17-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Opinia)
Linia 27: Linia 27:
 
#Wątpliwości PTI budzą zapisy w Rozdziale 3 projektu dotyczące procesu certyfikacji. Zgodnie z art. 6 certyfikacji będzie dokonywał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W roboczej  wersji projektu ustawy o ochronie danych osobowych, z marca 2017 widniał zapis, mówiący, że:''„W ocenie projektodawcy kompetencje Prezesa Urzędu powinny być ograniczone wyłącznie do akredytacji podmiotów certyfikujących, a certyfikacja należeć powinna do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się zawodowo ochroną danych osobowych”''. Postulujemy, aby wrócić do poprzedniej koncepcji i dopuścić  do procesu certyfikacji podmioty prywatne i stowarzyszenia, przy założeniu, że musiałyby być one akredytowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
#Wątpliwości PTI budzą zapisy w Rozdziale 3 projektu dotyczące procesu certyfikacji. Zgodnie z art. 6 certyfikacji będzie dokonywał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W roboczej  wersji projektu ustawy o ochronie danych osobowych, z marca 2017 widniał zapis, mówiący, że:''„W ocenie projektodawcy kompetencje Prezesa Urzędu powinny być ograniczone wyłącznie do akredytacji podmiotów certyfikujących, a certyfikacja należeć powinna do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się zawodowo ochroną danych osobowych”''. Postulujemy, aby wrócić do poprzedniej koncepcji i dopuścić  do procesu certyfikacji podmioty prywatne i stowarzyszenia, przy założeniu, że musiałyby być one akredytowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
#PTI nie znajduje uzasadnienia dla zapisów dot. nakładania kar pieniężnych, które przedstawione są w rozdziale 9, art. 82 i 83 projektu ustawy. Nasze wątpliwości budzi  odmienne traktowania podmiotów administracji publicznej w zakresie nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UODO. Zapisy projektu stawiają w uprzywilejowanej pozycji podmioty publiczne (o których mowa w art. 9 pkt 1 – 12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W rezultacie np. odmiennie będą traktowane uczelnie publiczne i prywatne.  
 
#PTI nie znajduje uzasadnienia dla zapisów dot. nakładania kar pieniężnych, które przedstawione są w rozdziale 9, art. 82 i 83 projektu ustawy. Nasze wątpliwości budzi  odmienne traktowania podmiotów administracji publicznej w zakresie nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UODO. Zapisy projektu stawiają w uprzywilejowanej pozycji podmioty publiczne (o których mowa w art. 9 pkt 1 – 12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W rezultacie np. odmiennie będą traktowane uczelnie publiczne i prywatne.  
#Zgodnie z zapisami art. 86.1. „Tworzy się Fundusz Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Prezes Urzędu."3. Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu. Środku z Funduszu nie mogą być podstawą osiągania przychodu przez pracowników Urzędu.''. W opinii PTI taki zapis niesie ryzyko, że Prezes UODO będzie dążył do maksymalizacji środków będących w jego dyspozycji a pochodzących z kar pieniężnych. A to może oznaczać dążenie UODO do nakładania wysokich kar.
+
#Zgodnie z zapisami art. 86.1. „Tworzy się Fundusz Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Prezes Urzędu."3. Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu. Środku z Funduszu nie mogą być podstawą osiągania przychodu przez pracowników Urzędu.''. Taki zapis niesie ryzyko, że Prezes UODO będzie dążył do maksymalizacji środków będących w jego dyspozycji a pochodzących z kar pieniężnych. A to może oznaczać dążenie UODO do nakładania wysokich kar.
  
 
Liczymy, że przedstawione powyżej uwagi zostaną uwzględnione przez Projektodawcę.  
 
Liczymy, że przedstawione powyżej uwagi zostaną uwzględnione przez Projektodawcę.  

Wersja z 09:14, 13 paź 2017