17-09.02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Opinia: Draft opinii)
Linia 14: Linia 14:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne w odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie ....
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne w odpowiedzi na prośbę o przesłanie uwag dotyczących potrzeb uwzględnienia w "Klasyfikacji zawodów i specjalności" nowych zawodów bądź zrewidowania już istniejących, związanych z branżą IT, w tym w szczególności specjalności związanych z problematyką cyberbezpieczeństwo, przesyła swoją opinię i rekomendacje.  
 +
 
 +
Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu i dyskusji w sprawie kwalifikacji i zawodów, które odbyło się w maju 2017 w Ministerstwie Cyfryzacji.
 +
 
 +
Zgadzamy się ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji wyrażonym podczas spotkania, że istnieje potrzeba uwzględnienia w "Klasyfikacji zawodów i specjalności" nowych zawodów oraz zrewidowania już istniejących.  
 +
 
 +
Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz obserwowany, zarówno w Polsce jak i na świecie, pogłębiający się deficyt pracowników związanych zawodowo z tym obszarem, wymusza podjęcie zdecydowanych działań mających na celu uporządkowanie definicji i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 +
 
 +
Rozpatrując aktualizację zawodów związanych z branżą IT chcielibyśmy zwrócić uwagę na nieobecność zawodu informatyka w aktualnej Klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1876). Jest to o tyle dziwne, że w tejże Klasyfikacji znajdujemy takie zawody i specjalności jak:
 +
• bioinformatyk,
 +
• informatyk medyczny,
 +
• inżynier teleinformatyk,
 +
• technik informatyk.
 +
 
 +
W opinii Polskiego Towarzystwo Informatycznego zawód informatyka powinien się pojawić w czterocyfrowej grupie 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy i informatycy oraz 2152 Inżynierowie elektronicy. Równocześnie powinny być poczynione działania na rzecz utworzenia osobnej grupy, zawierającej różne kategorie zawodu informatyka w zgodzie aktualnymi tendencjami rozwoju tej dziedziny. Dodatkowo warto zaktualizować niektóre nazwy i rodzaje specjalności w grupie 25. Specjaliści teleinformatycy.
 +
 
 +
Rozważania dot. zawodów i specjalności związanych z obszarem cyberbezpieczeństwa bądź też bezpieczeństwa teleinformatycznego proponujemy rozpocząć od uporządkowania terminologii.
 +
 
 +
Brak  zdefiniowanego pojęcia cyberbezpieczeństwo (próba dookreślenia tego terminu została podjęta jedynie w Doktrynie Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 +
z 2015) utrudnia jednoznaczną definicję zawodów I specjalności, w nazwie których występuje to pojęcie.
 +
Ubolewamy, że jeden z poważniejszych problemów trapiących rozwój sieci i systemów teleinformatycznych – bezpieczeństwo realizacji usług elektronicznych – jest nazywany medialnym stwierdzeniem cyberbezpieczeństwo, zamiast profesjonalnym pojęciem bezpieczeństwo teleinformatyczne na wzór bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego.
 +
 
 +
Rekomendujemy, aby konsekwentnie w polskiej terminologii zamiast terminu cyberbezpieczeństwo  stosować określenie bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 +
 
 +
Porównanie zapisów "Klasyfikacji zawodów i specjalności" z zestawieniem zawodów i specjalności związanych z obszarem ICT poszukiwanymi obecnie przez pracodawców pokazuje, że istnieje szereg poszukiwanych zawodów/specjalności związanych z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego, które nie znajdują odzwierciedlenia w przywoływanej tu wielokrotnie Klasyfikacji.
 +
 
 +
Poszukiwane zawody i specjalności
 +
Analiza ofert zatrudnienia na wiodących portalach (np. LinkedIn, pracuj.pl) zawierających oferty pracy pokazuje, że obecnie poszukiwani są pracownicy na następujące stanowiska związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem teleinformatycznym (w zestawieniu została zachowana terminologia podawana w ogłoszeniach):
 +
• Analityk Bezpieczeństwa 2 linii (2L) Security Operation Center (SOC)
 +
• Analityk Śledczy (IT Security)
 +
• Blue Team Security Analyst
 +
• Cloud Security Engineer
 +
• Cyber Security Operator
 +
• Cyber Security Scanning Engineer
 +
• Data Protection Officer
 +
• Ethical Hacker (Penetration tester)
 +
• Information and Data Security Officer
 +
• Information Security Analyst
 +
• Information Security Architect
 +
• Information Security Engineer
 +
• Infrastructure Security Consultant
 +
• IT Application Security Architect
 +
• IT Auditor
 +
• IT Security Engineer
 +
• IT Security Senior Advisor
 +
• IT Security Specialist
 +
• IT Security Specialist – Cyber Security Monitoring
 +
• Network Cyber Security - SOC SIEM Analyst
 +
• Network Security Architect
 +
• Security and Privacy Architect
 +
• Security Architect
 +
• Security Assessment Specialist
 +
• Security Auditor
 +
• Security Consultant
 +
• Security Engineer
 +
• Security Manager
 +
• Security Operations Center (SOC) - Monitoring Specialist
 +
• Security Program Manager
 +
• Security Risk Analyst
 +
• Security Solutions Architect
 +
• Senior Cyber Security Operations Analyst
 +
• Senior Cyber Security Operations Analyst
 +
• Senior Security Engineer
 +
• Software Security Engineer
 +
• Vulnerability Researcher
 +
 
