Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(dodatek)
(Początek dyskusji)
Linia 1: Linia 1:
==Dyskusja ws. opinii==
+
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
Dyskusję i wypracowanie opinii prowadzimy na tej stronie. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 21:27, 23 sty 2014 (CET)
+
1)   organy administracji rządowej,
:Oczywiście aby edytować niniejszą stronę należy mieć konto i zalogować się na to konto do WSTOIn-a :-) , a edytowanie nie jest trudne. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 21:30, 23 sty 2014 (CET)
+
2)   fundusze celowe,
 +
3)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 +
4)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 +
5)  Narodowy Fundusz Zdrowia,
 +
6)  państwowe instytuty badawcze,
 +
7)  państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych …….
 +
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium.
 +
 
 +
Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności  odpowiednim ministrom jednakże jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
 +
 
 +
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku……..” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z na art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
 +
 
 +
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.  
 +
Można domniemywać (mocno naciągane) iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych ?  Jaki jest sens umieszczania kolumny „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” skoro jest ona pusta we wszystkich załącznikach.
 +
 
 +
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują że wydany zostanie kolejny martwy przepis.
 +
Zastanowić się należy również nad zakresem danych dotyczących Beneficjentów Funduszy Europejskich. Są wśród nich osoby prywatne, można więc obawiać się o zagrożenie ujawnienia danych osobowych.

Wersja z 10:57, 28 sty 2014