Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(odp.)
(wpis)
Linia 7: Linia 7:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|
 
|
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
+
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 
# organy administracji rządowej,
 
# organy administracji rządowej,
 
# fundusze celowe,
 
# fundusze celowe,
Linia 14: Linia 14:
 
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
 
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
 
# państwowe instytuty badawcze,
 
# państwowe instytuty badawcze,
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych …….
+
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium.
+
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
  
Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności  odpowiednim ministrom jednakże jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
+
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI?</span>
  
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku……..” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z na art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
+
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku ...” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
 +
 
 +
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI? Uspójnić załącznik z ustawą?</span>
  
 
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.  
 
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.  
Można domniemywać (mocno naciągane) iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych ?  Jaki jest sens umieszczania kolumny „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” skoro jest ona pusta we wszystkich załącznikach.
+
Można domniemywać (mocno naciągane) iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  
  
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują że wydany zostanie kolejny martwy przepis.  
+
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI? Dodać to domniemanie jawnie?</span>
 +
 
 +
Na podstawie aktualnego tekstu rozporządzenia powstaje pytanie, czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych?
 +
 
 +
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI? Dodać to to wskazanie jawnie?</span>
 +
 
 +
Kolumna „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” jest pusta we wszystkich załącznikach.
 +
 
 +
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI? Usunąć kolumnę?</span>
 +
 
 +
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują, że wydany zostanie kolejny martwy przepis.  
 +
 
 +
:<span style="color: red">Jakie są wobec tego rekomendacje PTI?</span>
  
 
Zastanowić się należy również nad zakresem danych dotyczących Beneficjentów Funduszy Europejskich. Są wśród nich osoby prywatne, można więc obawiać się o zagrożenie ujawnienia danych osobowych.
 
Zastanowić się należy również nad zakresem danych dotyczących Beneficjentów Funduszy Europejskich. Są wśród nich osoby prywatne, można więc obawiać się o zagrożenie ujawnienia danych osobowych.
 +
 +
:<span style="color: red">Czy nie ma w tym przypadku umocowania ustawowego do publikowania takich danych osobowych?</span>
 +
 
|}
 
|}
  
Linia 39: Linia 56:
 
:*2014-01-21 09:41 Tadeusz Mąkosa Dodanie dokumentu "projekt rozporządzenia z załącznikami.pdf"  
 
:*2014-01-21 09:41 Tadeusz Mąkosa Dodanie dokumentu "projekt rozporządzenia z załącznikami.pdf"  
 
:czyli mamy czas do 31 stycznia (piątek). [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:37, 29 sty 2014 (CET) PS. Na końcu swojego wpisu dodawajcie cztery tyldy <nowiki>~~~~</nowiki> (albo kliknijcie drugi od prawej przycisk znad pola edycji - z lewej strony jest tam rządek przycisków), wtedy wiki doda nazwę waszego konta i czas wpisy (tak jak dla mnie wstawiła przed "PS" w tym zdaniu).
 
:czyli mamy czas do 31 stycznia (piątek). [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:37, 29 sty 2014 (CET) PS. Na końcu swojego wpisu dodawajcie cztery tyldy <nowiki>~~~~</nowiki> (albo kliknijcie drugi od prawej przycisk znad pola edycji - z lewej strony jest tam rządek przycisków), wtedy wiki doda nazwę waszego konta i czas wpisy (tak jak dla mnie wstawiła przed "PS" w tym zdaniu).
 +
 +
Opinia wymaga wg mnie wskazania jakie zalecamy udoskonalenia. W propozycji (powyżej) wskazałem te miejsca na czerwono. --[[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 23:09, 29 sty 2014 (CET)

Wersja z 22:09, 29 sty 2014