16-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(+odsyłącz do rozporządzenie ws. eIDAS)
(+odsyłacz do tekstu ustawy)
Linia 1: Linia 1:
Pismo {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf}}<br />
+
* Pismo {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf}}
Projekt {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx}}<br />
+
* Projekt {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx}}
Ocena skutków regulacji {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc}}<br />
+
* Ocena skutków regulacji {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc}}
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]
+
* [http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/713_u.htm USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst  przekazany do Senatu)]
 +
* [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]

Wersja z 10:14, 17 wrz 2016