14-07.02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(akt., dodanie wypracowanej opinii)
Linia 1: Linia 1:
Pismo przewodnie {{#l:pismo.pdf}}<br />
+
=== Materiały ===
Projekt ustawy {{#l:projekt.pdf}}<br />
+
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty - materiały:
Uzasadnienie {{#l:uzasadnienie.pdf}}<br />
+
* {{#l:Mat-14-07_02m00.pdf|Pismo przewodnie}}
Ocena skutków regulacji {{#l:osr.pdf}}<br />
+
* dokumenty:
<br />
+
** {{#l:Mat-14-07_02m01.pdf|projekt}}
OPINIA - tekst wypracowanej w toku dyskusji [[Dyskusja:14-07.02]]
+
** {{#l:Mat-14-07_02m02.pdf|uzasadnienie}}
 +
** {{#l:Mat-14-07_02m03.pdf|ocena skutków regulacji}}
 +
 
 +
=== Termin ===
 +
* 2014-08-05
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[Dyskusja:14-07.02|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Sz. P. Joanna Kluzik-Rostowska
 +
Minister Edukacji Narodowej
 +
 
 +
W nawiązaniu do pisma DJE.WEK.5031.40.2014 z dnia 21.07.2014 Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 +
 
 +
 
 +
Ocena opisowa stosowaną w klasach 1-3 jest często mniej czytelna dla rodziców a przede wszystkim wymaga znacznie więcej czasu do jej wystawienia. E-dzienniki dają nauczycielom możliwość kategoryzowania i definiowana w ocen dla poszczególnych form oceniania uczniów także dla oceny numerycznej, co pozwala na poprawne ich komunikowanie uczniom i rodzicom. Z tego powodu wiele szkół wdrażających e-dzienniki wraca do oceny numerycznej w klasach 1-3 co umożliwiały dotychczasowe przepisy.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI''' – oceny opisowe przywołane w art. 44d.1 powinny być wystawiane na podstawie słownika ocen tworzonego przez nauczyciela.
 +
 
 +
 
 +
Art. 9a ust. 4 zezwala dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na powierzenie dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych realizacji zadań w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych. Zapis ten może być rozumiany jako umożliwienie druku i dystrybucji bezpośrednio okręgowym komisjom egzaminacyjnym, które nie są jednak jednostkami organizacyjnymi wyspecjalizowanymi w drukowaniu materiałów wymagających zabezpieczenia przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI''' - Zmienić treść Art. 9a ust. 4 na następującą: ''Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może powierzyć wybór jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, o której mowa w ust. 3, dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych''.
 +
 
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne popiera wprowadzanie nowych technologii w proces kształcenia. Jednakże art. 44t.4 mówiący o możliwości sprawdzania prac egzaminacyjnych uczniów z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych jest zbyt ogólny. Nie definiuje w jakim zakresie, jakie narzędzia i w jaki sposób mogą być użytkowane.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI''' - dopisać w art. 44t.4 zdanie o następującej treści: ''Zakres stosowania narzędzi elektronicznych w procesie sprawdzania prac egzaminacyjnych uczniów określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej''.
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-07.02#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr hab. inż. Piotr Bała, mgr inż. Maciej Godniak, dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr inż. Tomasz Klasa
 +
 
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-07-30
 +
 
 +
<!--[[:Plik:14-07.02.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->

Wersja z 21:45, 4 sie 2014