Dyskusja:16-01.01/Projekt opinii: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(korekta wg propozycji J. Żmudzińskiego)
(formatowanie (zamiana wypunktowania na numerowanie), usunięcie wzmianki o architekturze korporacyjnej)
Linia 8: Linia 8:
 
** definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r.) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf.  
 
** definiująca m.in. „Strategię Sprawne państwo 2020”, która jest nadrzędna dla dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (PZIP - przyjęty przez rząd RP 8 stycznia 2014 r.) , dostępny pod adresem https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf.  
 
* „Narodowy Plan Szerokopasmowy”,
 
* „Narodowy Plan Szerokopasmowy”,
* Architektura Korporacyjna Państwa, dostępna pod adresem https://mac.gov.pl/projekty/architektura-korporacyjna-panstwa/dokumenty
 
 
* Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 
* Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
  
Linia 69: Linia 68:
  
 
Uwagi ogólne:<br />
 
Uwagi ogólne:<br />
Dokument ma niewłaściwą strukturę - powinien zaczynać się od celu podstawowego: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców, a dopiero potem powinna być mowa o strategii tworzenia systemów informatycznych realizujących taką strukturę
+
# Dokument ma niewłaściwą strukturę - powinien zaczynać się od celu podstawowego: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców, a dopiero potem powinna być mowa o strategii tworzenia systemów informatycznych realizujących taką strukturę
* W dokumencie o charakterze strategicznym brakuje kilku omówionych poniżej kwestii strategicznych, natomiast znalazły się tam sprawy właściwie realizacyjno-narzędziowe (operacyjne)
+
# W dokumencie o charakterze strategicznym brakuje kilku omówionych poniżej kwestii strategicznych, natomiast znalazły się tam sprawy właściwie realizacyjno-narzędziowe (operacyjne)
* Uwaga redakcyjna - ciężko się komentuje dokument, który nie ma numerów akapitów itp., a nawet numerów stron (dlatego w dalszej części niniejszej opinii takie numery kierunków zostały wprowadzone)  
+
# Uwaga redakcyjna - ciężko się komentuje dokument, który nie ma numerów akapitów itp., a nawet numerów stron (dlatego w dalszej części niniejszej opinii takie numery kierunków zostały wprowadzone)  
* Zapisy dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać pogłębione.  
+
# Zapisy dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać pogłębione.  
* Należy wyeksponować interoperacyjność, wspólne standardy oraz neutralność  technologiczną rozwiązań (na zewnątrz i wewnątrz) dla zapewnienia współpracy systemów e-administracji
+
# Należy wyeksponować interoperacyjność, wspólne standardy oraz neutralność  technologiczną rozwiązań (na zewnątrz i wewnątrz) dla zapewnienia współpracy systemów e-administracji
* Należy zapewniać otwartość kodu (tam gdzie jest to możliwe)  
+
# Należy zapewniać otwartość kodu (tam gdzie jest to możliwe)  
* Należy doprecyzować pojęcia 'możliwie w czasie rzeczywistym' aby nie wymuszać tworzenia systemów skrajnie niewygodnych np. z powodu nieuzasadnionych realnymi potrzebami czasów reakcji
+
# Należy doprecyzować pojęcia 'możliwie w czasie rzeczywistym' aby nie wymuszać tworzenia systemów skrajnie niewygodnych np. z powodu nieuzasadnionych realnymi potrzebami czasów reakcji
* Zaprezentowaną powyżej tabelę stopni dojrzałości należy włączyć do rozdziału "Wstęp" lub lepiej "Cyfrowe państwo usługowe" – będzie ona uzupełnieniem dokumentu o miernik syntetyczny osiągania celów. Miernik ten będzie mógł być wykorzystywany do cyklicznej (rocznej) oceny dojrzałości państwa oraz jego agend centralnych, z publikacją oceny na portalu gov.pl.   
+
# Zaprezentowaną powyżej tabelę stopni dojrzałości należy włączyć do rozdziału "Wstęp" lub lepiej "Cyfrowe państwo usługowe" – będzie ona uzupełnieniem dokumentu o miernik syntetyczny osiągania celów. Miernik ten będzie mógł być wykorzystywany do cyklicznej (rocznej) oceny dojrzałości państwa oraz jego agend centralnych, z publikacją oceny na portalu gov.pl.   
* W sekcji "Cyfrowe państwo usługowe":
+
# W sekcji "Cyfrowe państwo usługowe":
*: W kontekście stwierdzenia "Konieczny jest jeden, przejrzysty adres internetowy usług e-administracji oraz sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji oraz płatności" należy określić jaka będzie rola rozporządzenia eIDAS w budowaniu usług zaufania.  
