14-09.02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Pismo {{#l:14_09_02_pismo.pdf}}<br /> Projekt rozporządzenia {{#l:14_09_02_rozporzadzenie.pdf}}<br /> Załącznik {{#l:14_09_02_zalacznik.pdf}}<br /> Uzasadnienie {{#l:...")
 
(Konferencja uzgodnieniowa: aktualizacja)
 
Linia 1: Linia 1:
Pismo {{#l:14_09_02_pismo.pdf}}<br />
+
=== Materiały ===
Projekt rozporządzenia {{#l:14_09_02_rozporzadzenie.pdf}}<br />
+
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego
Załącznik {{#l:14_09_02_zalacznik.pdf}}<br />
+
do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej - materiały:
Uzasadnienie {{#l:14_09_02_uzasadnienie.pdf}}<br />
+
* pierwsza wersja
Ocena skutków regulacji {{#l:14_09_02_OSR.doc}}
+
** {{#l:Mat-14-09_02m00.pdf|pismo przewodnie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m01.pdf|rozporządzenie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m02.pdf|załącznik}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m03.pdf|uzasadnienie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m04.doc|OSR}}
 +
* druga wersja
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m10.pdf|pismo przewodnie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m11.pdf|rozporządzenie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m12.pdf|załącznik}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m13.pdf|uzasadnienie}}
 +
** {{#l:Mat-14-09_02m14.pdf|OSR}}
 +
* [http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/244032/katalog/244051 Strona projektu na witrynie RCL]
 +
 +
=== Termin ===
 +
* <s>2014-08-20</s> 2014-10-17
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.<br />
 +
 
 +
Podtrzymujemy swoje stanowisko zawarte w piśmie W/661/ZG/2014 z dnia 31.01.2014 wskazujące na celowość usunięcia z załącznika pustej kolumny „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”.<br />
 +
 
 +
 
 +
W kolumnie "Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego" wymieniono jedynie: PDF, sformatowany arkusz kalkulacyjny i CSV. Wymienione formaty plików (PDF i CSV) jak również rodzaj dokumentu (arkusz kalkulacyjny) to wymagania, których spełnienie nie jest wystarczające, aby zasób informacyjny mógł być wprowadzony do bazy danych w sposób umożliwiający sortowanie i filtrowanie zawartych w nim danych. Dodatkowo niejasne jest określenie „sformatowany arkusz kalkulacyjny”. Sposób formatowania winien być ściśle zdefiniowany.<br />
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Uściślić wymagania techniczne poprzez podanie wzoru dokumentu zawierającego przekazywany zasób informacyjny.<br />
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-09.02#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz
 +
 
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-10-22
 +
 
 +
{{#l:14-09.02.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii}}
 +
 
 +
=== Konferencja uzgodnieniowa ===
 +
Konferencja uzgodnieniowa została zwołana na 5 grudnia 2014 r.
 +
* {{#l:Mat-14-09_02m15.pdf|zaproszenie}}
 +
* {{#l:Mat-14-09_02m16.pdf|zestawienie uwag z uzgodnień i konsultacji}}
 +
<!-- odbyła się w ...  .. .... 201. r. Przedstawicielem PTI był kol. ... ..., autor opinii. -->
 +
Brak jest informacji o udziale PTI.
 +
 
 +
<!--{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Sprawozdanie z konferencji uzgodnieniowej w ...
 +
 
 +
Sprawozdanie sporządził: ...
 +
|}-->

Aktualna wersja na dzień 17:34, 26 lip 2016