14-01.06.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(utw. strony)
 
(projekt opinii - do przeglądu)
Linia 8: Linia 8:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą ...
+
(projekt)
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła opinię w związku z zaproszeniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do zgłaszania uwag do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat odbudowy zaufania do przepływów danych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi [COM (2013) 846].
 +
 
 +
Zauważamy strategiczne znaczenie partnerstwa UE i Stanów Zjednoczonych jak również konieczność wymiany danych osobowych dla celów zarówno komercyjnych jak i zapewnienia bezpieczeństwa. W pełni popieramy starania mające na celu odbudowę zaufania, które zostało nadużyte przez Stany Zjednoczone poprzez programy gromadzenia danych przez służby wywiadowcze.
 +
 
 +
Opiniowany dokument słusznie wyraża niepokój odnośnie nieuzasadnionego gromadzenia danych. Polskie Towarzystwo Informatyczne uważa, iż odbudowa zaufania jest zadaniem strony winnej jego nadszarpnięcia. Wobec tego nie ma potrzeby i uzasadnienia, aby Unia przyjmowała to zadanie na siebie, przywołując w p. 3.1. reformę systemu ochrony danych UE jako krok mający na celu odbudowę zaufania do transferu danych  pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.
 +
 
 +
Stwierdzenie w p. 1, iż "''Niniejszy komunikat opiera się na założeniu, że normy ochrony danych osobowych powinny być rozpatrywane we właściwym kontekście, nie wpływając na inne wymiary stosunków UE-USA...''", wydaje się być za daleko posunięte, gdyż w tym samym dokumencie p. 2 mówi się o przewadze konkurencyjnej jaką uzyskują przedsiębiorstwa amerykańskie nieprzestrzegające zasad bezpiecznego transferu danych.
 +
 
 +
Należy mocniej wyeksponować zagadnienia poruszane w p. 3.3. Gwarancja, że obywatele korzystają z tych samych praw, gdy te same dane są przetwarzane do tych samych celów po obu stronach Atlantyku winna się odnosić do ogółu transferowanych danych, a nie jedynie do danych związanych z egzekwowaniem prawa.
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne zwraca uwagę na „życzeniowy” charakter dokumentu.  Szczególnie rażące wydają się stwierdzenia w p. 3.3. W naszej opinii dostęp do danych osobowy za pomocą innych środków niż formalne kanały współpracy nie tyle powinien być zabroniony, co musi być  zabroniony, a Stany Zjednoczone nie tyle powinny podjąć zobowiązania w tym zakresie, a są zobowiązane do podjęcia działań w tym zakresie. Podobnie p. 3.4. UE winna stanowczo akcentować konieczność zrównania gwarancji dla obywateli UE z gwarancjami dla obywateli Stanów Zjednoczonych.
 +
 
 +
W p. 3.1 wspomina się o tym, że przedsiębiorstwa niemające swojej siedziby w Unii będą musiały stosować się do unijnych przepisów w zakresie ochrony danych, aby móc oferować swoje towary i usługi konsumentom Unii lub monitorować ich zachowanie. Zapis ten będzie miał niewielkie znaczenie, jeśli nadal w mocy będą pozostawały przepisy takie jak ustawa „Patriot Act”, które zezwalają amerykańskim organom na bezpośrednie wzywanie przedsiębiorstw do udostępnienia im danych przechowywanych w Unii Europejskiej, o czym wspomina się w p. 2. Dlatego też przegląd norm prawnych w stosunku do amerykańskich programów nadzoru, o którym wspomina się w p. 3.4 powinien dotyczyć nie tylko odmienności traktowania obywateli UE i Stanów Zjednoczonych, lecz również przedsiębiorstw.
 +
 
 +
Wobec wielu negatywnych opinii odnośnie funkcjonowania programu "Bezpieczna przystań" (p. 3.2), przychylamy się do wariantu wstrzymania dalszego rozwoju programu, do czasu szczegółowego jego przeglądu oraz dokonania poprawek odnośnie egzekwowania zasad programu jak również przejrzystości i jednolitości rozpatrywania sporów.
  
 
Opracowanie: ...
 
Opracowanie: ...

Wersja z 22:37, 5 lut 2014