Dyskusja:16-01.01/Projekt opinii: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(uzupełnienie uwagami T. Kulisiewicza)
(lit.)
Linia 37: Linia 37:
 
Zestawienie powyższe bez wątpienia dowodzi, że „Kierunki …” praktycznie zawierają się w PZIP – jedynie trzy działania spośród siedemnastu nie daje się odnieść do konkretnego fragmentu PZIP. W końcowej fazie opracowania opinii, na podstawie informacji medialnych (wskazanych poniżej), zespół przyjął, że założeniem ministerstwa i jego kadry kierowniczej jest uznanie wspomnianych (poza PO PC) dokumentów za archiwalne i niereferencyjne oraz że nowe analogiczne dokumenty nie będą opracowane. W takim przypadku w dokumencie aktualnym, jawnie odnoszącym się do pojęcia strategii, równie jawnie należało wskazać, że PZIP nie stanowi dokumentu wyjściowego lub choćby referencyjnego, jak też należało wskazać, że nie będzie opracowany nowy dokument. Ta kwestia jest wg PTI największym brakiem opiniowanego dokumentu. Nie jest to zgodne choćby z ideą przejrzystego państwa. Ponadto brak ten (tj. niewspomnienie ww. dokumentów z roku 2014) bez wątpienia skutecznie sugeruje przeważającej części społeczeństwa, iż takich innych dokumentów nie było, a poprzedni rząd nie zajmował się danym tematem, i że „Kierunki …” w ogóle są pierwszym w Polsce strategicznym dokumentne dotyczącym informatyzacji państwa. Uważamy, że pomijając chwilowo aspekt merytorycznie, nie jest to dobre.
 
Zestawienie powyższe bez wątpienia dowodzi, że „Kierunki …” praktycznie zawierają się w PZIP – jedynie trzy działania spośród siedemnastu nie daje się odnieść do konkretnego fragmentu PZIP. W końcowej fazie opracowania opinii, na podstawie informacji medialnych (wskazanych poniżej), zespół przyjął, że założeniem ministerstwa i jego kadry kierowniczej jest uznanie wspomnianych (poza PO PC) dokumentów za archiwalne i niereferencyjne oraz że nowe analogiczne dokumenty nie będą opracowane. W takim przypadku w dokumencie aktualnym, jawnie odnoszącym się do pojęcia strategii, równie jawnie należało wskazać, że PZIP nie stanowi dokumentu wyjściowego lub choćby referencyjnego, jak też należało wskazać, że nie będzie opracowany nowy dokument. Ta kwestia jest wg PTI największym brakiem opiniowanego dokumentu. Nie jest to zgodne choćby z ideą przejrzystego państwa. Ponadto brak ten (tj. niewspomnienie ww. dokumentów z roku 2014) bez wątpienia skutecznie sugeruje przeważającej części społeczeństwa, iż takich innych dokumentów nie było, a poprzedni rząd nie zajmował się danym tematem, i że „Kierunki …” w ogóle są pierwszym w Polsce strategicznym dokumentne dotyczącym informatyzacji państwa. Uważamy, że pomijając chwilowo aspekt merytorycznie, nie jest to dobre.
  
Mało też zrozumiała jest pominięcie innego dokumentu, w tym przypadku opracowanego we współautorstwie przez obecną minister Annę Streżyńską i obecnym doradcą strategicznym ministerstwa Krzysztofem Szubertem – jest to raport ''Polska Cyfrowa'', dostępny na stronie http://raportpolskacyfrowa.gr8.com/. Raport był zapowiadany w następujący sposób: ''Nowoczesna gospodarka Polski, otwarta na potrzeby przyszłych pokoleń, powinna wykorzystywać i promować sektory oparte na wiedzy oraz najnowszych technologiach, które stwarzają perspektywy równomiernego rozwoju podaży i popytu, wyrównywania szans społecznych, a także nieograniczonego dostępu do źródeł informacji''. Choć raport był skoncentrowany na dostępie szerokopasmowym, to kilka kwestii oczywistych, m.in. dotyczących e-administracji, znalazło się w "Programie", który jest niniejszym opiniowany. Naszym zdaniem w raporcie były sformułowane jaśniej i krócej.  
+
Mało też zrozumiałe jest pominięcie innego dokumentu, w tym przypadku opracowanego we współautorstwie przez obecną minister Annę Streżyńską i obecnym doradcą strategicznym ministerstwa Krzysztofem Szubertem – jest to raport ''Polska Cyfrowa'', dostępny na stronie http://raportpolskacyfrowa.gr8.com/. Raport był zapowiadany w następujący sposób: ''Nowoczesna gospodarka Polski, otwarta na potrzeby przyszłych pokoleń, powinna wykorzystywać i promować sektory oparte na wiedzy oraz najnowszych technologiach, które stwarzają perspektywy równomiernego rozwoju podaży i popytu, wyrównywania szans społecznych, a także nieograniczonego dostępu do źródeł informacji''. Choć raport był skoncentrowany na dostępie szerokopasmowym, to kilka kwestii oczywistych, m.in. dotyczących e-administracji, znalazło się w "Programie", który jest niniejszym opiniowany. Naszym zdaniem w raporcie były sformułowane jaśniej i krócej.  
  