+
## W kontekście stwierdzenia "Konieczny jest jeden, przejrzysty adres internetowy usług e-administracji oraz sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji oraz płatności" należy określić jaka będzie rola rozporządzenia eIDAS w budowaniu usług zaufania.  
*: Stwierdzenie „Konieczna jest sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji” powinno być zamienione na wskazanie tej metody, czyli jednej z dwojga – profil zaufany uznawany za niebezpieczny lub podpis elektroniczny, którego wydawanie i kontrolę nad nim powierzono przedsiębiorstwom komercyjnym i który w ostatnich latach jest marginalizowany.
+
## Stwierdzenie „Konieczna jest sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji” powinno być zamienione na wskazanie tej metody, czyli jednej z dwojga – profil zaufany uznawany za niebezpieczny lub podpis elektroniczny, którego wydawanie i kontrolę nad nim powierzono przedsiębiorstwom komercyjnym i który w ostatnich latach jest marginalizowany.
*: Niejasna jest pozycja Ministra Cyfryzacji w stosunku do pozostałych ministrów, nie widać narzędzi do wspomnianej koordynacji - ew. w tym miejscu powinna być mowa o roli KRMC
+
## Niejasna jest pozycja Ministra Cyfryzacji w stosunku do pozostałych ministrów, nie widać narzędzi do wspomnianej koordynacji - ew. w tym miejscu powinna być mowa o roli KRMC
*: Słuszne podejście dotyczące portalu administracji jako pojedynczego punktu kontaktowy (z logowaniem typu Single-Sign-On)  
+
## Słuszne podejście dotyczące portalu administracji jako pojedynczego punktu kontaktowy (z logowaniem typu Single-Sign-On)  
*W sekcji "Technologia nie za wszelką cenę":
+
#W sekcji "Technologia nie za wszelką cenę":
*: Należy zweryfikować, czy faktycznie w stwierdzeniu „Trzeba stworzyć główny ośrodek koordynujący zarządzanie wdrożeniami nowatorskich projektów„ intencją było ograniczenie się tylko do projektów nowatorskich, a nie w ogóle nowych.
+
## Należy zweryfikować, czy faktycznie w stwierdzeniu „Trzeba stworzyć główny ośrodek koordynujący zarządzanie wdrożeniami nowatorskich projektów„ intencją było ograniczenie się tylko do projektów nowatorskich, a nie w ogóle nowych.
*: Nie jest jasne, jak się ma PZIP i standardy do eliminacji korupcji - trochę zaskakujące, że PZIP jest w całej strategii wspomniany tylko w tym miejscu
+
## Nie jest jasne, jak się ma PZIP i standardy do eliminacji korupcji - trochę zaskakujące, że PZIP jest w całej strategii wspomniany tylko w tym miejscu
*: Brakuje określenia przyczyny wspomnianego chaotycznego rozwoju  
+
## Brakuje określenia przyczyny wspomnianego chaotycznego rozwoju  
*Sekcja "Pięć zasad cyfrowego państwa":
+
#Sekcja "Pięć zasad cyfrowego państwa":
*: Może być uznana za zbyt ogólnikową, ponadto powinna być uzupełniona deklaracją:
+
## Może być uznana za zbyt ogólnikową, ponadto powinna być uzupełniona deklaracją:
** zaprzestania wymagania od obywateli informacji, które już są w posiadaniu urzędów
+
### zaprzestania wymagania od obywateli informacji, które już są w posiadaniu urzędów
** podnoszenie świadomości bezpieczeństwa informacji jako jeden z elementów strategii ochrony cyberprzestrzeni państwa,
+
### podnoszenie świadomości bezpieczeństwa informacji jako jeden z elementów strategii ochrony cyberprzestrzeni państwa,
** podnoszenia kompetencji urzędników, klientów urzędów i sprawności organów ścigania.  
+
### podnoszenia kompetencji urzędników, klientów urzędów i sprawności organów ścigania.  
*: Cały rozdział omawia narzędzia czy kierunki realizacji strategii - wcześniej brakuje głównego celu: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców
+
## Cały rozdział omawia narzędzia czy kierunki realizacji strategii - wcześniej brakuje głównego celu: zbudowania spójnej struktury informacyjnej państwa, adekwatnej do potrzeb administracji oraz obowiązków informacyjnych wymaganych prawem od obywateli i przedsiębiorców
*: Brak podkreślenia, że "bieżący, łatwy dostęp do danych gromadzonych przez służby publiczne" powinien być realizowany przy użyciu Otwartych Danych .
+
## Brak podkreślenia, że "bieżący, łatwy dostęp do danych gromadzonych przez służby publiczne" powinien być realizowany przy użyciu Otwartych Danych.
  
