Dyskusja:14-08.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 20: Linia 20:
 
Choć przykład nie jest najlepszy bo przecież może być kwalifikacja nie programisty a programisty assemblera, programisty języka Cobol itd to ogólna uwaga jest jak najbardziej prawidłowa. Bardziej przekonuje mnie problem z programami kształcenia szkół i uczelni. <br />
 
Choć przykład nie jest najlepszy bo przecież może być kwalifikacja nie programisty a programisty assemblera, programisty języka Cobol itd to ogólna uwaga jest jak najbardziej prawidłowa. Bardziej przekonuje mnie problem z programami kształcenia szkół i uczelni. <br />
 
Sądzę że oprócz cofnięcia zakazu nadawania starszych wersji powinno się znakować wersją nadawane certyfikaty o czym pisałem w p.4.<br />
 
Sądzę że oprócz cofnięcia zakazu nadawania starszych wersji powinno się znakować wersją nadawane certyfikaty o czym pisałem w p.4.<br />
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 16:09, 6 sie 2014 (CEST)
+
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 16:09, 6 sie 2014 (CEST)<br />
 +
=============================================================
 +
Januszu przeoczyłem Twój wpis<br />
 +
<br />
 +
Może moje uwagi wydają się krytykanckie. Nie przeczę, że idea uporządkowania certyfikacji jest godna wsparcia ale przy oczywistych błędach może to być kolejny martwy przepis. Reasumując popieramy ale.....
 +
Tym bardziej że jest to projekt założeń do projektu ustawy a nie projekt ustawy. Mają więc czas i szanse na przemyślenia.<br />
 +
Do pracy zgłosiła się jeszcze Beata Chodacka, która jest w temacie.<br />
 +
Ministerstwo osobnym pismem zwróciło się do ECDL-a. Jacek Pulwarski opracował już pismo o treści:<br /><br />
 +
 
 +
''Niniejszym przesyłam uwagi do projektu ze strony Polskiego Biura ECDL:<br />
 +
• (str. 3) „Celem regulacji wprowadzającej narzędzia….” poza „- podniesieniem jakości uzyskiwanych kwalifikacji” powinno być także podniesienie jakości procesu uzyskiwania kwalifikacji i procesu walidacji kwalifikacji, jako że jakość kwalifikacji jako takiej i jakość tych procesów to osobne zagadnienia.<br />
 +
• (str. 6) „…instytucjom organizującym kształcenie i szkolenie..” powinno być „…instytucjom organizującym kształcenie, szkolenie i certyfikację” – jako że zgodnie z informacjami zawartymi pod koniec projektu instytucja certyfikująca nie prowadzi szkoleń.<br />
 +
• (str. 15) „…minister (szef urzędu centralnego) wyznacza podmioty uprawnione do certyfikowania…” powinno być „…minister (szef urzędu centralnego) wyznacza lub akceptuje podmioty uprawnione do certyfikowania…”, jako że w przypadku kwalifikacji międzynarodowych to zagraniczna instytucja certyfikująca wyznacza podmioty uprawnione do certyfikowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.<br />
 +
• (str. 15) zdanie „Właściwy minister będzie mógł nadawać uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji (spoza systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego) kolejnym instytucjom certyfikującym, jeżeli będą one spełniać określone dla tej kwalifikacji kryteria” jest prawdziwe tylko dla kwalifikacji opracowanych w Polsce – w przypadku takich kwalifikacji jak np. First Certificate in English (FCE) wydawany przez University of Cambridge a w Polsce w jego imieniu przez British Council, czy też innych kwalifikacji językowych, a także kwalifikacji nadawanych choćby przez PEARSONa czy ECDL – o nadawaniu uprawnień do certyfikowania w Polsce decydują zagraniczne instytucje nadające daną kwalifikację.<br />
 +
• (str. 15) zamiast „Wyznaczone przez ministra instytucje certyfikujące…” powinno być – zgodnie z w/wym uwagami – „Uprawnione instytucje certyfikujące…”
 +
''<br />
 +
<br />
 +
Zapytał też czy występujemy wspólnie? Moim osobistym zdaniem - nie. ECDL mimo mojej sympatii nie jest tożsamy Z PTI<br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 17:18, 6 sie 2014 (CEST)

Wersja z 15:18, 6 sie 2014