16-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(+odsyłacz do tekstu ustawy)
(uzupełnienie kodu strony do standardu)
Linia 1: Linia 1:
* Pismo {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf}}
+
{{Spis treści}}
* Projekt {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx}}
+
=== Materiały ===
* Ocena skutków regulacji {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc}}
+
Projekt projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania:
* [http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/713_u.htm USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst  przekazany do Senatu)]
+
* {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf|pismo z MC}}
* [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]
+
* projekt:
 +
** {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx|tekst projektu rozporządzenia}}
 +
** {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc|ocena skutków regulacji }}
 +
*akty nadrzędne
 +
** [http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/713_u.htm USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst  przekazany do Senatu)]
 +
** [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]
 +
 
 +
=== Termin ===
 +
* 2016-09-18
 +
=== '''Opinia''' ===
 +
{| class="wikitable collapsible collapsed<!-- !!! pozostawić tak przez 1 miesiąc conajmniej -->" width=100%
 +
! '''Tekst opinii'''
 +
|-
 +
|
 +
...
 +
 
 +
<small>Opracowanie zespół: dr inż. Janusz Dorożyński (udział i redakcja), mgr Janusz Żmudziński, dr inż. Przemysław Jatkiewicz, dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski</small>
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/16-09.01#Opinia
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
=== Dane o wysłaniu opinii ===
 +
Zlecone do wysłania ...<!-- 2016-07-26 -->
 +
<!--
 +
Wysłane pisma/pliki:
 +
* <small>''{{#l:16-07.12.Opinia(skan)(Pismo_W_1196_ZG_16).pdf|Pismo anonsujące wysłanie opinii 26 lipca 2016 r.}}''</small>
 +
* {{#l:16-07.12.Opinia(skan)(Pismo_W_1200_ZG_16).pdf|Skan wysłanej opinii}}
 +
* <small>''{{#l:PZIP  J. Dorozynski - uwagi redakcyjne i jezykowe.pdf|Dodatkowa opinia redakcyjna i językowa (osobista J. Dorożyńskiego)}}''</small> -->
 +
<!--
 +
=== Konferencja uzgodnieniowa ===
 +
Konferencja uzgodnieniowa została zwołana na 1 sierpnia 2015 r. (ogłoszenie na stronie MC) -->
 +
<!--* {{#l:Mat-14-09_02m15.pdf|zaproszenie}}
 +
* {{#l:Mat-14-09_02m16.pdf|zestawienie uwag z uzgodnień i konsultacji}}-->
 +
<!-- odbyła się w MAiC 6 marca 2014 r. Przedstawicielem PTI był kol. Przemysław Jatkiewicz, autor opinii. -->
 +
 
 +
<!--{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 +
! Sprawozdanie z konferencji
 +
|-
 +
|
 +
Sprawozdanie z konferencji uzgodnieniowej w ...
 +
 
 +
Sprawozdanie sporządził: ...
 +
|}-->

Wersja z 19:15, 17 wrz 2016