  
 
Uwagi do poszczególnych punktów (działań) ponumerowych na potrzeby niniejszej opinii (dokument źródłowy nie zawiera takiej numeracji) – z pominięciem działań, do których PTI nie sformułowało istotnych uwag:  
 
Uwagi do poszczególnych punktów (działań) ponumerowych na potrzeby niniejszej opinii (dokument źródłowy nie zawiera takiej numeracji) – z pominięciem działań, do których PTI nie sformułowało istotnych uwag:  
 
* 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe
 
* 1 Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe
*: Redakcyjnie i znaczeniowo - należy słowo "klienci" zamienić na "partnerzy" (też wcześniej). To lepiej brzmi. Sformułowanie "...pozyskanie obustronnej relacji o planach..." należy zamienić na "utrzymanie dwustronnej wymiany informacji...".  
+
*# Redakcyjnie i znaczeniowo - należy słowo "klienci" zamienić na "partnerzy" (też wcześniej). To lepiej brzmi. Sformułowanie "...pozyskanie obustronnej relacji o planach..." należy zamienić na "utrzymanie dwustronnej wymiany informacji...".  
*: Natomiast wobec spektakularnego sukcesu e-deklaracji twierdzenie, że nie należy przenosić procedur papierowych w sferę cyfrową wydaje się przedwczesne. Należy ponownie przeanalizować tę deklarację w kontekście tego, czy społeczeństwo i urzędnicy są gotowi na taką rewolucję.
+
*# Natomiast wobec spektakularnego sukcesu e-deklaracji twierdzenie, że nie należy przenosić procedur papierowych w sferę cyfrową wydaje się przedwczesne. Należy ponownie przeanalizować tę deklarację w kontekście tego, czy społeczeństwo i urzędnicy są gotowi na taką rewolucję.
*: Jako środowisko podkreślamy od lat, że w ramach e-usługi mają być redukowane obciążenia administracyjne i nie informatyzować czynności i procedur zbędnych - zarówno z punktu widzenia administracji, jak i obywateli i przedsiębiorców  
+
*# Jako środowisko podkreślamy od lat, że w ramach e-usługi mają być redukowane obciążenia administracyjne i nie informatyzować czynności i procedur zbędnych - zarówno z punktu widzenia administracji, jak i obywateli i przedsiębiorców  
 
* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
 
* 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
*: To działanie w ogóle nie ma charakteru kierunku strategicznego – to  operacyjne działanie ewidencyjne, choć jego wyartykułowanie jest całkowicie słuszne. Te nierealizowane od lat zadanie zadanie dla dalszych działań. Może być wymienione jako np. istotny punkt pomocniczy. Jego opis jest ponadto jest za długi, nawet jeśli by miał być wymieniony jako pomocniczy w dokumencie strategicznym .  
+
*# To działanie w ogóle nie ma charakteru kierunku strategicznego – to  operacyjne działanie ewidencyjne, choć jego wyartykułowanie jest całkowicie słuszne. Te nierealizowane od lat zadanie zadanie dla dalszych działań. Może być wymienione jako np. istotny punkt pomocniczy. Jego opis jest ponadto jest za długi, nawet jeśli by miał być wymieniony jako pomocniczy w dokumencie strategicznym .  
*: W odniesieniu do chmury, BigData (gigadanych) należy w „Kierunkach …” zaakcentować ogromne możliwości wykorzystania tych danych, jeśli tylko dostęp do nich będą mieli zainteresowani (na świecie w chwili obecnej duże firmy nie radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem danych, np. pod kątem badania koincydencji, wykrywania symptomów zmian itd., co oznacza, że nie można założyć, iż aktualne algorytmy dostępne komercyjnie są efektywne).  
+
*# W odniesieniu do chmury, BigData (gigadanych) należy w „Kierunkach …” zaakcentować ogromne możliwości wykorzystania tych danych, jeśli tylko dostęp do nich będą mieli zainteresowani (na świecie w chwili obecnej duże firmy nie radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem danych, np. pod kątem badania koincydencji, wykrywania symptomów zmian itd., co oznacza, że nie można założyć, iż aktualne algorytmy dostępne komercyjnie są efektywne).  
*::Ponadto ewidentnie ta problematyka powinna być przeniesiona z danego kierunku do kierunku „10. Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji” - jest to narzędzie realizacyjne.
+
*#:Ponadto ewidentnie ta problematyka powinna być przeniesiona z danego kierunku do kierunku „10. Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji” - jest to narzędzie realizacyjne.
*: Definicja podstaw struktur informacyjnych administracji tu została sprowadzona tylko do roli narzędzia ("zbudowanie ponadresortowej bazy analitycznej (hurtowni danych), której celem będzie integracja zasobów informacyjnych z różnych źródeł"), i to w dalszej perspektywie  
+
*# Definicja podstaw struktur informacyjnych administracji tu została sprowadzona tylko do roli narzędzia ("zbudowanie ponadresortowej bazy analitycznej (hurtowni danych), której celem będzie integracja zasobów informacyjnych z różnych źródeł"), i to w dalszej perspektywie  
 