 +
Jak widać, większość z tych pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązującej "Klasyfikacji zawodów i specjalności". W szczególności zasadne wydaje się dodanie takich nowych pozycji jak:
 +
• Architekt bezpieczeństwa teleinformatycznego
 +
• Analityk bezpieczeństwa teleinformatycznego
 +
• Analityk ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego
 +
• Audytor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 +
• Audytor systemów informacyjnych
 +
• Inżynier bezpieczeństwa teleinformatycznego
 +
• Tester penetracyjny
 +
• Analityk śledczy
 +
 
 +
 
 +
Certyfikacje zawodowe
 +
 
 +
Obecnie pracodawcy weryfikują kompetencje dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego pracowników opierając się na posiadanych przez nich certyfikatach zawodowych.  Najczęściej są to certyfikaty branżowe wystawiane przez niezależne organizacje oraz producentów rozwiązań bezpieczeństwa. Pierwsze z wymienionych są certyfikacjami neutralnymi technologicznie a drugie są wprost powiązane z rozwiązaniami technicznymi oferowanymi przez danego producenta.
 +
 
 +
Najpopularniejsze obecnie certyfikaty branżowe związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym to: 
 +
• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 +
• CISA (Certified Information Systems Auditor)
 +
• CISM (Certified Information Security Manager)
 +
• CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
 +
• SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
 +
• CompTIA Security+
 +
• CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker)
 +
• OSCP (Offensive Security Certified Professional)
 +
• OSCP (Offensive Security Certified Professional)
 +
• OSCE (Offensive Security Certified Expert)
 +
• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester)
 +
• OSWP (Offensive Security Wireless Professional)
 +
 
 +
Bardzo istotne jest, że uzyskanie wielu z ww. certyfikatów  wymaga nie tylko zdania stosownych egzaminów, ale również udokumentowania pewnego okresu doświadczenia zawodowego  w obszarze związanym z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Co więcej, wiele z najbardziej wartościowych certyfikatów ma określony okres ważności (np. 3 lata)  i ich przedłużenia wymaga  ciągłej edukacji.
 +
Należy zwrócić uwagę, że wiedza wymagana do uzyskania ww. certyfikatów nie uwzględnia znajomości polskich lub europejskich regulacji prawnych np. (ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO, lecz uwzględnia wyłącznie regulacje USA, np. HIPAA, Sarbanes-Oxley, PCI DSS. Z punktu widzenia polskich pracodawców może być to postrzegane jako wada.
 +
System polskich certyfikacji zawodowych związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym jest bardzo ograniczony. Znana jest certyfikacja EUCIP Professional oferowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Możliwe są dwie specjalności:
 +
• Doradca ds. Bezpieczeństwa,
 +
• Audytor Systemów Informacyjnych.
 +
 
 +
Naszym zdaniem warto jest rozważyć stworzenie całkowicie polskiego systemu certyfikacji zawodowej w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Taki system certyfikacji zawodowej powinien uwzględniać czołowe certyfikacje oferowane przez takie organizacje jak ISACA (certyfikaty CISA, CISM, CRISC), (ISC)2 (certyfikaty CISSP, CCSP) oraz polskie i europejskie regulacje (np. RODO, dyrektywa NIS).
 +
 
 +
Naszym zdaniem opracowanie systemu certyfikacji zawodowej wymaga szerszej dyskusji i konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji ze środowiskiem zainteresowanym podnoszeniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. takie organizacje jak PIIT, ISACA Polska, ISSA Polska). Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraża gotowość udziału w ty procesie.
 +
 
 
|}
 
|}
  
  
 
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].

Wersja z 22:23, 27 wrz 2017