Dyskusja:15-05.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 21: Linia 21:
 
- zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej przesyłamy nasze uwagi.<br />
 
- zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej przesyłamy nasze uwagi.<br />
 
Oba rozporządzenia zakładają, iż wszyscy użytkownicy ePUAP oraz profilu zaufanego posiadają telefony komórkowe. Uważamy założenia te za błędne. Umiejętności posługiwania się komputerem oraz dostęp do sieci internet nie jest tożsame z posiadaniem telefonu komórkowego. Osoby starsze czy niepełnosprawne, które rzadko opuszczają dom, nie odczuwają szczególnej potrzeby używania telefonii mobilnej, której koszt jest znacznie wyższy od telefonii stacjonarnej zaspokajającej ich potrzeby. Zwracamy również uwagę iż osoby mniej zamożne lub nie posiadające stałego dochodu mogą mieć problem z opłacaniem lub nawet podpisaniem umowy abonamentowej na łączność komórkową. Dodatkowo posługiwanie się profilem zaufanym przy pracy w systemie ePUAP jest niejako wpisane w obowiązki licznej rzeszy pracowników administracji, którzy nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.<br />
 
Oba rozporządzenia zakładają, iż wszyscy użytkownicy ePUAP oraz profilu zaufanego posiadają telefony komórkowe. Uważamy założenia te za błędne. Umiejętności posługiwania się komputerem oraz dostęp do sieci internet nie jest tożsame z posiadaniem telefonu komórkowego. Osoby starsze czy niepełnosprawne, które rzadko opuszczają dom, nie odczuwają szczególnej potrzeby używania telefonii mobilnej, której koszt jest znacznie wyższy od telefonii stacjonarnej zaspokajającej ich potrzeby. Zwracamy również uwagę iż osoby mniej zamożne lub nie posiadające stałego dochodu mogą mieć problem z opłacaniem lub nawet podpisaniem umowy abonamentowej na łączność komórkową. Dodatkowo posługiwanie się profilem zaufanym przy pracy w systemie ePUAP jest niejako wpisane w obowiązki licznej rzeszy pracowników administracji, którzy nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.<br />
Następna nasza uwaga związana jest z zastąpieniem wymogu przedkładania przez podmiot ubiegający się o pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji kopii polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym wymogiem składania oświadczenia o ich posiadania. Podczas opracowania projektu nie wzięto chyba pod uwagę reportu NIK dotyczącego polityk bezpieczeństwa w urzędach. O fatalnej ich jakości świadczą również doświadczenia zawodowe naszych członków. Ministerstwo zmieniając wspomniany zapis pozbawia się ważnego mechanizmu kontrolnego.
+
Następna nasza uwaga związana jest z zastąpieniem wymogu przedkładania przez podmiot ubiegający się o pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji kopii polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym wymogiem składania oświadczenia o ich posiadania. Podczas opracowania projektu nie wzięto chyba pod uwagę reportu NIK dotyczącego polityk bezpieczeństwa w urzędach. O fatalnej ich jakości świadczą również doświadczenia zawodowe naszych członków. Ministerstwo zmieniając wspomniany zapis pozbawia się ważnego mechanizmu kontrolnego.<br />
 +
Uważamy również, że wprowadzenie procedury składania wniosku w postaci papierowej jest bezzasadne. Brak dostępu do komputera i internetu i tak uniemożliwi posługiwanie się profilem zaufanym.<br />
 +
Podobnie wymóg czytelnych podpisów na wnioskach stanowiących załącznik 2 i 3 stymuluje konieczność ich drukowania a więc formę papierową. <br />
 +
Sugerujemy

Wersja z 06:20, 26 maj 2015