* 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej
 
* 3 Jeden portal informacji i usług administracji rządowej
*: Działania 3, 4 i 5 właściwie się powielają, pomieszane są cele strategiczne z narzędziami (np. API) - to powinno być wspólne działanie "Jeden portal informacji i usług administracji rządowej"
+
*# Działania 3, 4 i 5 właściwie się powielają, pomieszane są cele strategiczne z narzędziami (np. API) - to powinno być wspólne działanie "Jeden portal informacji i usług administracji rządowej"
*: Wzór brytyjski i amerykański nie wydaje się być jedynym - kilka wzorów znalazłoby się też w bliżej okolicy, tym bardziej, że wymienione portale tych krajów działają w modelu prawa administracyjnego dużo bardziej zbliżonego do naszego, niż USA i Wielka Brytania, czyli np.:
+
*# Wzór brytyjski i amerykański nie wydaje się być jedynym - kilka wzorów znalazłoby się też w bliżej okolicy, tym bardziej, że wymienione portale tych krajów działają w modelu prawa administracyjnego dużo bardziej zbliżonego do naszego, niż USA i Wielka Brytania, czyli np.:
** https://www.slovensko.sk,  
+
*#* https://www.slovensko.sk,  
** https://portal.gov.cz,  
+
*#* https://portal.gov.cz,  
** https://magyarorszag.hu,  
+
*#* https://magyarorszag.hu,  
** https://www.eesti.ee,  
+
*#* https://www.eesti.ee,  
** https://www.epaslaugos.lt,  
+
*#* https://www.epaslaugos.lt,  
** https://www.latvija.lv,  
+
*#* https://www.latvija.lv,  
** http://www.egov.bg,  
+
*#* http://www.egov.bg,  
** http://www.hitro.hr  
+
*#* http://www.hitro.hr  
*: Warto w tym kierunku wskazać kwestie dobrego wyszukiwania semantycznego oraz algorytmów badania podobieństwa (m.in. tekstów) – bez tych narzędzi portal taki nie będzie skutecznie pomagał obywatelowi, szczególnie niezbyt biegłym informatycznie. Należy w tym kontekście zagwarantować uczelniom dostęp badawczy do portalu w celu tworzeniu algorytmów dla takich narzędzi.
+
*# Warto w tym kierunku wskazać kwestie dobrego wyszukiwania semantycznego oraz algorytmów badania podobieństwa (m.in. tekstów) – bez tych narzędzi portal taki nie będzie skutecznie pomagał obywatelowi, szczególnie niezbyt biegłym informatycznie. Należy w tym kontekście zagwarantować uczelniom dostęp badawczy do portalu w celu tworzeniu algorytmów dla takich narzędzi.
 
* 4 Brama do usług
 
* 4 Brama do usług
*: Patrz uwaga do działania 3.
+
*# Patrz uwaga do działania 3.
*: Warto ten kierunek poszerzyć o deklarację wykonania badań użytkowników o działaniu epuap i to zarówno obywateli jak i urzędników i wykonania studium wykonalności jego uzdrowienia (epuap 2 niewiele zmienił poza tym że jest mniej czytelny).
+
*# Warto ten kierunek poszerzyć o deklarację wykonania badań użytkowników o działaniu epuap i to zarówno obywateli jak i urzędników i wykonania studium wykonalności jego uzdrowienia (epuap 2 niewiele zmienił poza tym że jest mniej czytelny).
 
