16-01.01/Projekt programu: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(utw. strony)
 
(dodanie zakresu dla Ministerstwa Cyfryzacji)
Linia 1: Linia 1:
 +
        <h1><strong>Zakres MC (wyciąg z ustawy)</strong></h1>
 +
 +
Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943 <br>
 +
USTAWA <br>
 +
z dnia 4 września 1997 r. <br>
 +
o działach administracji rządowej<br>
 +
<br>
 +
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 812, 1255, 1269, 1960.<br>
 +
<br>
 +
(wyciąg z tekstu ujednoliconego)<br>
 +
<br>
 +
Art. 12a. <br>
 +
<br>
 +
1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: <br>
 +
1) informatyzacji administracji publicznej; <br>
 +
2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; <br>
 +
3) technologii i technik informacyjnych; <br>
 +
4) standardów informatycznych; <br>
 +
5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki; <br>
 +
6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym; <br>
 +
7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego; <br>
 +
8) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; <br>
 +
9) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie; <br>
 +
10) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji; <br>
 +
11) telekomunikacji; <br>
 +
12) koordynacji interoperacyjności; <br>
 +
13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji. <br>
 +
<br>
 +
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.<br>
 +
 +
        <h1><strong>Zaproszenie i tekst projektu programu</strong></h1>
 +
 
Tekst programu pobrano [https://mc.gov.pl/konsultacje/kierunki-dzialan-strategicznych-ministra-cyfryzacji-w-obszarze-informatyzacji-uslug ze strony Ministerstwa Cyfryzacji], stan na 2016-01-26
 
Tekst programu pobrano [https://mc.gov.pl/konsultacje/kierunki-dzialan-strategicznych-ministra-cyfryzacji-w-obszarze-informatyzacji-uslug ze strony Ministerstwa Cyfryzacji], stan na 2016-01-26
  

Wersja z 13:50, 28 sty 2016