14-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(dodanie wypracowanej opinii)
 
Linia 1: Linia 1:
 +
=== Materiały ===
 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE" COM(2014)<br />
 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE" COM(2014)<br />
Pismo {{#l:Pismo_MZ_2.pdf}}<br />
+
*{{#l:COM(2014)392.pdf|Komunikat}}
Komunikat {{#l:COM(2014)392.pdf}}
+
 +
=== Termin ===
 +
* 2014-09-26
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła uwagi do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE” COM(2014).<br />
 +
 
 +
Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z podjęcia dialogu dotyczącego egzekwowania praw własności intelektualnej.  <br />
 +
 
 +
Pozytywnie oceniamy koncentrację na kwestii zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej na skalę komercyjną, które mają najbardziej negatywny wpływ na gospodarkę. Kampanie uświadamiające i promujące opisane w p. 2.2 uznajemy jako celowe i wystarczające w odniesieniu do konsumentów. <br />
 +
 
 +
Wskazanie na posiadaczy praw własności intelektualnej jako odpowiedzialnych za zapewnienie integralności łańcucha dostaw, pomoc MŚP w egzekwowaniu ich praw własności intelektualnej, dialogi zainteresowanych z całej branży o niedopuszczaniu fałszywych produktów do obiegu internetowego oraz zacieśnienia współpracy między organami krajowymi i międzynarodowymi to zdecydowanie właściwe kierunki działań.  <br />
 +
 
 +
Nasze obawy wzbudza odpowiedzialność publicznych zleceniodawców za przegląd zamówień publicznych na produkty potencjalnie wiążące się z naruszeniem własności intelektualnych. Zwracamy uwagę iż zleceniodawcy publiczni mogą nie dysponować odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanymi pracownikami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację produktów naruszających prawo własności intelektualnej. <br />
 +
Proponujemy aby deklaracje o zgodności z prawem własności intelektualnej obowiązywały wszystkich uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Można byłoby liczyć na weryfikację złożonych deklaracji poprzez pozostałych uczestników postępowań.<br />
 +
Oczekujemy na zapowiadany dwuletni raport o skutkach gospodarczych unijnej polityki w dziedzinie własności intelektualnej , który w naszej ocenie byłby pierwszym niezależnym i obiektywnym opracowaniem w przedmiotowym temacie.<br />
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-09.01#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz
 +
 
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-09-26
 +
 
 +
<!--[[:Plik:14-09.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->

Aktualna wersja na dzień 19:39, 26 wrz 2014