14-04.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(dodanie materiałów ISOC)
(Opinia: tekst opinii)
Linia 20: Linia 20:
 
Wypracowanie opinii - patrz [[Dyskusja:14-04.01|strona dyskusji]].
 
Wypracowanie opinii - patrz [[Dyskusja:14-04.01|strona dyskusji]].
  
'''Tekst opinii'''
 
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
!  
+
! '''Tekst opinii'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje ...
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła swoje uwagi odnośnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012.
  
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem ...
 
  
 +
Uważamy, że rozdział IV artykuł 21 p. 2 o brzmieniu: "''Dostawcy łączności elektronicznej dla ludności nie mogą stosować wobec użytkowników końcowych żadnych dyskryminacyjnych wymogów ani warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na ich obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, chyba że różnice te są obiektywnie uzasadnione''" został sformułowany niefortunnie. Określenie dyskryminacja budzi bardzo negatywne uczucia, stąd jak najbardziej słuszny jest zakaz jej stosowania przez operatorów telekomunikacyjnych. Dalsza jednak część dopuszcza dyskryminację w uzasadnionych przypadkach.<br />
 +
 +
Rekomendacja PTI: Proponujemy następujący tekst p. 2.: ''"Dostawcy łączności elektronicznej dla ludności nie mogą stosować wobec użytkowników końcowych żadnych dyskryminacyjnych wymogów ani warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na ich obywatelstwo lub miejsce zamieszkania. Różnicowanie wymogów, warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania dopuszczalne jest jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach"''.  <br />
 +
 +
 +
Artykuł 23 p.5. wyszczególnia środki zarządzania ruchem, które mogą stanowić uzasadnienie stosowania blokowania, opóźniania, obniżania jakości lub dyskryminowania określonych treści, aplikacji lub usług albo szczególnych ich rodzajów przez operatora telekomunikacyjnego. Podpunkt a) dopuszcza ich stosowanie w celu wprowadzenia w życie przepisu ustawy lub orzeczenia sądu albo zapobieżenia poważnym przestępstwom lub przeciwdziałania im. Zwracamy uwagę iż operator telekomunikacyjny nie ma legitymacji do stwierdzenia co jest przestępstwem a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa powinien zgłosić je odpowiednim organom.
 +
 +
Rekomendacja PTI: Sugerujemy nową treść podpunktu a) ''dopuszcza ich stosowanie w celu wprowadzenia w życie przepisu ustawy lub orzeczenia sądu'' oraz dodanie punktu e) ''dopuszcza ich stosowanie w celu zapobieżenia poważnym przestępstwom lub przeciwdziałania im na podstawie wniosku organów ścigania''. <br />
 +
 +
 +
W artykule 25 - ''Przejrzystość i publikowanie informacji'' oraz artykule 26 – ''Wymogi informacyjne w umowach'' wielokrotnie wspomina się o parametrach jakościowych, rzeczywistych, średnich lub parametrach jakościowych w czasie największego natężenia ruchu. Stoimy na stanowisku iż zapisy winny odnosić się jedynie do minimalnych parametrów jakościowych jakie winna spełniać usługa świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. Pozostałe parametry są trudno mierzalne co jest równoznaczne z tym, że trudno jest je wyegzekwować.  <br />
 +
 +
Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 25 i 26 wskazania jedynie minimalnych parametrów jakościowych jakie winna spełniać usługa świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. <br />
 +
 +
 +
Artykuł 27 poświęcony jest kontroli konsumpcji. Zabrakło w nim zapowiadanego wcześniej (53) powiadomienia przed realizacją usługi o jej nadmiernych kosztach w stosunku do abonamentu, co jest zgodne z polityką zwiększonej przejrzystości i mechanizmów zapobiegających „szokująco wysokim rachunkom".<br />
 +
 +
Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 27 wymogu powiadomienia przed realizacją usługi o jej nadmiernych kosztach w stosunku do abonamentu. <br />
 +
 +
 +
Podobnie w artykuł 28 – Rozwiązanie umowy - zabrakło wcześniej zapowiadanego (59) odniesienia do automatycznego przedłużania umowy z zastosowaniem milczącej zgody. Stoimy na stanowisku iż takie przedłużenie możliwe jest jedynie po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika końcowego o zbliżającym się terminie zakończenia umowy oraz powiadomieniu o zastosowaniu zasady milczącej zgody w przypadku braku odpowiedzi.<br />
 +
 +
Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 28 uwarunkowania automatycznego przedłużania umowy z zastosowaniem milczącej zgody wyłącznie po  wcześniejszym poinformowaniu użytkownika końcowego o zbliżającym się terminie zakończenia umowy oraz powiadomieniu o zastosowaniu zasady milczącej zgody w przypadku braku odpowiedzi. <br />
 +
 +
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
 +
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
 +
 +
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-04.01#Opinia
  
Opracowanie: ...<br>
 
Współpraca i redakcja:
 
 
|}
 
|}
Zlecone do wysłania ...
+
 
 +
Zlecone do wysłania 2014-04-23
  
 
<!--[[:Plik:14-02.10.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->
 
<!--[[:Plik:14-02.10.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii]]-->

Wersja z 09:43, 23 kwi 2014