*5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej
 
*5 BIP - Biuletyny Informacji Publicznej
*: Patrz uwaga do działania 3.
+
*# Patrz uwaga do działania 3.
*: Należy rozważyć poszerzenie kierunku o deklarację wsparcia samorządów, gdyż Centralny BIP to rewolucja dla samorządów, które nie radzą sobie z własnymi.
+
*# Należy rozważyć poszerzenie kierunku o deklarację wsparcia samorządów, gdyż Centralny BIP to rewolucja dla samorządów, które nie radzą sobie z własnymi.
 
*6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego
 
*6 Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego
*: Ten dokument powinien się do tego zaczynać - ale brakuje wstępu - zadania opracowania spójnej struktury informacyjne administracji, adekwatnej do potrzeb informacyjnych i zarządczych administracji, przedsiębiorców i obywateli  
+
*# Ten dokument powinien się do tego zaczynać - ale brakuje wstępu - zadania opracowania spójnej struktury informacyjne administracji, adekwatnej do potrzeb informacyjnych i zarządczych administracji, przedsiębiorców i obywateli  
 
* 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji
 
* 7 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji
*: Dokument mówi, że niezbędne jest "zbudowanie minimalnych warunków ochrony cyberprzestrzeni poprzez powołanie w administracji państwowej zespołów ‎reagowania na incydenty komputerowe". W dzisiejszych realiach, czyli np. przy rosnącym poziomie cyberprzestępczości takie minimalne działania mogą okazać się niewystarczające. Wskazane byłoby szybkie włączenie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w cały proces cyfryzacji, poczynając od założeń i uruchomienia projektów i kontynuując w trakcie wdrożenia i utrzymania procesów i systemów.  
+
*# Dokument mówi, że niezbędne jest "zbudowanie minimalnych warunków ochrony cyberprzestrzeni poprzez powołanie w administracji państwowej zespołów ‎reagowania na incydenty komputerowe". W dzisiejszych realiach, czyli np. przy rosnącym poziomie cyberprzestępczości takie minimalne działania mogą okazać się niewystarczające. Wskazane byłoby szybkie włączenie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w cały proces cyfryzacji, poczynając od założeń i uruchomienia projektów i kontynuując w trakcie wdrożenia i utrzymania procesów i systemów.  
*: Ponadto nie jest jasne dlaczego pominięto CERT, który jest obecnie zespołem reagowania. Ta kwestia powinna być jednoznacznie wyjaśniona – np. jakie będzie usytuowanie i rola CERT Polska w kontekście „Kierunków …”.
+
*# Ponadto nie jest jasne dlaczego pominięto CERT, który jest obecnie zespołem reagowania. Ta kwestia powinna być jednoznacznie wyjaśniona – np. jakie będzie usytuowanie i rola CERT Polska w kontekście „Kierunków …”.
 
* 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych
 
* 8 Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych
*: To powinien być fragment wspólny z powyższym jako podstawa spójnej struktury informacyjnej administracji publicznej Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
+
*# To powinien być fragment wspólny z powyższym jako podstawa spójnej struktury informacyjnej administracji publicznej Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
*: Należy użyć sformułowania mocniejszego niż tylko jako "rozważenie powrotu do koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (funkcjonującego obecnie już w 26 państwach Europy)"  
+
*# Należy użyć sformułowania mocniejszego niż tylko jako "rozważenie powrotu do koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (funkcjonującego obecnie już w 26 państwach Europy)"  
*: Według naszej oceny dołączenie systemu paszportowego do SRP przed usprawnieniem systemu zarządzania uprawnieniami, które paraliżują aplikację Źródło,  jest pomysłem ryzykownym. Należy ponownie przeanalizować taki projekt i dodać deklarację usprawnienia systemu zarządzania uprawnieniami.
+
*# Według naszej oceny dołączenie systemu paszportowego do SRP przed usprawnieniem systemu zarządzania uprawnieniami, które paraliżują aplikację Źródło,  jest pomysłem ryzykownym. Należy ponownie przeanalizować taki projekt i dodać deklarację usprawnienia systemu zarządzania uprawnieniami.
 
