14-07.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(wpisanie opinii)
Linia 1: Linia 1:
Pismo Ministra Zdrowia {{#l:Pismo_MZ.pdf}}<br />
+
=== Materiały ===
<br />
+
Projekt rozporządzenia ws. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych - materiały:
Pismo Ministra Zdrowia - pełna wersja {{#l:Pismo_MZ_2.pdf}}
+
* {{#l:Mat-14-07_01m01.pdf|Pismo Ministra Zdrowia}}
 +
* {{#l:Mat-14-07_01m02.pdf|Pismo Ministra Zdrowia (pełna wersja)}}
 +
 
 +
=== Termin ===
 +
* 2014-07-30
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[Dyskusja:14-07.01|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
W odpowiedzi na pismo MZ-OZZ-50-34271-1/OP/13 z dnia 16.07.2014 przesyłamy swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraża swoje uznanie za staranność z jaką został przygotowany opiniowany projekt, a zwłaszcza za dbałość o bezpieczeństwo danych zawartych w rejestrze.
 +
 
 +
Zauważyliśmy jednak, iż dane dotyczące podmiotu leczniczego opisane w paragrafie 3 p. 1 są niewystarczające do jednoznacznej jego identyfikacji.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI:  W  paragrafie 3 p. 1 dodać podpunkt '''"c) numer NIP'' oraz podpunkt '''d) numer identyfikacyjny podmiotu leczniczego w systemie NFZ"'''
 +
 
 +
 
 +
Pragniemy również zwrócić uwagę, że w przypadku wczesnej rejestracji dziecka bądź dziecka zmarłego przy porodzie, wypełnienie danych zawartych w paragrafie 3 punkt 2 podpunkt c) nie będzie możliwe. Nie będzie ono posiadało ani numeru PESEL ani dokumentu tożsamości.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: Po dotychczasowej treści paragrafu 3 p. 1 pp. c) dodać treść: ''' lub PESEL matki, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość'''
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-07.01#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr inż. Tomasz Klasa
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-07-30
 +
 
 +
<!--[[:Plik:14-07.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->

Wersja z 22:26, 30 lip 2014