Dyskusja:14-02.02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(wpis)
(wpis)
 
Linia 3: Linia 3:
 
:Na pewno się przyjrzę ale dopiero po dopracowaniu opinii o przepływie danych. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:35, 4 lut 2014 (CET)
 
:Na pewno się przyjrzę ale dopiero po dopracowaniu opinii o przepływie danych. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:35, 4 lut 2014 (CET)
 
::Ok. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 23:54, 4 lut 2014 (CET)
 
::Ok. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 23:54, 4 lut 2014 (CET)
 +
Przeglądnąłem tekst i parę drobnych uwag się znajdzie. Trzeba dokładnie zapoznać się z fragmentem odnoszącym się do konsultacji wdrażanych i projektowanych systemów z Prezesem GUS.
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 19:22, 5 lut 2014 (CET)<br>
 +
 +
----
 +
 +
1. Art. 8. wymienia informacje, które nie mogą być zbierane na drodze obowiązku - i całkiem słusznie, jednak można to zapisać zwięźlej - jako dane osobowe wrażliwe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - identyczny zakres a tak mielibyśmy spójność<br>
 +
2. Art. 13 p.3.3 budzi moje obawy szczególnie w odniesieniu do jednostek samorządowych. O ile zawarty w art. 13 p.3.2 obowiązek przekazywania Prezesowi GUS informacji o zawartości informacyjnej i funkcjonalnej systemów uważam za słuszne o tyle konsultowanie na etapie projektowania może mieć negatywny skutek na wdrażanie nowych rozwiązań. Wydaje się że zapis art. 13 p.4 byłby wystarczający.<br>
 +
3.  W art. 18.1. 6 i 7 dodać po częstotliwości, formy, terminie i miejscu dodać sposób przekazywania i udostępniania danych<br>
 +
4. W art. 28 mowa jest o rzeczoznawcach - brak ogólnej definicji rzeczoznawcy, trybie ich powoływania a warunki - wyższe wykształcenie i wiedza specjalistyczna są zbyt ogólne - kto miałby tą wiedzę weryfikować i na jakiej podstawie (wykształcenia????)<br>
 +
5. Wyrazy uznania za Rozdział 4a a zwłaszcza za art. 35e 1 z jedną uwagą w art. 35a p.4 należałoby dodać "''a także prawie odmowy udzielenia informacji wrażliwych''"<br>
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 16:23, 8 lut 2014 (CET)
 +
 +
Trochę czasu mamy, a materiał jak powyżej już dzięki tobie jest. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 00:16, 10 lut 2014 (CET)<br>
 +
No cóż czasu już niewiele więc do roboty...
 +
 +
----
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła opinię w związku z zaproszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej.
 +
Na wstępnie pragniemy przekazać wyrazy uznania za projekt aktu prawnego, który w  sposób konkretny i przemyślany dba o prawa jednostki do prywatności jej danych osobowych. Sugerujemy jednak zmianę treści artykułu 8. Zamiast wyszczególniać informacje, które nie mogą być zbierane na drodze obowiązku proponujemy użycie określenia ''dane osobowe wrażliwe'' zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych. Zauważamy, że definicja ta obejmuje wszystkie informacje wyszczególnione w art. 8. Stoimy również na stanowisku iż w art. 35b p.4 bezwzględnie należy dodać konieczność poinformowania respondenta o przysługującym mu prawie odmowy podania informacji o których mowa jest w art. 8.<br>
 +
Art. 13 p.3.3 budzi nasze obawy szczególnie w odniesieniu do mniejszych jednostek np. gmin. O ile zawarty w art. 13 p.3.2 obowiązek przekazywania Prezesowi GUS informacji o zawartości informacyjnej i funkcjonalnej systemów uważamy za słuszne o tyle konsultowanie na etapie projektowania może mieć negatywny skutek na wdrażanie nowych rozwiązań. Wydaje się że zapis art. 13 p.4 uprawniający Prezesa GUS do zgłaszania wniosków dotyczących zakresu informacyjnego i wymogów jakości danych byłby wystarczający.<br>
 +
Wnioskujemy więc o wykreślenie art. 13 p.3.3<br>
 +
W art. 18.1. 6 i 7 zasadnym jest dodanie po częstotliwości, formie, terminie i miejscu również sposób przekazywania i udostępniania danych<br>
 +
Art. 28 oprócz rachmistrza spisowego i ankietera statystycznego wyszczególnia również rzeczoznawcę. Brakuje jednak definicji rzeczoznawcy a warunki jakie musi on spełniać są zbyt ogólne. Wykształcenie wyższe wobec bardzo zróżnicowanego poziomu kształcenie uczelni wyższych wydaje się warunkiem niewystarczającym. Ustawa nie wskazuje sposobu weryfikacji wiedzy specjalistycznej.<br>
 +
-----Tu może by dodać jakąś sugestię o rzeczoznawcach rejestrowanych przez organizacje zawodowe??? To w końcu w naszym interesie :)----<br>
 +
No i to chyba by było wszystko --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:59, 12 lut 2014 (CET)
 +
 +
Zredagowałem opinię, ze zmianą kolejności kilku akapitów - jest na stronie opinii. Przejrzyj proszę i wypowiedz się. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 19:22, 15 lut 2014 (CET)
 +
 +
Tu mamy naprawdę konkrety więc może choć część uwag uwzględnią. Myślę że można puszczać... --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 22:17, 15 lut 2014 (CET)
 +
:Ok, zlecam wysłanie. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 11:39, 16 lut 2014 (CET)

Aktualna wersja na dzień 10:39, 16 lut 2014