14-12.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Pismo {{#l:dokument138993pismo.pdf}}<br /> Projekt {{#l:dokument138954projekt.docx}}<br /> Uzasadnienie {{#l:dokument138957uzasadnienie.pdf}}<br /> Ocena skutków regula...")
 
(akt.)
 
Linia 1: Linia 1:
Pismo {{#l:dokument138993pismo.pdf}}<br />
+
=== Materiały ===
Projekt {{#l:dokument138954projekt.docx}}<br />
+
Projekt rozporządzenia ws. sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych - dokumenty:
Uzasadnienie {{#l:dokument138957uzasadnienie.pdf}}<br />
+
* {{#l:Mat-14-12_01m00.pdf|pismo - uzgodnienia}}
Ocena skutków regulacji {{#l:dokument138960osr.pdf}}<br />
+
* {{#l:Mat-14-12_01m01.docx|projekt}}
Strona projektu http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/263123<br />
+
* {{#l:Mat-14-12_01m02.pdf|uzasadnienie}}
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 12:09, 3 gru 2014 (CET)
+
* {{#l:Mat-14-12_01m03.pdf|ocena skutków regulacji}}
 +
* [http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/263123 strona projektu na witrynie RCL]
 +
 +
=== Termin ===
 +
* 2014-12-09
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.<br />
 +
 
 +
 
 +
Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów §5 ust. 1 p. 2 oraz ust. 2 odnośnie miejsca udostępnienia rejestru. Miejsce zamieszkania dotyczy tylko i wyłącznie administratorów danych będących  osobami fizycznymi. Mogą one jednak przetwarzać dane jak i prowadzić dokumentację także poza miejscem swojego zamieszkania.<br />
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI:''' Ustalenie jak poniżej: <br />
 +
*§5 ust. 1 p. 2 winien brzmieć:
 +
*:„''udostępnienie każdemu zainteresowanemu rejestru na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych, znajdującym się w jego siedzibie, a w przypadku gdy administrator danych jest osobą fizyczną, w jego miejscu zamieszkania lub miejscu pełnienia przez niego obowiązków administratora danych''.”<br />
 +
*§5 ust. 2 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''W przypadku prowadzenia rejestru w postaci papierowej, administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu jego treść w swojej siedzibie, a w przypadku gdy administrator danych jest osobą fizyczną, w jego miejscu zamieszkania lub miejscu pełnienia przez niego obowiązków administratora danych''.”<br />
 +
 
 +
 
 +
W §3 ust. 3 oraz w §4 ust. 3 mówi się o wykreśleniu zbioru danych z rejestru w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim danych osobowych. Z kontekstu zapisów wynika, że zostają wykreślone wszystkie zapisy związane ze zbiorem poza jego nazwą, datą wpisu i wykreślenia. Uważamy, że fakt zaprzestania przetwarzania powinien skutkować nie wykreśleniem z rejestru, a jedynie zapisem o zaprzestaniu przetwarzania zbioru. Ponieważ zaprzestanie przetwarzania jest równoznaczne z usunięciem samego zbioru lub usunięciu danych osobowych ze zbioru, to zapis o zaprzestaniu przetwarzania winien być uzupełniony o formę usunięcia danych osobowych.<br />
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI:''' Zmiany jak poniżej:<br />
 +
*§3 ust. 3 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''W przypadku zaprzestania przetwarzania informacji w zbiorze odnotowuje się nazwę zbioru, datę zaprzestania przetwarzania zawartych w nim danych osobowych oraz sposób ich usunięcia''”<br />
 +
*§4 ust. 3 winien brzmieć:<br />
 +
*:„''zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze''”
 +
 
 +
 
 +
Wskazane w  § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 informacje - identyczne - zgodnie z proponowanymi przepisami są wymagane dla każdego zbioru. Zastosowanie takich przepisów spowoduje redundancję informacji, co według nas jest bezsensowne jako powielanie tych informacji dla każdego zbioru danych. W zupełności wystarczającym jest, aby informacje te były zawarte jednokrotnie dla całego rejestru.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI:''' Wprowadzenie poniższych zmian:
 +
* Wykreślić z § 3 ust. 1 punkty 2 i 3
 +
* Zmienić treść § 2 na poniższą:
 +
*:„''§ 2.1 Rejestr zbiorów zawiera:''”
 +
*:# „''oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany ;''”
 +
*:# „''jeżeli został wyznaczony, oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą", i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania; ''”
 +
*:„''§ 2.2  Rejestr prowadzony jest w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.''”
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-12.01#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr inż. Adam Mizerski, dr inż. Janusz Dorożyński (w tym redakcja)
 +
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-12-09
 +
 
 +
{{#l:14-12.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii}}

Aktualna wersja na dzień 20:36, 16 gru 2014