Dyskusja:14-11.04: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "- par 15. zbyt duża liczba sposobów przetwarzania informacji, która utrudnia klasyfikację czyniąc wręcz niemożliwą w sposób automatyczny<br /> - podobnie par. 1...")
 
Linia 3: Linia 3:
 
- par. 32.2 wymienia czynniki, które brane są pod uwagę przy określeniu przydatności. Brak kryteriów ich stosowania np. p. 7 mówi o czasie jak upłynął od wprowadzenia - brak odniesienia po jakim czasie uznać je za nieprzydatne. Podanie samych czynników nadal pozostawia ocenę subiektywną<br />
 
- par. 32.2 wymienia czynniki, które brane są pod uwagę przy określeniu przydatności. Brak kryteriów ich stosowania np. p. 7 mówi o czasie jak upłynął od wprowadzenia - brak odniesienia po jakim czasie uznać je za nieprzydatne. Podanie samych czynników nadal pozostawia ocenę subiektywną<br />
 
- par. 37 mówi o usuwaniu danych lub niszczeniu nośników bez podania technik <br />
 
- par. 37 mówi o usuwaniu danych lub niszczeniu nośników bez podania technik <br />
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:33, 27 lis 2014 (CET)
+
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:33, 27 lis 2014 (CET)<br />
 +
========================================================================================<br />
 +
W par. 15 wymieniono 10 sposobów przetwarzania informacji. Tak duża ilość znacznie utrudnia odpowiednią klasyfikację. Automatyczna klasyfikacji w systemie informatycznym jest wręcz niemożliwa.
 +
Stanowisko PTI: należy nawiązać do definicji przetwarzania danych zawartej w ustawie o ochronie danych osobowych do której projekt odwołuje się. Par. 15 winien brzmieć: "Za przetwarzanie rozumie się czynności zdefiniowane w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.<br />
 +
Podobnie w par. 16 ilość informacji, którą należy zarejestrować przy każdej operacji przetwarzania może okazać się niewspółmiernie czasochłonna w stosunku do samej operacji. Wprowadzenie informacji :
 +
* wprowadzenia informacji do zbioru,
 +
* źródła informacji w przypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą
 +
dla każdej operacji przetwarzania wydaje się nielogiczne.<br />
 +
Ponadto zwracamy uwagę, że użytkownik identyfikuje się w systemie informatycznym za pomocą identyfikatora (loginu) nie zaś identyfikatorem kadrowym, chyba że identyfikatory te są tożsame co należałoby zaznaczyć.<br />
 +
Rozdział 6 mówiący o sposobie weryfikacji informacji między innymi pod kątem ich przydatności i usuwania wyszczególnia elementy, które należy uwzględnić. Nie podaje jednak warunków jakie muszą one spełnić aby dane były przydatne lub nie.<br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 14:02, 1 gru 2014 (CET)

Wersja z 13:02, 1 gru 2014