* 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
 
* 9 Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
*: To działanie jest wyjątkowo pilne i według nas musi być przecięty stan chronicznej nieskuteczności państwa w tym zakresie.
+
*# To działanie jest wyjątkowo pilne i według nas musi być przecięty stan chronicznej nieskuteczności państwa w tym zakresie.
 
* 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji
 
* 10 Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji
*: Do tego działania należy przenieść deklaracje nt. chmury z działania 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji.
+
*# Do tego działania należy przenieść deklaracje nt. chmury z działania 2 Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji.
*: "Analogiczne mechanizmy muszą być wdrożone i zastosowane wobec wszystkich innych systemów i zasobów danych znajdujących się z posiadaniu całej administracji" - w jaki sposób minister cyfryzacji jako koordynator może to wymusić na innych resortach - właściwie jest to tylko pobożne życzenie bez umocowania wspomnianego we wprowadzeniu do uwag (czy w sytuacji gdy informatyzacja nie jest na poziomie wicepremiera lub pełnomocnika premiera).   
+
*# "Analogiczne mechanizmy muszą być wdrożone i zastosowane wobec wszystkich innych systemów i zasobów danych znajdujących się z posiadaniu całej administracji" - w jaki sposób minister cyfryzacji jako koordynator może to wymusić na innych resortach - właściwie jest to tylko pobożne życzenie bez umocowania wspomnianego we wprowadzeniu do uwag (czy w sytuacji gdy informatyzacja nie jest na poziomie wicepremiera lub pełnomocnika premiera).   
 
* 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej
 
* 11 Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej
*: Uwagi związane z tym działaniem są wskazane w uwagach ogólnych.
+
*# Uwagi związane z tym działaniem są wskazane w uwagach ogólnych.
*: Właściwie mowa powinna być o wznowieniu działalności KRMC - ostatnie posiedzenie KRMC odbyło się 23 września 2015
+
*# Właściwie mowa powinna być o wznowieniu działalności KRMC - ostatnie posiedzenie KRMC odbyło się 23 września 2015
*: "Muszą wreszcie zawierać szacunki całkowitych kosztów związanych z istnieniem tworzonych systemów, a nie tylko budżet na jego powstanie" - to jest zagadnienie szersze, niż tylko projekty informatyczne administracji publiczne, chodzi o cel ich tworzenia jako narzędzi wspomagających legislację i jej przestrzeganie - nie tylko oszacowania kosztów, ale także oszacowania obciążeń administracyjnych dla administracji publicznej oraz innych korzystających (np. zobowiązanych do korzystania z danego systemu)
+
*# "Muszą wreszcie zawierać szacunki całkowitych kosztów związanych z istnieniem tworzonych systemów, a nie tylko budżet na jego powstanie" - to jest zagadnienie szersze, niż tylko projekty informatyczne administracji publiczne, chodzi o cel ich tworzenia jako narzędzi wspomagających legislację i jej przestrzeganie - nie tylko oszacowania kosztów, ale także oszacowania obciążeń administracyjnych dla administracji publicznej oraz innych korzystających (np. zobowiązanych do korzystania z danego systemu)
*: "W przypadku środków UE, należy wpisać do kryteriów formalnych projektów operacyjnych obowiązku posiadania pozytywnej opinii KRMC." - warto kontynuować kierunek wskazany swojego czasu w wytycznych oceny projektów przez MIR: obowiązek stosowania określonego poziomu otwartości danych (co najmniej 2 lub 3 gwiazdki w klasyfikacji "5 Star Open Data" oraz stosowania WGAC 2.0 w interfejsach (zgodnie z rozporządzeniem o KRI), a w projektach systemów, których to dotyczy, dodatkowe punkty oceny za wyposażenie systemów w API dla ponownego wykorzystania informacji publicznej  
+
*# "W przypadku środków UE, należy wpisać do kryteriów formalnych projektów operacyjnych obowiązku posiadania pozytywnej opinii KRMC." - warto kontynuować kierunek wskazany swojego czasu w wytycznych oceny projektów przez MIR: obowiązek stosowania określonego poziomu otwartości danych (co najmniej 2 lub 3 gwiazdki w klasyfikacji "5 Star Open Data" oraz stosowania WGAC 2.0 w interfejsach (zgodnie z rozporządzeniem o KRI), a w projektach systemów, których to dotyczy, dodatkowe punkty oceny za wyposażenie systemów w API dla ponownego wykorzystania informacji publicznej  
 
