14-06.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(formatowanie)
(wpisanie i drobna redakcja opinii)
Linia 16: Linia 16:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje swoje uwagi do  
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje swoje uwagi do Zielonej Księgi w sprawie mobilnego zdrowia (m-Zdrowia).
  
 +
W pełni popieramy promowaną ideę m-zdrowia. Rozwiązania mobilne związane z działalnością medyczną korzystnie wpłyną na jakość usług zdrowotnych.<br />
  
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-04.03#Opinia
+
Przestrzegamy jednak przed eksponowaniem możliwości samooceny stanu zdrowia -  p. 2.1.1. ''Więcej profilaktyki/ podejście oparte na jakości życia''. Uwypuklać należy zawarty w p. 3.4.''Bezpieczeństwo pacjenta i przejrzystość informacji'', stwierdzenia "''Narzędzia m-zdrowia nie mają zastępować lekarzy. Mogą one natomiast pomóc w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i wspierać pacjentów w radzeniu sobie ze swoimi schorzeniami''".<br />
  
 +
Rozwój działalności w obszarze medycyny i zdrowia publicznego wykonywanej przy użyciu urządzeń mobilnych z pewnością korzystnie wpłynie na rynek informatyczny i telekomunikacyjny. Podobnie jak autorzy Zielonej księgi uważamy że rynek m-zdrowia wymaga uregulowań prawnych normalizujących zarówno odpłatności za zdrowotne usługi mobilne jak i jakość środków technicznych oraz odpowiedzialność za ich stosowanie. Popieramy wdrożenie systemu certyfikacji dla narzędzi m-zdrowia, który gwarantowałby ich jakość wpływającą na zdrowie i życie pacjentów oraz dającą poczucie bezpieczeństwa wykorzystującym je służbom medycznym. Proponujemy także aby przedsiębiorcy oferujący certyfikowane oprogramowanie, sprzęt lub usługi dedykowane m-zdrowiu podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom od odpowiedzialności cywilnej.<br />
  
Opracowanie: ...<br>
+
Z zadowoleniem przyjmujemy troskę o bezpieczeństwo danych medycznych. Popieramy wszelką formę uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w służbie zdrowia. Biorąc jednak pod uwagę ich niską skuteczność wobec przeciętnego użytkownika, stoimy na stanowisku iż ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji należy przesunąć w maksymalnym możliwym zakresie na dostawców technologii oraz placówki medyczne. Koniecznym wydaje się zobligowanie ich do wdrożenia zintegrowanych systemów bezpieczeństwa informacji zgodnych z normą ISO 27001, ustanowienie odpowiednich organów kontrolnych oraz kar.<br />
Współpraca i redakcja: ...
+
 
 +
Przyznajemy, że można oczekiwać zmniejszenia się presji finansowej na systemy opieki zdrowotnej w UE. Jest to jednak efekt długofalowy. W początkowym okresie należy się spodziewać zwiększonych wydatków, wszelkie formy dofinansowania oddziaływać więc będą stymulująco na rozwój m-zdrowia.<br />
 +
 
 +
Aby wesprzeć równy dostęp do opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu m-zdrowia należy na poziomie polityki UE i państw członkowskich opracować wspólny katalog usług m-zdrowia oraz harmonogram ich wdrażania przez publiczne placówki medyczne. Harmonogram ten winien być skonstruowany w taki sposób by korzyści uzyskane z wdrożenia początkowych usług bilansowały koszty wdrożenia następnych.<br />
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-06.01#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
 +
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
 
|}
 
|}
<!--Zlecone do wysłania ...-->
+
Zlecone do wysłania 2014-06-09
  
 
<!--[[:Plik:14-06.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->
 
<!--[[:Plik:14-06.01.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->

Wersja z 21:35, 9 cze 2014