Dyskusja:15-05.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 25: Linia 25:
 
Podobnie wymóg czytelnych podpisów na wnioskach stanowiących załącznik 2 i 3 stymuluje konieczność ich drukowania a więc formę papierową. <br />
 
Podobnie wymóg czytelnych podpisów na wnioskach stanowiących załącznik 2 i 3 stymuluje konieczność ich drukowania a więc formę papierową. <br />
 
Sugerujemy aby we wspomnianych załącznikach data i czas były wprowadzane przez system. Wydaje się także, że stanowisko służbowe osoby potwierdzającej wniosek jest bez znaczenia jeśli użytkownikowi nadano w systemie prawa pozwalające na wykonywanie takich czynności.<br />
 
Sugerujemy aby we wspomnianych załącznikach data i czas były wprowadzane przez system. Wydaje się także, że stanowisko służbowe osoby potwierdzającej wniosek jest bez znaczenia jeśli użytkownikowi nadano w systemie prawa pozwalające na wykonywanie takich czynności.<br />
W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w § 3.3 określono iż stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP. Zapis ten pozwala na pewną dowolność administratorowi ePUAP. Proponujemy następującą formę: "Stopień złożoności haseł musi być zgodny z założeniami zabezpieczeń na poziomie podwyższonym zawartymi w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
+
W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w § 3.3 określono iż stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP. Zapis ten pozwala na pewną dowolność administratorowi ePUAP. Proponujemy następującą formę: "Stopień złożoności haseł musi być zgodny z założeniami zabezpieczeń na poziomie podwyższonym zawartymi w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.<br />
 +
Wymóg podawania adresu zamieszkania nie powinien być obligatoryjny. Koniecznym wydaje się  podanie do wiadomości użytkowników uzasadnienie jego wprowadzenia - potencjalne profilowanie usług.<br /><br />
 +
W § 3.4 zapis, mówiący o tym że komunikaty związane z funkcjonowaniem konta profilu zaufanego ePUAP przesyłane są na adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego użytkownika wydaje się nadmiarowy. Proponujemy alternatywne wysyłanie komunikatów poprzez pocztę elektroniczną lub telefonię komórkową. Jednocześnie w § 3.7 przesyłanie loginu lub hasła ograniczone jest jedynie do formy mailowej. Sugerujemy rozszerzenie zapisu o możliwość wysłania ich na telefon komórkowy.<br />
 +
Pragniemy odnieść się również do Oceny Skutków Regulacji. Nie ujęto w niej skutków związane z dostosowaniem punktów (obsługi) do wymogów bezpieczeństwa jak i kosztów zakupu dodtatkowych, służbowych telefonów komórkowych dla urzędników. <br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 08:50, 26 maj 2015 (CEST)

Wersja z 06:50, 26 maj 2015