14-05.03: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(kor.)
(akt.)
 
Linia 10: Linia 10:
  
 
'''Tekst opinii'''
 
'''Tekst opinii'''
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
+
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 
!  
 
!  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje swoje uwagi do  
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt rezygnacji z dopuszczenia do użytku podręczników do zajęć komputerowych (I etap edukacyjny).
  
 +
Rozumiemy, że zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji ww. zajęć edukacyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zajęcia te powinny mieć przede wszystkim charakter praktyczny. Jednakże podręczniki służą pomocą zarówno nauczycielom realizującym program, jak i uczniom utrwalającym materiał w warunkach domowych a praktyczny charakter zajęć nie wyklucza ich stosowania. Zezwolenie na stosowanie podręczników, które nie przeszły procesu dopuszczenia do użytku szkolnego zakłada, że wiedza w nich zawarta jest powszechna i mało znacząca.<br />
  
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-04.03#Opinia
+
Już w opinii z 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej projektu zmiany rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stwierdziliśmy że komputery są jedynie narzędziem informatyki, którą można nauczać także bez ich wykorzystania. Metoda ''Computer Science Unplugged'' zakłada prezentowanie w prosty sposób poprzez zabawę podstawowych koncepcji związanych z działaniem urządzeń komputerowych bez ich użycia. Prezentacje, zabawy logiczne oraz wstęp do programowania przy użyciu środowisk programistycznych stworzonych dla dzieci jak np. ''Scratch'' są elementami które należałoby wprowadzić. Dla takiej formy nauczania podręczniki o odpowiedniej jakości stają się koniecznością.<br />
  
 +
Z przykrością odnotowaliśmy brak zapisu odnośnie neutralności technologicznej podręczników w postaci elektronicznej. W §7 ust. 2 p. 4 zawarto wymagania aby wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci elektronicznej zawierał opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznika. Z zapisu tego wynika iż dopuszcza się aby podręczniki mogły być użytkowane jedynie w konkretnym środowisku sprzętowo-programowym.<br />
  
Opracowanie: ...<br>
+
Stanowisko PTI: '''§7 ust. 2 p. 4) w przypadku podręczników w postaci elektronicznej – deklarację kompatybilności z popularnymi środowiskami –Linux, Windows.'''<br />
Współpraca i redakcja: ...
+
 
 +
 
 +
W wymaganiach odnoszących się do zawartości podręczników w postaci elektronicznej zabrakło dodatkowych komponentów programowych koniecznych do uzyskania jego pełnej funkcjonalności. Mamy na myśli kodeki, wirtualną maszynę javy itp.<br />
 +
 
 +
Stanowisko PTI: : '''§4 p. 2. dodać podpunkt o następującej treści: wszystkie komponenty programowe konieczne do uzyskania pełnej funkcjonalności podręcznika'''<br />
 +
 
 +
 
 +
Stoimy na stanowisku, że opinie wyszczególnione w §6 ust.10 nie są wystarczające do oceny  sposobu instalacji i uruchamiania podręcznika, systemu pomocy oraz opisu użytkowania, a w szczególności nie widzimy powodu powoływania rzeczoznawcy posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do oceny mechanizmu nawigacji i wyszukiwania.<br />
 +
 
 +
Stanowisko PTI: : '''§6 ust. 10 p. 1) usunąć tekst: „zawierających ponadto ocenę spełnienia przez podręcznik warunków określonych w §4 ust. 1 i 2;'''<br />
 +
'''§6 ust. 10 p. 3) pozytywnej opinii rzeczoznawcy posiadającego kwalifikacje z zakresu informatyki zawierającej szczegółową ocenę spełnienia przez podręcznik warunków określonych w §4 ust. 1, 2 i 3'''<br />
 +
 
 +
 
 +
PTI proponuje by nie dopuszczać do użytkowania podręczników wydawanych w częściach. Dopuszczenie do użytkowania jest swoistym rodzajem rekomendacji, która stanie się wątpliwa w przypadku nieukazania się następnych części. Przypadek ten może naruszyć ciągłość kształcenia.<br />
 +
Uważamy, że należy zapewnić równe traktowanie co do wysokości opłat podręcznikom papierowym oraz w postaci elektronicznej. Zwiększone koszty wynikające z dodatkowej oceny rzeczoznawcy powinno ponieść Państwo, wnosząc tym samym wkład w ekologię oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.<br />
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-05.03#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysłąw Jatkiewicz<br>
 +
Redakcja: dr inz. Janusz Dorożyński
 
|}
 
|}
<!--Zlecone do wysłania ...-->
+
Zlecone do wysłania 2014-06-09
  
<!--[[:Plik:14-05.03.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->
+
[[:Plik:14-05.03.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]

Aktualna wersja na dzień 18:03, 6 sie 2014