Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(przywrócenie usuniętego tekstu i dodanie tytułu sekcji)
(formatowanie)
Linia 6: Linia 6:
  
 
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
1)  organy administracji rządowej,
+
# organy administracji rządowej,
2)  fundusze celowe,
+
# fundusze celowe,
3)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
+
# Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
+
# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
5)  Narodowy Fundusz Zdrowia,
+
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
6)  państwowe instytuty badawcze,
+
# państwowe instytuty badawcze,
7)  państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych …….
+
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych …….
 
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium.
 
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium.
  
Linia 23: Linia 23:
  
 
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują że wydany zostanie kolejny martwy przepis.  
 
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują że wydany zostanie kolejny martwy przepis.  
 +
 
Zastanowić się należy również nad zakresem danych dotyczących Beneficjentów Funduszy Europejskich. Są wśród nich osoby prywatne, można więc obawiać się o zagrożenie ujawnienia danych osobowych.
 
Zastanowić się należy również nad zakresem danych dotyczących Beneficjentów Funduszy Europejskich. Są wśród nich osoby prywatne, można więc obawiać się o zagrożenie ujawnienia danych osobowych.

Wersja z 21:20, 28 sty 2014