14-08.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(popr.)
(akt.)
 
Linia 21: Linia 21:
  
 
'''Tekst opinii'''
 
'''Tekst opinii'''
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
+
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 
!  
 
!  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
W opracowaniu<!--Sz. P. ...
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje uwagi i rekomendacje dotyczące otrzymanego do zaopiniowania projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  
  
W nawiązaniu do ...
 
  
...
+
Przypisanie obszarów kompetencji do poszczególnych ministerstw jest konieczne w ustawie, jednak należy mieć na uwadze możliwość zmian w tych zapisach oraz otwarcie na nowe kompetencje.  
  
'''Rekomendacja PTI''' – ...
+
'''Rekomendacja PTI''': Uważamy, iż niezbędne jest wprowadzenie ustalenie, że wnioski są  składane w instytucji wyznaczonej (PARP), a stamtąd są przekierowywane do właściwych ministerstw.
 +
 
 +
 
 +
Projekt założeń nie wskazuje jasno i precyzyjnie sposobu wyboru ekspertów w procesie oceny kwalifikacji.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''':  Wprowadzić zapis gwarantujący co najmniej dwóch niezależnych ekspertów do oceny zgłoszonej kwalifikacji.
 +
 
 +
 
 +
Opisane prowadzenie ewaluacji zewnętrznej budzi wątpliwości co do rzeczywistego zapewnienia jakości. Uważamy, że konieczne jest stworzenie wykazu podmiotów uprawnionych do wykonywania zewnętrznej ewaluacji.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Należy wprowadzić rejestr podmiotów ewaluacyjnych, jak też wprowadzić wymóg zatwierdzania uprawnienia do ewaluacji przez właściwego ministra.
 +
 
 +
 
 +
Ważnym aspektem ocenianej konstrukcji jest okres ważności certyfikacji jak też wersjonowanie kwalifikacji z dopuszczeniem do stosowania tylko wersji najnowszej. Uważamy, że proponowane w projekcie wprowadzanie zakazu nadawania starych wersji kompetencji jest błędne. Kwalifikacje mogą być nadawane przez uczelnie lub szkoły. Proces kształcenia w każdej z nich to kilka lat. Program studiów czy zajęć w szkole musi być przygotowany i zatwierdzony ze znacznym wyprzedzeniem. Tymczasem z proponowanej treści wynika, że po zatwierdzeniu nowych wymagań wobec kwalifikacji wprowadza się nową wersję/kwalifikację, a poprzednia jest wycofywana z rejestru, co oznacza, że nie można jej nadawać. Nie określono terminu uprawomocnienia się takiej decyzji, nie ustalono też okresu przejściowego. Oznacza to, że rozpoczynając studia można nie zdobyć kwalifikacji, jeśli program studiów nie zostanie uzupełniony o nowe wymagania. Co więcej, biorąc pod uwagę wieloletnie funkcjonowanie rejestru, piąta czy dwunasta wersja kwalifikacji może istotnie odbiegać od pierwowzoru. Nakaz nadawania tylko aktualnej wersji spowoduje brak dostępu do specjalistów z kwalifikacjami w pierwotnym kształcie. Tymczasem stara wersja kompetencji może być potrzebna do obsłużenia np. starej wersji systemu, więc zakazanie/uniemożliwienie jej zdobywania nie jest prawidłowe.<br>
 +
Analogicznie rozważmy przypadek, gdy kilka czy nawet kilkaset organizacji prowadzi szkolenia według określonych kompetencji, a jedna z nich składa uzasadniony wniosek wprowadzając nową wersję. W takiej sytuacji pozostałe są zmuszane do ułożenia nowego programu, do aktualizacji materiałów dydaktycznych, a to są procesy nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Należy zezwolić również na wersje kwalifikacji poprzednie w stosunku do najnowszej wersji (rynek sam zweryfikuje i wymusi zmiany), a w certyfikatach wskazywać wydanie (numer) kwalifikacji.
 +
 
 +
 
 +
W opiniowanej propozycji określony jest skład Rady Interesariuszy. Wśród grupy partnerów społecznych wymienionych jest szereg organizacji, brak jest jednak wskazania przedstawicieli środowisk naukowych i zawodowych.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': (str. 22) Poszerzyć wykaz w p. 3) na następujący: ''3) partnerów społecznych: pracodawców, pracowników, środowisk naukowych i zawodowych, środowisk związanych z edukacją, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się.''
  
  
Linia 37: Linia 57:
  
  
Opracowanie: ... -->
+
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr Tomasz Klasa, mgr Beata Chodacka, dr Jacek Pulwarski, dr inż. janusz Dorożyński
  
 
|}
 
|}
<!--Zlecone do wysłania 2014-08-04-->
+
Zlecone do wysłania 2014-08-21
  
<!--[[:Plik:14-08.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->
+
[[:Plik:14-08.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]

Aktualna wersja na dzień 09:19, 22 sie 2014