 
Powyższe kwestie i odczuwany brak jasnego, otwartego przekazu ze strony przede wszystkim minister Anny Streżyńskiej (co samo w sobie było nieoczekiwanym i dużym zaskoczeniem) stanowiły dla zespołu opiniującego niewątpliwą trudność, skłaniającą nawet do snucia domysłów co do faktycznych przyczyn powstania tak skrótowego dokumentu, z jednoczesnym poszukiwaniem informacji w tym zakresie. Znacznie opóźniło to wypracowanie wyważonej opinii, która z założenia jak wszystkie opinie PTI ma za zadanie wspierać merytorycznie władze Rzeczpospolitej. Dość przypadkowym, co należy wprost stwierdzić, wsparciem w tym poszukiwaniu i pojęciu intencji ministerstwa okazał się wywiad minister Anny Streżyńskiej dla portalu Obserwator Finansowy (https://wstoin.pti.org.pl/wiki/16-01.01/Wywiad_w_OF), opublikowany nad ranem 12 lutego br. Wynika z niego, iż ministerstwo posiada listę priorytetów, z harmonogramami ich realizacji „zaszytymi” w te priorytety,  natomiast nie będzie stworzony szczegółowy harmonogram realizacji programu (operacyjnego) Polska Cyfrowa, gdyż jego stworzenie jest po prostu niemożliwe. Oznacza to przyjęcie modelu zdarzeniowego, lub być może w intencji ministerstwa – zwinnego, dodatkowo nie zawierającego mierników osiągania celów. Zapewne to spowodowało nieodnoszenie się do jakichkolwiek wcześniejszych dokumentów wewnątrzpaństwowych, poza PO PC, który jest wbudowany w mechanizmy ponadpaństwowe (unijne).
 
Powyższe kwestie i odczuwany brak jasnego, otwartego przekazu ze strony przede wszystkim minister Anny Streżyńskiej (co samo w sobie było nieoczekiwanym i dużym zaskoczeniem) stanowiły dla zespołu opiniującego niewątpliwą trudność, skłaniającą nawet do snucia domysłów co do faktycznych przyczyn powstania tak skrótowego dokumentu, z jednoczesnym poszukiwaniem informacji w tym zakresie. Znacznie opóźniło to wypracowanie wyważonej opinii, która z założenia jak wszystkie opinie PTI ma za zadanie wspierać merytorycznie władze Rzeczpospolitej. Dość przypadkowym, co należy wprost stwierdzić, wsparciem w tym poszukiwaniu i pojęciu intencji ministerstwa okazał się wywiad minister Anny Streżyńskiej dla portalu Obserwator Finansowy (https://wstoin.pti.org.pl/wiki/16-01.01/Wywiad_w_OF), opublikowany nad ranem 12 lutego br. Wynika z niego, iż ministerstwo posiada listę priorytetów, z harmonogramami ich realizacji „zaszytymi” w te priorytety,  natomiast nie będzie stworzony szczegółowy harmonogram realizacji programu (operacyjnego) Polska Cyfrowa, gdyż jego stworzenie jest po prostu niemożliwe. Oznacza to przyjęcie modelu zdarzeniowego, lub być może w intencji ministerstwa – zwinnego, dodatkowo nie zawierającego mierników osiągania celów. Zapewne to spowodowało nieodnoszenie się do jakichkolwiek wcześniejszych dokumentów wewnątrzpaństwowych, poza PO PC, który jest wbudowany w mechanizmy ponadpaństwowe (unijne).

Wersja z 23:44, 14 lut 2016