16-05.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(to dopiero jutro)
(poprawka literówki)
Linia 40: Linia 40:
 
Ad. (b) <br>
 
Ad. (b) <br>
 
Ustawa rozszerza kompetencje Szefa ABW o możliwość zablokowania danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Blokowanie stron internetowych będzie się odbywać praktycznie bez udziału sądu, przynajmniej na 5 dni. Niestety ustawa nie precyzuje terminu „dane informatyczne”, co można rozumieć zarówno jako konkretne treści udostępnione na stronach internetowych jaki i całe portale internetowe, w tym również duże portale społecznościowe. W efekcie zablokowane mogą być zarówno pojedyncze strony jak i całe portale. Co więcej, widzimy także duży problem z brakiem przejrzystości ponieważ w przypadku blokowania stron nie ma obowiązku informowania o tym, że dana strona została zablokowana. W takiej sytuacji osoby korzystające z Internetu nie będę wiedziały czy niedostępność danej strony spowodowana jest zablokowaniem wskutek działania tej ustawy, czy, na przykład, z powodu awarii/błędów dostawcy Internetu.  Pociągać to może za sobą skutki nie tylko natury finansowej lecz także utratę wizerunku dostawcy treści. Mechanizm blokowania danych informatycznych nie polega na usunięciu treści u źródła, ale na utrudnieniu dostępu do nich, najczęściej poprzez filtrowanie zapytań o dostęp do danego adresu internetowego na poziomie operatora telekomunikacyjnego. W praktyce może to oznaczać konieczność stworzenia i utrzymywania (przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców usług internetowych) infrastruktury filtrującej wszystkie zapytania użytkowników Internetu w Polsce. W kontekście blokowania stron pojawia się pytanie, czy ustawodawca, przewiduje również blokowanie takich usług jak TOR lub VPN. <br>
 
Ustawa rozszerza kompetencje Szefa ABW o możliwość zablokowania danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Blokowanie stron internetowych będzie się odbywać praktycznie bez udziału sądu, przynajmniej na 5 dni. Niestety ustawa nie precyzuje terminu „dane informatyczne”, co można rozumieć zarówno jako konkretne treści udostępnione na stronach internetowych jaki i całe portale internetowe, w tym również duże portale społecznościowe. W efekcie zablokowane mogą być zarówno pojedyncze strony jak i całe portale. Co więcej, widzimy także duży problem z brakiem przejrzystości ponieważ w przypadku blokowania stron nie ma obowiązku informowania o tym, że dana strona została zablokowana. W takiej sytuacji osoby korzystające z Internetu nie będę wiedziały czy niedostępność danej strony spowodowana jest zablokowaniem wskutek działania tej ustawy, czy, na przykład, z powodu awarii/błędów dostawcy Internetu.  Pociągać to może za sobą skutki nie tylko natury finansowej lecz także utratę wizerunku dostawcy treści. Mechanizm blokowania danych informatycznych nie polega na usunięciu treści u źródła, ale na utrudnieniu dostępu do nich, najczęściej poprzez filtrowanie zapytań o dostęp do danego adresu internetowego na poziomie operatora telekomunikacyjnego. W praktyce może to oznaczać konieczność stworzenia i utrzymywania (przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców usług internetowych) infrastruktury filtrującej wszystkie zapytania użytkowników Internetu w Polsce. W kontekście blokowania stron pojawia się pytanie, czy ustawodawca, przewiduje również blokowanie takich usług jak TOR lub VPN. <br>
Dodane przepisy nie precyzują sposobu realizowania blokady, która jest możliwa co najmniej nałożeniem blokady na adres IP lub na adres url. Blokada na adres IP zazwyczaj będzie oznaczała blokadę wielu innych niż inkryminowana stron www. Jednocześnie dodany przepis Prawa telekomunikacyjnego (Art. 32c.6.5) upoważnia Szefa ABW do dowolności w tym zakresie, czyli też żądania zablokowania adresu IP. Właściwym byłoby enumeratywne wskazanie, że blokadzie podlegają adresy url. Ponadto dodane przepisy o blokowaniu wybranych treści stron www są zwodnicze, gdyż ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie protokołu https dostawy Internetu nie mają legalnych technicznych możliwości wyfiltrowywania tylko części zawartosci stron www/portali - mogą tylko blokować te strony/portale, czyli adresy url. W ustawie dana kwestia mogłaby być unormowana precyzyjnie, bez wskazanych niedokłądności.<br>
+
Dodane przepisy nie precyzują sposobu realizowania blokady, która jest możliwa co najmniej nałożeniem blokady na adres IP lub na adres url. Blokada na adres IP zazwyczaj będzie oznaczała blokadę wielu innych niż inkryminowana stron www. Jednocześnie dodany przepis Prawa telekomunikacyjnego (Art. 32c.6.5) upoważnia Szefa ABW do dowolności w tym zakresie, czyli też żądania zablokowania adresu IP. Właściwym byłoby enumeratywne wskazanie, że blokadzie podlegają adresy url. Ponadto dodane przepisy o blokowaniu wybranych treści stron www są zwodnicze, gdyż ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie protokołu https dostawcy Internetu nie mają legalnych technicznych możliwości wyfiltrowywania tylko części zawartosci stron www/portali - mogą tylko blokować te strony/portale, czyli adresy url. W ustawie dana kwestia mogłaby być unormowana precyzyjnie, bez wskazanych niedokłądności.<br>
 
Blokowanie stron internetowych będzie miało też wymiar finansowy. Konieczność natychmiastowego zablokowania strony wymagać będzie poniesienia nakładów finansowych przez dostawców usług internetowych.  Ustawa nie określa żadnych mechanizmów gwarantujących przejrzystość działań Szefa ABW. Podmiot, którego dane zostaną zablokowane, ani odbiorca treści nie zostaną o tym fakcie poinformowani, co opóźnić może podjęcie przez nich odpowiednich działań w przypadku podjęcia błędnych decyzji przez Szefa ABW. <br>
 
Blokowanie stron internetowych będzie miało też wymiar finansowy. Konieczność natychmiastowego zablokowania strony wymagać będzie poniesienia nakładów finansowych przez dostawców usług internetowych.  Ustawa nie określa żadnych mechanizmów gwarantujących przejrzystość działań Szefa ABW. Podmiot, którego dane zostaną zablokowane, ani odbiorca treści nie zostaną o tym fakcie poinformowani, co opóźnić może podjęcie przez nich odpowiednich działań w przypadku podjęcia błędnych decyzji przez Szefa ABW. <br>
 
<br />
 
<br />

Wersja z 19:52, 21 cze 2016