* 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym
 
* 13 Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym
*: Warto rozważyć poszerzenie tego kierunku zwiększającego poczucie obywateli  realnego wpływu na procesy decyzyjne podejmowane przez władze o wskazanie, że na stronie GOV.PL będą umieszczane:  
+
*# Warto rozważyć poszerzenie tego kierunku zwiększającego poczucie obywateli  realnego wpływu na procesy decyzyjne podejmowane przez władze o wskazanie, że na stronie GOV.PL będą umieszczane:  
** projekty ustaw oraz poprawki, do których obywatele będą mogli składać własne uwagi i propozycje  
+
*#* projekty ustaw oraz poprawki, do których obywatele będą mogli składać własne uwagi i propozycje  
** stan wydatków rządowych, prezentowany tak aby można je było śledzić w czasie rzeczywistym.
+
*#* stan wydatków rządowych, prezentowany tak aby można je było śledzić w czasie rzeczywistym.
*: "Elektroniczne konsultacje społeczne to element nowoczesnego i otwartego państwa. Konieczne jest reaktywowanie portalu konsultacje.gov.pl dla konsultacji w obrębie całej administracji państwowej" - ''no comments'': wystarczy spojrzeć na dotychczasowe statystyki obecnej kadencji Sejmu - 95% to projekty poselskie bez konsultacji, bez uzasadnienia, bez ocen skutków regulacji i testu regulacyjnego   
+
*# "Elektroniczne konsultacje społeczne to element nowoczesnego i otwartego państwa. Konieczne jest reaktywowanie portalu konsultacje.gov.pl dla konsultacji w obrębie całej administracji państwowej" - ''no comments'': wystarczy spojrzeć na dotychczasowe statystyki obecnej kadencji Sejmu - 95% to projekty poselskie bez konsultacji, bez uzasadnienia, bez ocen skutków regulacji i testu regulacyjnego   
*: Natomiast ponownego rozważenia wymaga kwestia formatu zamieszczanych na portalu gov.pl dokumentów. Sądzimy, że ograniczenie się tylko do formatu XML, wprawdzie z obligatoryjnym wymaganiem udostępnienia na portalu narzędzi do pracy z tym formatem, nie jest wystarczające. Warto rozważyć inne formaty, umożliwiające np. śledzenie/rejestrowanie zmian. Ponadto konieczne jest dodanie zapewnienia, że dokumenty będą publikowane w formacie edytowalnym.
+
*# Natomiast ponownego rozważenia wymaga kwestia formatu zamieszczanych na portalu gov.pl dokumentów. Sądzimy, że ograniczenie się tylko do formatu XML, wprawdzie z obligatoryjnym wymaganiem udostępnienia na portalu narzędzi do pracy z tym formatem, nie jest wystarczające. Warto rozważyć inne formaty, umożliwiające np. śledzenie/rejestrowanie zmian. Ponadto konieczne jest dodanie zapewnienia, że dokumenty będą publikowane w formacie edytowalnym.
*: Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że istnieje już BIP Rządowego Centrum Legislacji, więc uzasadnienia wymaga deklaracja budowy następnego portalu.
+
*# Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że istnieje już BIP Rządowego Centrum Legislacji, więc uzasadnienia wymaga deklaracja budowy następnego portalu.
*: Wzmocnienie roli RdC jest konieczne, jednak wybór członków szczególnie organizacji pozarządowych winien być jasny, a udział poszczególnych grup procentowo równy.
+
*# Wzmocnienie roli RdC jest konieczne, jednak wybór członków szczególnie organizacji pozarządowych winien być jasny, a udział poszczególnych grup procentowo równy.
 
* 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji
 
* 14 Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji
*: Podejście, że e-administracja będzie bazować na sprawnym obiegu dokumentów nie wydaje się w pełni właściwa. Stoi to w pewnej sprzeczności z propozycją realnego upraszczania i automatyzacji procesów załatwiania spraw. Naszym zdaniem należy dążyć nie do wymiany dokumentów pomiędzy urzędami, lecz przede wszystkim do wymiany informacji.  
+
*# Podejście, że e-administracja będzie bazować na sprawnym obiegu dokumentów nie wydaje się w pełni właściwa. Stoi to w pewnej sprzeczności z propozycją realnego upraszczania i automatyzacji procesów załatwiania spraw. Naszym zdaniem należy dążyć nie do wymiany dokumentów pomiędzy urzędami, lecz przede wszystkim do wymiany informacji.  
*: Ponadto działanie według naszej oceny przedstawia raczej oczywiste działanie operacyjne a nie strategiczne.  
+
*# Ponadto działanie według naszej oceny przedstawia raczej oczywiste działanie operacyjne a nie strategiczne.  
 
