17-09.02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(uzupełnienie opinii)
(dalsze modyfikacje - za T. Klasą)
Linia 28: Linia 28:
 
* technik informatyk.
 
* technik informatyk.
  
W opinii Polskiego Towarzystwo Informatycznego zawód informatyka powinien się pojawić w czterocyfrowej grupie 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy i informatycy oraz 2152 Inżynierowie elektronicy. Równocześnie powinny być poczynione działania na rzecz utworzenia osobnej grupy, zawierającej różne kategorie zawodu informatyka w zgodzie aktualnymi tendencjami rozwoju tej dziedziny. Dodatkowo warto zaktualizować niektóre nazwy i rodzaje specjalności w grupie 25. Specjaliści teleinformatycy.
+
W Polskim Towarzystwie Informatycznym wyrażane są opinie, że zawód "informatyk" powinien się pojawić w czterocyfrowej grupie 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy i informatycy oraz 2152 Inżynierowie elektronicy, oraz że powinny być poczynione działania na rzecz utworzenia osobnej grupy, zawierającej różne kategorie zawodu informatyka w zgodzie aktualnymi tendencjami rozwoju tej dziedziny. Ponadto jest też opinia, iż warto zaktualizować niektóre nazwy i rodzaje specjalności w grupie 25. "Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych" lub przemianować ją na "Specjaliści informatycy".
  
Tym niemniej kwestia pojęcia "informatyk" jest złożona i wywołuje często sprzeczne opinie. W kontekście KZiS pojęcie "informatyk" rodzi problemy ze względu na odwzorowanie w tej klasyfikacji schematu The International Standard Classification of Occupations 2008 (dalej ISCO-08) Intenational Labour Organization (dostępne na stronie http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/). Schemat nie wyodrębnia wprost grupy "informatyk" rozumianej jako "IT/ICT specialist", więc konsekwentnie polska KZiS również nie uwzględnia tego. Problem ten był już przedmiotem dyskusji w PTI w związku z prośbą GUS o zaopiniowanie i weryfikację typologii kodów zawodów związanych z ICT. Wynikiem tej dyskusji była opinia dostępna na stronie opinii PTI https://wstoin.pti.org.pl/wiki/15-08.01 . Niewątpliwie kwestia ta wymaga dalszych prac i studiów, które będą prowadzone również w ramach Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT (http://radasektorowa.pl/).
+
Dowodzi to tego, że kwestia pojęcia "informatyk" jest złożona i wywołuje różne opinie oraz propozycje. W kontekście KZiS pojęcie "informatyk" rodzi problemy też ze względu na odwzorowanie w tej klasyfikacji schematu The International Standard Classification of Occupations 2008 (dalej ISCO-08) Intenational Labour Organization (dostępne na stronie http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/). Schemat nie wyodrębnia wprost grupy "informatyk" rozumianej jako "IT/ICT specialist", więc konsekwentnie polska KZiS również nie uwzględnia tego. Problem ten był już przedmiotem dyskusji w PTI w związku z prośbą GUS o zaopiniowanie i weryfikację typologii kodów zawodów związanych z ICT. Wynikiem tej dyskusji była opinia dostępna na stronie opinii PTI https://wstoin.pti.org.pl/wiki/15-08.01 . Niewątpliwie kwesia ta wymaga dalszych prac i studiów, które będą prowadzone również w ramach Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT (http://radasektorowa.pl/).
  
 
Odnosząc się do rozważania dotyczącego zawodów i specjalności związanych z obszarem cyberbezpieczeństwa bądź też bezpieczeństwa teleinformatycznego proponujemy je rozpocząć od uporządkowania terminologii.
 
Odnosząc się do rozważania dotyczącego zawodów i specjalności związanych z obszarem cyberbezpieczeństwa bądź też bezpieczeństwa teleinformatycznego proponujemy je rozpocząć od uporządkowania terminologii.
Linia 122: Linia 122:
 
Również i w tym przypadku możliwym rozwiązaniem byłoby utworzenie rozszerzenia normy jako wynik prac Rady Sektorowej i rekomendowanej do stosowania przez zainteresowane resorty.
 
Również i w tym przypadku możliwym rozwiązaniem byłoby utworzenie rozszerzenia normy jako wynik prac Rady Sektorowej i rekomendowanej do stosowania przez zainteresowane resorty.
  
W tym kontekście naszym zdaniem należy stworzyć całkowicie polski system certyfikacji zawodowej, zawierający obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego. Taki system certyfikacji zawodowej powinien uwzględniać czołowe certyfikacje oferowane przez takie organizacje jak ISACA (certyfikaty CISA, CISM, CRISC), (ISC)2 (certyfikaty CISSP, CCSP) oraz polskie i europejskie regulacje (np. RODO, dyrektywa NIS). Utworzenie takiego systemu jest jednym z zamiarów PTI, związanych ze strategią i zadaniami statutowymi, a także z działalnością Rady Sektorowej. Jest to jednak przedsięwzięcie kosztowne i wymaga pozyskania źródeł finansowania.
+
W tym kontekście naszym zdaniem wnależy stworzyć całkowicie polski system certyfikacji zawodowej, zaweirający obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego. Taki system certyfikacji zawodowej powinien uwzględniać czołowe certyfikacje oferowane przez takie organizacje jak ISACA (certyfikaty CISA, CISM, CRISC), (ISC)2 (certyfikaty CISSP, CCSP) oraz polskie i europejskie regulacje (np. RODO, dyrektywa NIS). Utworzenie takiego systemu jest jednym z zamiarów PTI, związanych ze strategią i zadaniami statutowymi, a także z działalnością Rady Sektorowej. Jest to jesnak przedsięwzięcie kosztowne i wymaga pozyskania źródeł finansowania.
  
 
Naszym zdaniem opracowanie systemu certyfikacji zawodowej obejmującej też obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego wymaga szerszej dyskusji i konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji ze środowiskiem zainteresowanym podnoszeniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. takie organizacje jak PIIT, ISACA Polska, ISSA Polska). Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraża gotowość udziału w ty procesie.  
 
Naszym zdaniem opracowanie systemu certyfikacji zawodowej obejmującej też obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego wymaga szerszej dyskusji i konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji ze środowiskiem zainteresowanym podnoszeniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. takie organizacje jak PIIT, ISACA Polska, ISSA Polska). Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraża gotowość udziału w ty procesie.  

Wersja z 00:54, 29 wrz 2017