Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(wpisy i mod.)
Linia 78: Linia 78:
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
  
Zapoznanie się z projektem i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
+
<span style="color: green">Na wstępie przekazujemy uwagę generalną, dotyczącą obszaru ustawowego. W obecnym kształcie ustawa o  dostępie do informacji publicznej, po jej najnowszej nowelizacji, zastała uwspółcześniona przez wprowadzenie ust. 2a do paragrafu 9a - otworzyła możliwość odejścia od obligatoryjnego centralnego repozytorium. Jest to krok we właściwym kierunku, ale nie radykalny. Według naszej opinii obecnie nie ma już sensu istnienie centralnego repozytorium, dedykowanego dla informacji wyjątkowo szybko tracących swa wartość (dotyczą innowacyjności). Dlatego uważamy, że niezbędne jest w ogóle usunięcie z ustawy zapisu o centralnym repozytorium informacji (nie dotyczy to metadanych) i skupienie się na rozproszonych repozytoriach udostępniających informacje u źródła ich wytworzenia. Wobec tego ustawa niestety wymaga kolejnego przeglądu i kolejnej nowelizacji.</span>
 +
 
 +
W odniesieniu do przedmiotowego  projektu, to zapoznanie się z nim i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
  
 
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
Linia 88: Linia 90:
 
# państwowe instytuty badawcze,
 
# państwowe instytuty badawcze,
 
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
 
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
+
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych aktów niższego rzędu przez poszczególnych ministrów.
  
 
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
 
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
Linia 130: Linia 132:
  
 
Podważenie sensu tworzenia centralnego repozytorium winno być dokonane w opinii, o którą wnioskowano do PTI w grudniu 2013 (Projekt rozp. ws. centralnego repozytorium danych)--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 13:43, 31 sty 2014 (CET)
 
Podważenie sensu tworzenia centralnego repozytorium winno być dokonane w opinii, o którą wnioskowano do PTI w grudniu 2013 (Projekt rozp. ws. centralnego repozytorium danych)--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 13:43, 31 sty 2014 (CET)
 +
:To nie chodzi o rozp., ale o ustawę, która ostatnio znowelizowano i uwspółcześniono (doszedł ust. 2a w par. 9a - odchodzi od wymogu tylko centralnego repozytorium). A to że PTI nie wypowiedziało się ws. ustawy, to trudno, nie było tek wiki :-)) . W każdym razie opinia i tak pójdzie dopiero w poniedziałek, więc możemy jeszcze popracować. Wyżej na zielono moje uzupełnienie w zapowiedzianym duchu. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:43, 31 sty 2014 (CET)

Wersja z 21:43, 31 sty 2014