Dyskusja:14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(wpis)
(wpis)
 
Linia 69: Linia 69:
 
Zalecenia wprowadziłem kolorem zielonym. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 11:57, 30 sty 2014 (CET)
 
Zalecenia wprowadziłem kolorem zielonym. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 11:57, 30 sty 2014 (CET)
 
:Ok., wg mnie teraz mamy już dobry materiał. Dopracuję go formalnie i zlecę jutro wysłanie jako opinię PTI. Jednocześnie jestem niezmiernie rad, że się pojawiłeś i może rozruszamy tę witrynę. To byłoby kolosalne zdarzenie, zwłaszcza w roku zjazdowym :-)) . Pozdrowienia, [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 14:57, 30 sty 2014 (CET)
 
:Ok., wg mnie teraz mamy już dobry materiał. Dopracuję go formalnie i zlecę jutro wysłanie jako opinię PTI. Jednocześnie jestem niezmiernie rad, że się pojawiłeś i może rozruszamy tę witrynę. To byłoby kolosalne zdarzenie, zwłaszcza w roku zjazdowym :-)) . Pozdrowienia, [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 14:57, 30 sty 2014 (CET)
 +
Na mnie na pewno możesz liczyć. --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 15:23, 30 sty 2014 (CET)
 +
 +
 +
Poniżej tekst opracowany, a za nim uwagi Wiesława Paluszyńskiego (przysłał je do mnie mejlowo), podnosi sprawę kontekstu ogólnego, z którym się zgadzam, i z którego wynika konkluzja jeszcze mocniejsza niż obecnie - należy w ogóle zmienić podejście do udostępniania danych, a nie brnąć w centralne repozytorium. Dlatego wstrzymałem wysłanie opinii, dopracujemy ją dzisiaj i wtedy wyślemy. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 09:46, 31 sty 2014 (CET)
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 +
 +
<span style="color: green">Na wstępie przekazujemy uwagę generalną, dotyczącą obszaru ustawowego. W obecnym kształcie ustawa o  dostępie do informacji publicznej, po jej najnowszej nowelizacji, zastała uwspółcześniona przez wprowadzenie ust. 2a do paragrafu 9a - otworzyła możliwość odejścia od obligatoryjnego centralnego repozytorium. Jest to krok we właściwym kierunku, ale nie radykalny. Według naszej opinii obecnie nie ma już sensu istnienie centralnego repozytorium, dedykowanego dla informacji wyjątkowo szybko tracących swa wartość (dotyczą innowacyjności). Dlatego uważamy, że niezbędne jest w ogóle usunięcie z ustawy zapisu o centralnym repozytorium informacji (nie dotyczy to metadanych) i skupienie się na rozproszonych repozytoriach udostępniających informacje u źródła ich wytworzenia. Wobec tego ustawa niestety wymaga kolejnego przeglądu i kolejnej nowelizacji.</span>
 +
 +
W odniesieniu do przedmiotowego  projektu, to zapoznanie się z nim i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
 +
 +
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 +
# organy administracji rządowej,
 +
# fundusze celowe,
 +
# Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 +
# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 +
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
 +
# państwowe instytuty badawcze,
 +
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
 +
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych aktów niższego rzędu przez poszczególnych ministrów.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
 +
 +
 +
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku ...” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z  art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Bezwzględnie uspójnić rozporządzenia z ustawą.'''
 +
 +
 +
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.
 +
Można domniemywać iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 +
 +
Na podstawie aktualnego tekstu rozporządzenia powstaje pytanie, czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych?
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 +
 +
Kolumna „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” jest pusta we wszystkich załącznikach.
 +
 +
Rekomendacja PTI: '''Usunąć pustą kolumnę przy zachowaniu wskazania podstawowego źródła zestawu metadanych.'''
 +
 +
 +
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014 r.) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują, że wydany zostanie kolejny martwy przepis.
 +
 +
Rekomendacja ogólna PTI: '''Rozporządzenie jest istotnym i koniecznym aktem prawnym, należy je jednak dopracować przed wydaniem.'''
 +
 +
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
 +
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
 +
 +
|
 +
|}
 +
 +
Uwagi W. Paluszyńskiego :
 +
:Piersza uwaga z opinii jest kompletnie niezrozumiała. Jest delegacja do wydania jednego rozporządzenia i jakiekolwiek inne i tak nie mogą być wydane.
 +
: W pozostałych opiniujecie zapisy kompletnie bezsensowne. Bo jest pytanie pierwsze po co ma być to repozytorium, jak się w nim zapewni aktualność, integralność i dostępność danych przy przewidywanych okresach aktualizacji metadanych. Dlaczego zamiast kazać udostępniać informacje na stronach urzędów opisaną metadanymi jak do archiwizacji, bo tak muszą być opisane co wynika z innych przepisów, wysyłać dane do jednego punktu? Dlaczego nie pozwolić korzystać z przeglądarek, a kazać zgodnie z ustawą udostępniać wszystkie powstające dokumenty publiczne na stronach wszystkich urzędów ? Repozytorium według tej koncepcji to zsyp starych, nie mających domniemania prawdziwości, wyselekcjonowanych przez urzędników,  bez jasnych kryteriów tej selekcji, dokumentów. Czy naprawdę o to chodzi?
 +
 +
Podważenie sensu tworzenia centralnego repozytorium winno być dokonane w opinii, o którą wnioskowano do PTI w grudniu 2013 (Projekt rozp. ws. centralnego repozytorium danych)--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 13:43, 31 sty 2014 (CET)
 +
:To nie chodzi o rozp., ale o ustawę, która ostatnio znowelizowano i uwspółcześniono (doszedł ust. 2a w par. 9a - odchodzi od wymogu tylko centralnego repozytorium). A to że PTI nie wypowiedziało się ws. ustawy, to trudno, nie było tek wiki :-)) . W każdym razie opinia i tak pójdzie dopiero w poniedziałek, więc możemy jeszcze popracować. Wyżej na zielono moje uzupełnienie w zapowiedzianym duchu. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:43, 31 sty 2014 (CET)
 +
Wykreśliłem jeszcze wyrażenie "mocno naciągane", które nie licuje z powagą opinii :) --[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 23:27, 31 sty 2014 (CET)
 +
:Ok. Zlecam wysłanie opinii. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 19:47, 2 lut 2014 (CET)

Aktualna wersja na dzień 18:47, 2 lut 2014