Dyskusja:14-11.04: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 13: Linia 13:
 
Ponadto zwracamy uwagę, że użytkownik identyfikuje się w systemie informatycznym za pomocą identyfikatora (loginu) nie zaś identyfikatorem kadrowym, chyba że identyfikatory te są tożsame co należałoby zaznaczyć.<br />
 
Ponadto zwracamy uwagę, że użytkownik identyfikuje się w systemie informatycznym za pomocą identyfikatora (loginu) nie zaś identyfikatorem kadrowym, chyba że identyfikatory te są tożsame co należałoby zaznaczyć.<br />
 
Rozdział 6 mówiący o sposobie weryfikacji informacji między innymi pod kątem ich przydatności i usuwania wyszczególnia elementy, które należy uwzględnić. Nie podaje jednak warunków jakie muszą one spełnić aby dane były przydatne lub nie.<br />
 
Rozdział 6 mówiący o sposobie weryfikacji informacji między innymi pod kątem ich przydatności i usuwania wyszczególnia elementy, które należy uwzględnić. Nie podaje jednak warunków jakie muszą one spełnić aby dane były przydatne lub nie.<br />
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 14:02, 1 gru 2014 (CET)
+
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 14:02, 1 gru 2014 (CET)<br />
 +
============================================================================<br />
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła uwagi do Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.<br />
 +
W §15 wymieniono 10 sposobów przetwarzania informacji. Tak duża ilość znacznie utrudnia odpowiednią klasyfikację. Operacje sprawdzania, klasyfikowania, typowania i analizowania są podobne a ich rozróżnienie będzie sprawiało trudność użytkownikom. Automatyczna klasyfikacja w systemie informatycznym według wyszczególnionych sposobów, jest niemożliwa. <br />
 +
'''Stanowisko PTI:''' należy nawiązać do definicji przetwarzania danych zawartej w ustawie o ochronie danych osobowych do której projekt odwołuje się. Treść §15 winna brzmieć: "Za przetwarzanie rozumie się czynności zdefiniowane w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.”<br />
 +
Podobnie w §16 ilość informacji , którą należy zarejestrować przy każdej operacji przetwarzania może okazać się niewspółmiernie czasochłonna w stosunku do samej operacji. <br />
 +
Wprowadzenie informacji :
 +
* data wprowadzenia informacji do zbioru,
 +
* źródła informacji w przypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą<br />
 +
dla każdej operacji przetwarzania wydaje się nielogiczne.<br />
 +
Ponadto zwracamy uwagę, że użytkownik identyfikuje się w systemie informatycznym za pomocą identyfikatora (loginu) nie zaś identyfikatorem kadrowym, chyba że identyfikatory te są tożsame co należałoby zaznaczyć.<br />
 +
Analogiczne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, nakazuje rejestrację dla każdej osoby nie zaś operacji i to znacznie mniejszej ilości danych. Przyjmując jednak, że w celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem zbioru, konieczny jest dostęp do zakresu informacji wykraczających znacznie poza dane pojedynczego człowieka, stanowisko PTI przedstawia się następująco<br />
 +
'''Stanowisko PTI:''' §16 winien brzmieć: „Administrator zbioru danych zapewnia rejestrację w formie odpowiedniej do właściwości danego zbioru danych, przed udzieleniem do niego dostępu, następujących informacji:”<br />
 +
Rozdział 6 mówiący o sposobie weryfikacji informacji między innymi pod kątem ich przydatności i usuwania wyszczególnia elementy, które należy uwzględnić. Nie podaje jednak warunków jakie muszą one spełnić aby dane były nadal przydatne lub przeznaczone do usunięcia. <br />
 +
'''Stanowisko PTI:''' Należy precyzyjnie wyszczególnić warunki jakie powinny być spełnione aby dane osobowe zawarte w zbiorach danych były zakwalifikowane do usunięcia lub ufając w rzetelność pracy komisji o których mowa w §34.1., usunąć zapisy §32.2.<br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 11:17, 3 gru 2014 (CET)

Wersja z 10:17, 3 gru 2014