono powzięte z materiałów medialnych wiadomości o modelu działania ministerstwa  
+
# w oderwaniu od jakichkolwiek innych materiałów i/lub z milczącym (świadomym lub nieświadomym) założeniem, że takich materiałów nie było i nie ma – w końcowym okresie opracowania opinii uwzględniono powzięte z materiałów medialnych wiadomości o modelu działania ministerstwa  
  
Podejście pierwsze jest oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, iż poprzednie ministerstwo (MAC) wypracowało szereg dokumentów stricte strategicznych. W kontekście danej opinii nie jest istotne i potrzebne aby wymieniane dalej dokumenty oceniać, jak też analizować czy były realizowane, w jakim stopniu, itd. Ważnym jest to, że były wypracowane takie dokumenty jak:
+
Podejście pierwsze jest oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, iż poprzednie ministerstwo (MAC) wypracowało szereg dokumentów stricte strategicznych. W kontekście danej opinii nie jest istotne i potrzebne aby wymieniane dalej dokumenty oceniać, jak też analizować czy były realizowane oraz w jakim stopniu, itd. Ważnym jest to, że były wypracowane takie dokumenty jak:
 
* „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”,  
 
* „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”,  
* „Strategia Rozwoju Kraju 2020”  
+
* „Strategia Rozwoju Kraju 2020”,
 
** definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r.) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf.  
 
** definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r.) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf.  
* ponadto był opracowany „Narodowy Plan Szerokopasmowy”,
+
* „Narodowy Plan Szerokopasmowy”,
 
* Architektura Korporacyjna Państwa, dostępna pod adresem https://mac.gov.pl/projekty/architektura-korporacyjna-panstwa/dokumenty  
 
* Architektura Korporacyjna Państwa, dostępna pod adresem https://mac.gov.pl/projekty/architektura-korporacyjna-panstwa/dokumenty  
* jak też Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
+
* Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
  
 
Spośród wymienionych dokumentów PZIP jest najbardziej zbliżony do dokumentu „Kierunki…”. Zawiera m.in. określenie swojego kontekstu (tj. umiejscowienia i wzajemnych relacji w zestawie innych dokumentów) oraz definiuje wskaźniki pomiarowe stopnia realizacji. Poszczególne działania z dokumentu „Kierunki…” można odnieść do niektórych miejsc PZIP. Wskazano je w poniższej tabeli.  
 
Spośród wymienionych dokumentów PZIP jest najbardziej zbliżony do dokumentu „Kierunki…”. Zawiera m.in. określenie swojego kontekstu (tj. umiejscowienia i wzajemnych relacji w zestawie innych dokumentów) oraz definiuje wskaźniki pomiarowe stopnia realizacji. Poszczególne działania z dokumentu „Kierunki…” można odnieść do niektórych miejsc PZIP. Wskazano je w poniższej tabeli.  

Wersja z 06:44, 15 lut 2016