Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(nowe)
Linia 70: Linia 70:
 
:Ok., wg mnie teraz mamy już dobry materiał. Dopracuję go formalnie i zlecę jutro wysłanie jako opinię PTI. Jednocześnie jestem niezmiernie rad, że się pojawiłeś i może rozruszamy tę witrynę. To byłoby kolosalne zdarzenie, zwłaszcza w roku zjazdowym :-)) . Pozdrowienia, [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 14:57, 30 sty 2014 (CET)
 
:Ok., wg mnie teraz mamy już dobry materiał. Dopracuję go formalnie i zlecę jutro wysłanie jako opinię PTI. Jednocześnie jestem niezmiernie rad, że się pojawiłeś i może rozruszamy tę witrynę. To byłoby kolosalne zdarzenie, zwłaszcza w roku zjazdowym :-)) . Pozdrowienia, [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 14:57, 30 sty 2014 (CET)
 
Na mnie na pewno możesz liczyć. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 15:23, 30 sty 2014 (CET)
 
Na mnie na pewno możesz liczyć. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 15:23, 30 sty 2014 (CET)
 +
 +
 +
Poniżej tekst opracowany, a za nim uwagi Wiesława Paluszyńskiego (przysłał je do mnie mejlowo), podnosi sprawę kontekstu ogólnego, z którym się zgadzam, i z którego wynika konkluzja jeszcze mocniejsza niż obecnie - należy w ogóle zmienić podejście do udostępniania danych, a nie brnąć w centralne repozytorium. Dlatego wstrzymałem wysłanie opinii, dopracujemy ją dzisiaj i wtedy wyślemy. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 09:46, 31 sty 2014 (CET)
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 +
 +
Zapoznanie się z projektem i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
 +
 +
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 +
# organy administracji rządowej,
 +
# fundusze celowe,
 +
# Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 +
# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 +
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
 +
# państwowe instytuty badawcze,
 +
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
 +
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
 +
 +
 +
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku ...” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z  art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Bezwzględnie uspójnić rozporządzenia z ustawą.'''
 +
 +
 +
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.
 +
Można domniemywać (mocno naciągane) iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 +
 +
Na podstawie aktualnego tekstu rozporządzenia powstaje pytanie, czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych?
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 +
 +
Kolumna „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” jest pusta we wszystkich załącznikach.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Usunąć pustą kolumnę przy zachowaniu wskazania podstawowego źródła zestawu metadanych.'''
 +
 +
 +
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014 r.) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują, że wydany zostanie kolejny martwy przepis.
 +
 +
Rekomendacja ogólna PTI: '''Rozporządzenie jest istotnym i koniecznym aktem prawnym, należy je jednak dopracować przed wydaniem.'''
 +
 +
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
 +
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
 +
 +
|
 +
|}
 +
 +
Uwagi W. Paluszyńskiego :
 +
:Piersza uwaga z opinii jest kompletnie niezrozumiała. Jest delegacja do wydania jednego rozporządzenia i jakiekolwiek inne i tak nie mogą być wydane.
 +
: W pozostałych opiniujecie zapisy kompletnie bezsensowne. Bo jest pytanie pierwsze po co ma być to repozytorium, jak się w nim zapewni aktualność, integralność i dostępność danych przy przewidywanych okresach aktualizacji metadanych. Dlaczego zamiast kazać udostępniać informacje na stronach urzędów opisaną metadanymi jak do archiwizacji, bo tak muszą być opisane co wynika z innych przepisów, wysyłać dane do jednego punktu? Dlaczego nie pozwolić korzystać z przeglądarek, a kazać zgodnie z ustawą udostępniać wszystkie powstające dokumenty publiczne na stronach wszystkich urzędów ? Repozytorium według tej koncepcji to zsyp starych, nie mających domniemania prawdziwości, wyselekcjonowanych przez urzędników,  bez jasnych kryteriów tej selekcji, dokumentów. Czy naprawdę o to chodzi?

Wersja z 08:46, 31 sty 2014