14-12.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(usunięcie zbędnego frgamentu)
(wpisanie opinii)
Linia 14: Linia 14:
  
 
'''Tekst opinii'''
 
'''Tekst opinii'''
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
+
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 
!  
 
!  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła uwagi propozycje do projektu rozporządzenia ....<br />
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.<br />
  
  
...
+
Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów §5 ust. 1 p. 2 oraz ust. 2 odnośnie miejsca udostępnienia rejestru. Miejsce zamieszkania dotyczy tylko i wyłącznie administratorów danych będących  osobami fizycznymi. Mogą one jednak przetwarzać dane jak i prowadzić dokumentację także poza miejscem swojego zamieszkania.<br />
  
'''Rekomendacja PTI''': ...<br />
+
'''Rekomendacja PTI:''' Ustalenie jak poniżej: <br />
 +
*§5 ust. 1 p. 2 winien brzmieć:
 +
*:„''udostępnienie każdemu zainteresowanemu rejestru na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych, znajdującym się w jego siedzibie, a w przypadku gdy administrator danych jest osobą fizyczną, w jego miejscu zamieszkania lub miejscu pełnienia przez niego obowiązków administratora danych''.<br />
 +
*§5 ust. 2 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''W przypadku prowadzenia rejestru w postaci papierowej, administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu jego treść w swojej siedzibie, a w przypadku gdy administrator danych jest osobą fizyczną, w jego miejscu zamieszkania lub miejscu pełnienia przez niego obowiązków administratora danych''.”<br />
 +
 
 +
 
 +
W §3 ust. 3 oraz w §4 ust. 3 mówi się o wykreśleniu zbioru danych z rejestru w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim danych osobowych. Z kontekstu zapisów wynika, że zostają wykreślone wszystkie zapisy związane ze zbiorem poza jego nazwą, datą wpisu i wykreślenia. Uważamy, że fakt zaprzestania przetwarzania powinien skutkować nie wykreśleniem z rejestru, a jedynie zapisem o zaprzestaniu przetwarzania zbioru. Ponieważ zaprzestanie przetwarzania jest równoznaczne z usunięciem samego zbioru lub usunięciu danych osobowych ze zbioru, to zapis o zaprzestaniu przetwarzania winien być uzupełniony o formę usunięcia danych osobowych.<br />
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI:''' Zmiany jak poniżej:<br />
 +
*§3 ust. 3 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''W przypadku zaprzestania przetwarzania informacji w zbiorze odnotowuje się nazwę zbioru, datę zaprzestania przetwarzania zawartych w nim danych osobowych oraz sposób ich usunięcia''”<br />
 +
*§4 ust. 3 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze''”
 +
 
 +
 
 +
Wskazane w  § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 informacje - identyczne - zgodnie z proponowanymi przepisami są wymagane dla każdego zbioru. Zastosowanie takich przepisów spowoduje redundancję informacji, co według nas jest bezsensowne jako powielanie tych informacji dla każdego zbioru danych. W zupełności wystarczającym jest, aby informacje te były zawarte jednokrotnie dla całego rejestru.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI:''' Wprowadzenie poniższych zmian:
 +
* Wykreślić z § 3 ust. 1 punkty 2 i 3
 +
* Zmienić treść § 2 na poniższą:
 +
*:„''§ 2.1 Rejestr zbiorów zawiera:''”
 +
*:# „''oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany ;''”
 +
*:# „''jeżeli został wyznaczony, oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą", i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania; ''”
 +
*:„''§ 2.2  Rejestr prowadzony jest w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.''”
  
  
Linia 29: Linia 53:
  
  
Opracowanie: <!-- dr inż. Przemysław Jatkiewicz, redakcja dr inż. Janusz Dorożyński -->
+
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr inż. Adam Mizerski, dr inż. Janusz Dorożyński (w tym redakcja)
 
   
 
   
 
|}
 
|}
<!-- Zlecone do wysłania 2014-12-.. -->
+
Zlecone do wysłania 2014-12-08
  
 
<!-- {{#l:14-11.04.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii}} -->
 
<!-- {{#l:14-11.04.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii}} -->

Wersja z 22:06, 8 gru 2014