17-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Draft opinii)
(Opinia)
Linia 23: Linia 23:
  
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne (dalej „PTI”) w odpowiedzi na zaproszenie do udziału projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych, przesyła swoje uwagi.  
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne (dalej „PTI”) w odpowiedzi na zaproszenie do udziału projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych, przesyła swoje uwagi.  
#Brak zapewnienia niezależności organu nadzorczego przez projektowane przepisy. Umożliwia wywieranie wpływu politycznego na organ.
 
 
#W art. 20 projektu ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione są wymagania dot. kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Proponujmy aby do wymagań na kandydata na prezesa dodać wymóg posiadania kompetencji kierowniczych oraz odpowiedniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku wymagań na kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proponujemy aby zapis: „''4) przez okres co najmniej pięciu lat wykonywała czynności bezpośrednio związane z ochroną danych osobowych;''” zamienić na: „''4) posiada wiedzę oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych''”  
 
#W art. 20 projektu ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione są wymagania dot. kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Proponujmy aby do wymagań na kandydata na prezesa dodać wymóg posiadania kompetencji kierowniczych oraz odpowiedniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku wymagań na kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proponujemy aby zapis: „''4) przez okres co najmniej pięciu lat wykonywała czynności bezpośrednio związane z ochroną danych osobowych;''” zamienić na: „''4) posiada wiedzę oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych''”  
 
#W art. 34 projektu ustawy, który dotyczy Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, przedstawione są wymagania dot. kandydatów do Rady. Jedyny wymóg dot. kandydata do rady to wyższe wykształcenie. Mamy wątpliwości czy to jest wystarczające wymaganie. Rekomendujemy aby kandydaci do Rady posiadali wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu danych osobowych.
 
#W art. 34 projektu ustawy, który dotyczy Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, przedstawione są wymagania dot. kandydatów do Rady. Jedyny wymóg dot. kandydata do rady to wyższe wykształcenie. Mamy wątpliwości czy to jest wystarczające wymaganie. Rekomendujemy aby kandydaci do Rady posiadali wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu danych osobowych.

Wersja z 09:13, 13 paź 2017