*15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020
 
*15 Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020
*: Również to działanie według naszej oceny przedstawia raczej oczywiste działanie operacyjne a nie strategiczne.  
+
*# Również to działanie według naszej oceny przedstawia raczej oczywiste działanie operacyjne a nie strategiczne.  
 
* 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji
 
* 16 Podnoszenie kompetencji po stronie administracji
*: Wątpliwości budzi stwierdzenie "... realizowanie audytów, analiz i konsultacji (ze szczególnym uwzględnieniem oceny technicznej i ekonomicznej projektów przekazywanych do opiniowania KRMC)" - to jest zagadnienie szersze, niż tylko analizy i konsultacje samych projektów informatycznych, bo powinno się podnosić kompetencje np. w przygotowywaniu ocen skutków regulacji oraz wyliczania obciążeń administracyjnych - tym bardziej, że nie widać, by tymi zagadnieniami była zainteresowana KPRM (do której swojego czasu przeszła z MG tematyka podnoszenia kwalifikacji regulacyjnych administracji publicznej)  
+
*# Wątpliwości budzi stwierdzenie "... realizowanie audytów, analiz i konsultacji (ze szczególnym uwzględnieniem oceny technicznej i ekonomicznej projektów przekazywanych do opiniowania KRMC)" - to jest zagadnienie szersze, niż tylko analizy i konsultacje samych projektów informatycznych, bo powinno się podnosić kompetencje np. w przygotowywaniu ocen skutków regulacji oraz wyliczania obciążeń administracyjnych - tym bardziej, że nie widać, by tymi zagadnieniami była zainteresowana KPRM (do której swojego czasu przeszła z MG tematyka podnoszenia kwalifikacji regulacyjnych administracji publicznej)  
 
* 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych
 
* 17 Zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i innych instytucjach międzynarodowych
*: Dokument mówi o potrzebie zwiększenia efektywności wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Nie wspomina jak będzie to realizowane. Wskazane byłoby zwrócenie uwagi na potrzebę budowanie systemów informacyjnych/informatycznych, które będą charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Pewna część systemów informatycznych dostarczanych podmiotom administracji publicznej w ostatnich latach nie została uruchomiona z sukcesem. A jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była niezadowalająca jakość dostarczanych rozwiązań. Uważamy, że wśród kluczowych kryteriów wyboru dostawców systemów informatycznych, należy uwzględnić adekwatną jakość dostarczanych rozwiązań oraz udokumentowane kompetencje dostawcy. Wśród tych ostatnich może być np. ustandaryzowany i w pełni zarządzalny proces produkcji oprogramowania.
+
*# Dokument mówi o potrzebie zwiększenia efektywności wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Nie wspomina jak będzie to realizowane. Wskazane byłoby zwrócenie uwagi na potrzebę budowanie systemów informacyjnych/informatycznych, które będą charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Pewna część systemów informatycznych dostarczanych podmiotom administracji publicznej w ostatnich latach nie została uruchomiona z sukcesem. A jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była niezadowalająca jakość dostarczanych rozwiązań. Uważamy, że wśród kluczowych kryteriów wyboru dostawców systemów informatycznych, należy uwzględnić adekwatną jakość dostarczanych rozwiązań oraz udokumentowane kompetencje dostawcy. Wśród tych ostatnich może być np. ustandaryzowany i w pełni zarządzalny proces produkcji oprogramowania.
*: Warto przypomnieć o istnieniu OECD (i zainteresowaniu OECD tematyką ICT, obciążeń administracyjnych oraz efektywnej regulacji) czy takich organizacji i inicjatyw, jak Open Government Forum (Polska jest nieobecna - wśród 69 krajów jest w nim 19 krajów UE).  
+
*# Warto przypomnieć o istnieniu OECD (i zainteresowaniu OECD tematyką ICT, obciążeń administracyjnych oraz efektywnej regulacji) czy takich organizacji i inicjatyw, jak Open Government Forum (Polska jest nieobecna - wśród 69 krajów jest w nim 19 krajów UE).  
  
 
Opracowanie: zespół utworzony przez ZG PTI
 
Opracowanie: zespół utworzony przez ZG PTI

Wersja z 13:09, 15 lut 2016